Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 14.11.2018 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 51/CP/2018 w dniu 13 listopada 2018 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia na dz. nr: 224, 319/6 w miejscowości Małe Rudy oraz na dz. nr: 347/9, 347/3, 347/4, 521, 558, 263, 264, 298/4, 265, 297/1, 346, 274, 315, 316, 317, 318/1, 321/2, 877, 870, 293/2, 533/11, 534/19, 535/20, 589/2, 568/4, 297/2, 300/5, 649, 320, 491/3, 539/3 w miejscowości Rynarzewo, gmina Szubin. Szczegóły
Artykuł 14.11.2018 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 50/CP/2018 w dniu 13 listopada 2018 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej kablowej 15 kV między stacjami transformatorowymi ST „MŁYN” – ST „PIASKI” na dz. nr: 1517/1, 902/1, 873/1, 872/5 w rejonie ulic: Piaski, Rzeźnicka i Podgórna w Brodnicy. Szczegóły
Artykuł 14.11.2018 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 5/KW/2018 w dniu 13 listopada 2018 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu wojewódzkim dla inwestycji polegającej na przebudowie stacji WN/SN 110/15 kV Bydgoszcz Fordon wraz z budową linii kablowej na dz. nr: 8, 9, 10, 12 obręb 501 przy ul. Rataja w Bydgoszczy. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.11.2018 Karta informacyjna 972/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.11.2018 Karta informacyjna 942/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.11.2018 Karta informacyjna 940/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.11.2018 Karta informacyjna 939/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.11.2018 Karta informacyjna 938/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.11.2018 Karta informacyjna 937/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.11.2018 Karta informacyjna 936/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.11.2018 Karta informacyjna 935/2018 Szczegóły
Zamówienia publiczne 14.11.2018 zakup, dostarczenie sprzętu komputerowego stanowiącego wyposażenie pracowni zawodowych dla szkół biorących udział w projekcie „Szkoła Zawodowców” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.11.2018 Karta informacyjna 915/2018 Szczegóły
Artykuł 14.11.2018 Wyniki konkursu nr 27/2018 pod nazwą „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.11.2018 Karta informacyjna 896/2018 Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 14.11.2018 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY W WYDZIALE KADR W DEPARTAMENCIE ORGANIZACYJNYM – 69/2018 Szczegóły
Artykuł 14.11.2018 Zmiana decyzji – pozwolenia zintegrowanego – Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 marca 2014 roku, znak: ŚG-IV.7222.7.2013.AK i zmienionej decyzją z dnia 18 lutego 2016 roku, znak: ŚG-IV.7222.88.2014.AK, udzielającej pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji służącej do chowu drobiu – brojlera kurzego w miejscowości Zdzisławin w gminie Izbica Kujawska. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.11.2018 Karta informacyjna 982/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.11.2018 Karta informacyjna 981/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.11.2018 Karta informacyjna 980/2018 Szczegóły
« 1 2 3 785 786 »