Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 23.05.2018 Karta informacyjna 437/2018 Szczegóły
Artykuł 23.05.2018 Usługa transportu autokarowego dla dzieci i młodzieży szkolnej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego dot. zadania pn. „Zielone szkoły”, w ramach projektu: „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!” Szczegóły
Akty prawne 23.05.2018 uchwała Nr 19/878/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie akceptacji założeń projektu pt. „Wykluczenie nie ma MOWy” przygotowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 23.05.2018 uchwała Nr 19/877/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie akceptacji założeń projektu pt. „Trampolina 2” przygotowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 23.05.2018 uchwała Nr 19/876/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na realizację zadania publicznego pn. „Medal z okazji 450-lecia szkoły” Szczegóły
Akty prawne 23.05.2018 uchwała Nr 19/875/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego Galerii Sztuki „Wozownia” w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 23.05.2018 uchwała Nr 19/874/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 23.05.2018 uchwała Nr 19/873/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 23.05.2018 uchwała Nr 19/872/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 23.05.2018 uchwała Nr 19/871/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.05.2018 Karta informacyjna 429/2018 Szczegóły
Akty prawne 23.05.2018 uchwała Nr 19/870/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie wszczęcia postępowania na usługę społeczną z podziałem na 5 części Szczegóły
Akty prawne 23.05.2018 uchwała Nr 19/869/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Artykuł 23.05.2018 Oferta – Tryb Uproszczony Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.05.2018 Karta informacyjna 422/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.05.2018 Karta informacyjna 421/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.05.2018 Karta informacyjna 420/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.05.2018 Karta informacyjna 419/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.05.2018 Karta informacyjna 418/2018 Szczegóły
Akty prawne 23.05.2018 uchwała Nr 19/868/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
« 1 2 3 666 667 »