Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 18.01.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ SZKOLEŃ I KONFERENCJI Szczegóły
Artykuł 18.01.2017 Plan postępowań o udzielenie zamówień 2017 r. Szczegóły
Artykuł 18.01.2017 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 1/TZ/2017 w dniu 18 stycznia 2017 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Nowy Dwór, na dz. nr 131 obręb 0014 Nowy Dwór, gmina Brodnica. Szczegóły
Artykuł 18.01.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Iwony i Błażeja Kopczyńskich w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi wód opadowych lub roztopowych z terenu fermy trzody chlewnej w Starych Rybitwach gm. Bobrowniki, wylotem zlokalizowanym na działce nr 51/26 obręb 0008 Stare Rybitwy. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.01.2017 Karta informacyjna 14/2017 Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 17.01.2017 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY (2 ETATY) DO SPRAW OBSŁUGI I ROZLICZANIA PROJEKTÓW W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W DEPARTAMENCIE WDRAŻANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO – 3/2017 Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 17.01.2017 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY (3 ETATY) DO SPRAW OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ PROJEKTÓW W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W DEPARTAMENCIE WDRAŻANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO – 2/2017 Szczegóły
Artykuł 16.01.2017 Oferta z dnia 12 stycznia 2017 r. złożona przez Stowarzyszenie Wolontariuszy Razem w Toruniu Szczegóły
Artykuł 16.01.2017 Oferta z dnia 12 stycznia 2017 r. złożona przez Stowarzyszenie Wolontariuszy Razem w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 16.01.2017 uchwała Nr 1/23/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rzeczowo-finansowego o zadaniach zrealizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymanych przez samorząd województwa za IV kwartał 2016 roku Szczegóły
Artykuł 16.01.2017 Oferta z dnia 11 stycznia 2017 r. złożona przez Ogólnopolską Fundacja na Rzecz Zapobiegania Narkomanii Szczegóły
Zamówienia publiczne 16.01.2017 OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM – PLATFORMA MULTIMODALNA Szczegóły
Artykuł 16.01.2017 Oferta – Tryb Uproszczony Szczegóły
Artykuł 13.01.2017 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 3/CP/2017 w dniu 13 stycznia 2017 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej, na dz. nr 12/24 obręb Zielonka, gmina Białe Błota Szczegóły
Artykuł 13.01.2017 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 2/CP/2017 w dniu 13 stycznia 2017 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej dla potrzeb rolnictwa i mieszkańców wsi w rejonie ulicy Powstańców Wielkopolskich w miejscowości Trzeciewnica, na dz. nr: 540, 541/1, 542/1, 542/2, 543 i 544 oraz część dz. nr 588/1 obręb Trzeciewnica, gmina Nakło nad Notecią Szczegóły
Artykuł 13.01.2017 Oferta z dnia 11.01.2017 r. złożona Włocławski Klub Sportów Walki Szczegóły
Artykuł 13.01.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pani Anny Frischke-Szulc, prowadzącej Gospodarstwo Rolne, Makowiska 12, 86-050 Solec Kujawski w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z terenu Fermy Drobiu w Cielu zlokalizowanej na działce o numerze ewidencyjnym 183/26, obręb Ciele 6, 86-005 Białe Błota. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.01.2017 Karta informacyjna 10/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.01.2017 Karta informacyjna 7/2017 Szczegóły
Akty prawne 12.01.2017 uchwała Nr 1/22/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku, Działania 4.6 Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT, Poddziałania 4.6.1 Wsparcie gospodarki wodno-ściekowej w ramach ZIT, Schematu: Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.04.06.01-IZ.00-04-076/16) Szczegóły
« 1 2 3 320 321 »