Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 29.01.2020 20.02.2020 r. – Komisja Promocji i Ochrony Zdrowia Szczegóły
Artykuł 29.01.2020 17.02.2020 r. – Komisja Kultury i Dziedzictwa Narodowego Szczegóły
Artykuł 28.01.2020 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 4/CP/2020 w dniu 28 stycznia 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowych SN-15 kV oraz nn-0,4 kV w ramach zadania inwestycyjnego: „Wymiana linii napowietrznej 15 kV na linię kablową 15 kV na linii 15 kV GPZ Toruń Podgórz – Włocałwska 3 (S907101) odgałęzienie „Brzoza 1″, „Brzoza 2″, „Brzoza 3″ na dz. nr: 34/1, 34/8, 119/2, 144/1, 119/7, 33/9, 33/10, 3142/4, 3157/4, 223/9, 3157/11, 3157/7, obręb Brzoza oraz 3179/10, 3179/14, 3179/16, 3179/20, 3214/19, 3214/13, 3214/11, obręb Popioły, gmina Wielka Nieszawka. Szczegóły
Artykuł 28.01.2020 oferta na zadanie: W stronę Meksyku Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 28.01.2020 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY W BIURZE DO SPRAW ORGANIZACJI NABORÓW I UMÓW EFRR W DEPARTAMENCIE WDRAŻANIA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO – 4/2020 Szczegóły
Akty prawne 28.01.2020 uchwała Nr 2/35/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania kierowników samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz dyrektorów wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego Szczegóły
Akty prawne 28.01.2020 uchwała Nr 50/2381/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.06.01.02-IZ.00-04-109/17 Szczegóły
Akty prawne 28.01.2020 uchwała Nr 50/2380/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.06.03.02-IZ.00-04-160/18 runda II Szczegóły
Artykuł 28.01.2020 Druki do sporządzenia sprawozdań finansowych za 2019 rok (bilans i załączniki) dla jednostek budżetowych, wojewódzkich osób prawnych i spółek Szczegóły
Artykuł 27.01.2020 XIII – uroczysta sesja Sejmiku Województwa – 10.01.2020 r. Szczegóły
Artykuł 27.01.2020 Uchwała Nr 3/65/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie wytycznych do opracowania sprawozdań za 2019 r. z wykonania budżetu województwa, wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi i innych informacji z zakresu finansów publicznych Szczegóły
Akty prawne 27.01.2020 uchwała Nr 3/65/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie wytycznych do opracowania sprawozdań za 2019 r. z wykonania budżetu województwa, wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi i innych informacji z zakresu finansów publicznych Szczegóły
Artykuł 24.01.2020 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 2/TZ/2020 w dniu 24 stycznia 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego („OR”) systemu GSM-R na linii kolejowej nr 131 dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na dz. nr 10, obręb 0006 Magdalenka, gmina Dobrcz. Szczegóły
Artykuł 24.01.2020 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 1/TZ/2020 w dniu 24 stycznia 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie budynku z przeznaczeniem dla potrzeb składnicy akt w kompleksie wojskowym przy ulicy Fabrycznej w Bydgoszczy wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej oraz zagospodarowaniem terenu na dz. nr: 85/23, obręb 0208 Miasto Bydgoszcz. Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 24.01.2020 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW KONTROLI WDRAŻANIA EFRR W BIURZE KONTROLI WDRAŻANIA EFRR W WYDZIALE KONTROLI WDRAŻANIA EFRR – 3/2020 Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 24.01.2020 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW KONTROLI WDRAŻANIA EFRR W BIURZE KONTROLI WDRAŻANIA EFRR W WYDZIALE KONTROLI WDRAŻANIA EFRR W DEPARTAMENCIE KONTROLI WDRAŻANIA FUNDUSZY EUROPEJSKICH – 2/2020 Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 24.01.2020 Oświadczenie majątkowe Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.01.2020 Karta informacyjna 1036/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.01.2020 Karta informacyjna 1035/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.01.2020 Karta informacyjna 51/2020 Szczegóły
« 1 2 3 1 052 1 053 »