Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 30.03.2017 Karta Informacyjna 1308/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.03.2017 Karta Informacyjna 1307/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.03.2017 Karta Informacyjna 574/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.03.2017 Karta Informacyjna 573/2016 Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 30.03.2017 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW PROGRAMOWANIA RPO 2014-2020 W DEPARTAMENCIE ROZWOJU REGIONALNEGO – 19/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.03.2017 Karta Informacyjna 573/2016 Szczegóły
Artykuł 30.03.2017 Oferta – Tryb Uproszczony Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.03.2017 Karta Informacyjna 152/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.03.2017 Karta Informacyjna 1340/2016 Szczegóły
Akty prawne 30.03.2017 uchwała Nr 11/433/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie dróg gminnych nr 191021C i 191033C na trasie skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 265 – Babia Góra Szczegóły
Akty prawne 30.03.2017 uchwała Nr 11/432/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Osiedle w miejscowości Ciele realizowanej jako rozbudowa istniejącej drogi gminnej nr 050643C – ulicy Osiedle, gmina Białe Błota Szczegóły
Akty prawne 30.03.2017 uchwała Nr 11/431/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 91 z drogami wojewódzkimi nr 214 i 217 w miejscowości Warlubie – poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych Szczegóły
Artykuł 30.03.2017 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 17/CP/2017 w dniu 30 marca 2017 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci światłowodowej wraz z przyłączami na dz. nr: 11/3, 22, 23, 66/1, 67/1, 68/1, 69/1, 50/3, 16/1 obręb 2; na dz. nr: 1/11, 1/15, 1/9 obręb 3; na dz. nr: 22, 39/2, 45, 50, 156, 174 obręb 5, położonych przy ul. Goplańskiej, Ziemowita, Kolegiackiej i Cmentarnej w m. Kruszwica Szczegóły
Artykuł 30.03.2017 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 16/CP/2017 w dniu 30 marca 2017 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci światłowodowej wraz z przyłączami do kamer monitoringu miejskiego na dz. nr 109 obręb 1, przy ul. Rynek w m. Kruszwica Szczegóły
Akty prawne 30.03.2017 uchwała Nr 11/430/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2111C Ostrowite – Skępsk – Golub-Dobrzyń – wykonanie chodnika przy ul. Słuchajskiej w miejscowości Golub-Dobrzyń Szczegóły
Artykuł 30.03.2017 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 8/TZ/2017 w dniu 30 marca 2017 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn. Rozbudowa sieci wodociągowej tranzyt zasilający Mileszewy – Konojady – przejście przewodem wodociągowym pod torem PKP linii Działdowo – Chojnice w km 71,224 i lokalizacji w pasie kolejowym w m. Konojady, gmina Jabłonowo Pomorskie, na dz. nr 15/6 obręb 0010 Konojady, gmina Jabłonowo Pomorskie Szczegóły
Akty prawne 30.03.2017 uchwała Nr 11/429/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie ponownego zaopiniowania realizacji inwestycji polegającej na budowie dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Jasiniec – Pątnów stanowiącej część zadania pn. Budowa linii 400 kV Pątnów – Jasiniec – Grudziądz /Pn – 15160/ Szczegóły
Akty prawne 30.03.2017 uchwała Nr 11/428/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 30.03.2017 uchwała Nr 11/427/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 30.03.2017 uchwała Nr 11/426/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi krajowej nr 15 w miejscowości Niewierz polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych Szczegóły
« 1 2 3 370 371 »