Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 20.09.2021 Karta informacyjna 734/2021. Wniosek o wydanie decyzji Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.09.2021 Karta informacyjna 733/2021. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.09.2021 Karta informacyjna 732/2021. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew Szczegóły
Artykuł 20.09.2021 Wynik kontroli projektu RPKP.07.01.00-04-0057_20-001_165.2021 Szczegóły
Artykuł 20.09.2021 porządek obrad XXXVI sesji Sejmiku WK-P – 27 września 2021 r. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.09.2021 Karta informacyjna 762/2021. Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji do chowu i hodowli bydła, zlokalizowanej na terenie Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Sadkach przy ulicy Wyrzyska 4, 89-110 Sadki. Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 20.09.2021 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – referent ds. administracyjnych Szczegóły
Artykuł 20.09.2021 22.09.2021 r. – Komisja Budżetu i Finansów Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.09.2021 Karta informacyjna 731/2021. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.09.2021 Karta informacyjna 730/2021. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.09.2021 Karta informacyjna 729/2021.Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa. Szczegóły
Artykuł 20.09.2021 Informacja publiczna o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek TARGET-FOOD Spółka z o.o. Czarne Błoto 41 A, 87-134 Zławieś Wielka, reprezentowanej przez pełnomocnika Panią E.W. oraz zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji do chowu drobiu – brojlera kurzego, zlokalizowanej w miejscowości Czarne Błoto, 87-134 Zławieś Wielka oraz wygaszenia obowiązujących pozwoleń zintegrowanych udzielonych decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 września 2007 roku, znak: WSRiRW-III-JK/6618/07/07 ze zm. oraz z dnia 17 września 2007 roku, znak: WSRiRW-III-JK/6618/10/07 ze zm., na eksploatację dwóch odrębnych instalacji do chowu drobiu – brojlera kurzego, zlokalizowanych w miejscowości Czarne Błoto, gmina Zławieś Wielka, powiat toruński Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.09.2021 Karta informacyjna 720/2021. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie nieruchomości przy Bulwarach Marszałka Piłsudskiego we Włocławku, działka nr 3/10 Włocławek KM 48. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.09.2021 Karta informacyjna 722/2021. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie nieruchomości przy ul. Cyganka 9 we Włocławku, działka 132 Włocławek KM 45. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.09.2021 Karta informacyjna 721/2021. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie nieruchomości przy ul. Bukowej we Włocławku, działka 65/22 Włocławek KM 51. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.09.2021 Karta informacyjna 719/2021. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie nieruchomości przy Alei Chopina 3/5 we Włocławku, działka nr 1/2, KM 109. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.09.2021 Karta informacyjna 718/2021. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie nieruchomości przy Alei Chopina 3/5 we Włocławku, działka nr 1/2, KM 109. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.09.2021 Karta informacyjna 717/2021. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie nieruchomości przy Alei Chopina 3/5 we Włocławku, działka nr 1/2, KM 109. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.09.2021 Karta informacyjna 716/2021. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie nieruchomości przy Alei Chopina 3/5 we Włocławku, działka nr 1/2, KM 109. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.09.2021 Karta informacyjna 636/2021. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie nieruchomości przy ul. Szpitalnej 3 we Włocławku, działka nr 42 Włocławek KM 35. Szczegóły
« 1 2 3 1 426 1 427 »