Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 17.10.2017 Oferta z dnia 09 października 2017 r. (data wpływu: 10.10.2017 r.) złożona Stowarzyszenie na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej „Przyjazna dłoń” Szczegóły
Akty prawne 17.10.2017 ZARZĄDZENIE NR 51/2017 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 13 października 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego Departamentu Infrastruktury Drogowej i Bezpieczeństwa Ruchu Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.10.2017 Karta Informacyjna 653/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.10.2017 Karta Informacyjna 606/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.10.2017 Karta Informacyjna 608/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.10.2017 Karta Informacyjna 655/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.10.2017 Karta Informacyjna 656/2017 Szczegóły
Akty prawne 17.10.2017 uchwała Nr 38/1795/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla wezwania Nr RPKP.02.02.00-IZ.00-04-36P/17 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.10.2017 Karta Informacyjna 657/2017 Szczegóły
Akty prawne 17.10.2017 uchwała Nr 38/1794/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.03.05.02-IZ.00-04-095/17 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.10.2017 Karta informacyjna 658/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.10.2017 Karta Informacyjna 659/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.10.2017 Karta Informacyjna 676/2017 Szczegóły
Akty prawne 17.10.2017 uchwała Nr 38/1793/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.06.04.02-IZ.00-04-112/17 Szczegóły
Artykuł 17.10.2017 Regulamin określający szczegółowy tryb pracy komisji konkursowej ds. wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Archeologicznego w Biskupinie oraz skład komisji Szczegóły
Akty prawne 17.10.2017 uchwała Nr 38/1780/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.03.04.00-IZ.00-04-068/16 Szczegóły
Akty prawne 17.10.2017 uchwała Nr 38/1779/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.06.04.03-IZ.00-04-094/17 Szczegóły
Akty prawne 17.10.2017 uchwała Nr 38/1778/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.06.01.02-IZ.00-04-067/16 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.10.2017 Karta Informacyjna 642/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.10.2017 Karta Informacyjna 603/2017 Szczegóły
« 1 2 3 507 508 »