Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Oświadczenia majątkowe 07.05.2021 Jarosław Katulski – oświadczenie majątkowe radnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 07.05.2021 Michał Krzemkowski – oświadczenie majątkowe radnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Artykuł 07.05.2021 Oferta z dnia 7 maja 2021 r. złożona przez Społeczno-Kulturalne i Sportowe Stowarzyszenie KLUB „BĘTLEWIA”. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 07.05.2021 Łukasz Krupa – oświadczenie majątkowe radnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 07.05.2021 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW KOORDYNACJI WDRAŻANIA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO – 17/2021 Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 07.05.2021 Sławomir Kopyść – oświadczenie majątkowe radnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.05.2021 Karta informacyjna 255/2021. Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji zlokalizowanej na terenie SOLBET Sp. z o. o. – Zakład Mechaniczny przy ulicy Toruńskiej 61, 86-050 Solec Kujawski. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 07.05.2021 Agnieszka Kłopotek – oświadczenie majątkowe radnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.05.2021 Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 grudnia 2020 r., znak: ŚG-I-G.7244.16.2020, udzielająca Pani Danucie Kwaśniewskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą „Żwirownia” Danuta Kwaśniewska, Nowy Dwór 7, 87-410 Kowalewo-Pomorskie zezwolenia na przetwarzanie odpadów – odzysk odpadów poza instalacjami i urządzeniami, polegający na wypełnianiu odpadami wyrobiska poeksploatacyjnego, powstałego na skutek eksploatacji złóż kruszywa naturalnego NOWY DWÓR V, NOWY DWÓR VA, NOWY DWÓR VB, NOWY DWÓR VC, na działce o numerze ewidencyjnym 112/2, w m. Nowy Dwór, gm. Kowalewo Pomorskie, powiat golubsko-dobrzyński, woj. kujawsko-pomorskie. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 07.05.2021 Aneta Jędrzejewska – oświadczenie majątkowe radnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 07.05.2021 uchwała Nr 16/618/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego pn. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” w ramach Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 07.05.2021 Wojciech Jaranowski – oświadczenie majątkowe radnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 07.05.2021 Jerzy Gawęda – oświadczenie majątkowe radnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 07.05.2021 Zarządzenie Nr 40/2021 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 maja 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 07.05.2021 uchwała Nr 16/617/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego pn. „Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych” w ramach Poddziałania 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 07.05.2021 Jacek Gajewski – oświadczenie majątkowe radnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 07.05.2021 Marek Domżała – oświadczenie majątkowe radnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 07.05.2021 uchwała Nr 16/615/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie akceptacji założeń projektu pt. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” przygotowanego przez Departament Cyfryzacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 07.05.2021 Konstanty Dombrowicz – oświadczenie majątkowe radnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 07.05.2021 uchwała Nr 16/614/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie akceptacji założeń projektu pt. „Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej – I etap” przygotowanego przez Departament Cyfryzacji w ramach Osi priorytetowej 2. Cyfrowy region, Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, Schemat: rozwój e-usług publicznych w zakresie zdrowia, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
« 1 2 3 1 326 1 327 »