Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Ogłoszenia o naborze 09.12.2016 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY (5 ETATÓW) W BIURZE KONTROLI W WYDZIALE KONTROLI WDRAŻANIA EFRR W DEPARTAMENCIE WDRAŻANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO – 40/2016 Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 09.12.2016 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY (3 ETATY) DO SPRAW ANALIZ I ZACHOWANIA TRWAŁOŚCI W BIURZE ANALIZ I ZACHOWANIA TRWAŁOŚCI W WYDZIALE KONTROLI WDRAŻANIA EFRR W DEPARTAMENCIE WDRAŻANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO – 39/2016 Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 09.12.2016 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO KIEROWNIKA BIURA WDRAŻANIA PROJEKTÓW PROW W DEPARTAMENCIE ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH – 38/2016 Szczegóły
Artykuł 09.12.2016 Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi – 12.12.2016 r. Szczegóły
Artykuł 09.12.2016 Komisja Edukacji i Nauki – 12.12.2016 r. Szczegóły
Artykuł 09.12.2016 Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii – 15.12.2016 r. Szczegóły
Artykuł 09.12.2016 Otwarty Konkurs Ofert Nr 2/2017 – Organizacja imprez sportowych na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Artykuł 09.12.2016 Konkurs ofert w zakresie turystyki i krajoznawstwa ogłoszony Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.12.2016 Karta informacyjna 678/2016 Szczegóły
Artykuł 08.12.2016 Otwarty konkurs ofert nr 1/2017 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w latach 2017-2019 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Szczegóły
Artykuł 08.12.2016 porządek obrad XXVIII sesji Sejmiku WK-P – 19 grudnia 2016 r. Szczegóły
Akty prawne 08.12.2016 uchwała Nr 46/1825/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie ścieżek rowerowych na terenie Miasta i Gminy Kruszwica – Rozbudowa ul. Grodzkiej w Kruszwicy Szczegóły
Akty prawne 08.12.2016 uchwała Nr 46/1822/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na likwidację ruchomych składników majątkowych stanowiących wyposażenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 08.12.2016 uchwała Nr 46/1821/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej Szczegóły
Artykuł 07.12.2016 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 58/CP/2016 w dniu 7 grudnia 2016 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia na terenie położonym przy al. św. Jana Pawła II, ul. Mickiewicza, Tujakowskiego, Słowackiego, Franciszkańskiej, Fosa Staromiejska w Toruniu (dz. nr: 242, 244, 254, 260, część dz. nr 106, 154/3, 243, 245, 259, 334, 346, 347, 355, 356 obręb 13, część dz. nr 66 obręb 14, część dz. nr 59, 82 obręb 15). Szczegóły
Artykuł 07.12.2016 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 57/CP/2016 w dniu 7 grudnia 2016 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie chodnika i oświetlenia na terenie położonym przy ul. Pstrowskiego w Toruniu (części działek nr: 247, 255/1, 533, 534 obręb 71 i część działki nr 1082 obręb 70). Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.12.2016 Karta informacyjna 679/2016 Szczegóły
Artykuł 07.12.2016 Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2026-2022 z perspektywą na lata 2023-2028”. Szczegóły
Akty prawne 07.12.2016 uchwała Nr 46/1820/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie woli przyjęcia od Gminy Miasta Ciechocinek darowizny Szczegóły
Artykuł 07.12.2016 Uchwałą Nr 48/1891/16 z dnia 7 grudnia 2016 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił otwarte konkursy na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w latach 2017-2019 przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Szczegóły
« 1 2 3 297 298 »