Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 25.04.2018 Uchwała Nr XLIII/743/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. nadania Medalu Honorowego za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 25.04.2018 Uchwała Nr XLIII/742/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania Medalu Honorowego za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 25.04.2018 Uchwała Nr XLIII/741/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 25.04.2018 Uchwała Nr XLIII/740/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie skargi na uchwałę dotyczącą Obszaru Chronionego Krajobrazu Rynny Jezior Byszewskich Szczegóły
Zamówienia publiczne 25.04.2018 Opracowanie i publikacja 4 wkładek informacyjno-promocyjnych o tematyce dotyczącej wybranych zagadnień społeczno-gospodarczych dotyczących województwa kujawsko-pomorskiego w gazecie regionalnej wraz z ich promocją w internecie Szczegóły
Akty prawne 25.04.2018 Uchwała Nr XLIII/739/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie skargi na uchwałę dotyczącą podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie Szczegóły
Akty prawne 25.04.2018 Uchwała Nr XLIII/738/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie w części dotyczącej obwodu łowieckiego nr 228 „Gołąbki”, nr 208 „Gąsawa” oraz nr 207 „Niedźwiedzi Kierz” Szczegóły
Akty prawne 25.04.2018 Uchwała Nr XLIII/737/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii do projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych Szczegóły
Akty prawne 25.04.2018 Uchwała Nr XLIII/736/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 25.04.2018 Uchwała Nr XLIII/735/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Humaniści na start!” na lata 2018-2021 Szczegóły
Akty prawne 25.04.2018 Uchwała Nr XLIII/734/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Brześć Kujawski Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.04.2018 Karta Informacyjna 1168/2017 Szczegóły
Akty prawne 25.04.2018 Uchwała NR XLIII/730/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zawarcia umowy o współpracy regionalnej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim (Rzeczpospolita Polska) a Żupanią Medzimurską (Republika Chorwacji) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.04.2018 Karta Informacyjna 1167/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.04.2018 Karta Informacyjna 1166/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.04.2018 Karta Informacyjna 1165/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.04.2018 Karta informacyjna 366/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.04.2018 Karta informacyjna 370/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.04.2018 Karta informacyjna 369/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.04.2018 Karta informacyjna 368/2018 Szczegóły
« 1 2 3 645 646 »