Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 25.09.2018 ZARZĄDZENIE NR 53/2018 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 19 września 2018 r. w sprawie powołania składu jury komisji konkursowej, konkursu „Ekologiczny edukator szkolny – I Edycja 2018” Szczegóły
Artykuł 25.09.2018 Uchwała Nr XLIX/801/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2018-2038 Szczegóły
Artykuł 25.09.2018 Uchwała Nr XLIX/802/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2018 Szczegóły
Zamówienia publiczne 25.09.2018 Usługa świadczenia pomocy prawnej dla Departamentu Cyfryzacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu w zakresie projektów:  „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”,  „Kultura w zasięgu 2.0”,  „Budowa Kujawsko-Pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej – I etap”,  „Budowa Kujawsko-Pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej – II etap”, Szczegóły
Zamówienia publiczne 25.09.2018 wykonanie przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu – na budynek o funkcji użyteczności publicznej, zgodnie z pozwoleniem na wykonanie robót budowlanych – Decyzja Prezydenta Miasta Torunia nr WAiB.6740.12.260.69.2017.MS.ML, WAiB-23/V/80 t. II z dnia 04.05.2017 r. (załącznik do SIWZ) oraz projektem budowlanym i projektem wykonawczym p.n. „Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu – na budynek o funkcji użyteczności publicznej, stanowiący siedzibę samorządowych instytucji kultury”, opracowanym przez pracownię Home of Houses Sp. z o.o., ul. Łąkowa 21/20, 61-879 Poznań (załącznik do SIWZ), wraz z dostawą i montażem wyposażenia ujętego w projekcie budowlanym oraz przebudową stacji transformatorowej na działce nr 112/3 obręb 48 w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 25.09.2018 Uchwała Nr XLIX/802/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2018 Szczegóły
Akty prawne 25.09.2018 Uchwała Nr XLIX/801/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2018-2038 Szczegóły
Artykuł 24.09.2018 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 41/CP/2018 w dniu 21 września 2018 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym na dz. nr: 37/1, 48/34 obręb Ciele, gmina Białe Błota. Szczegóły
Artykuł 24.09.2018 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 40/CP/2018 w dniu 21 września 2018 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie szczelnej palisady w ramach zadania pn. „Odbudowa umocnień brzegowych Starego Kanału Bydgoskiego w Bydgoszczy” na dz. nr 97 obręb 77 oraz dz. nr 14 obręb 64 położonych pomiędzy śluzą nr IV przy ul. Wrocławskiej a śluzą nr V przy ul. Czarna Droga w Bydgoszczy. Szczegóły
Artykuł 24.09.2018 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 39/CP/2018 w dniu 21 września 2018 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia wraz z zagospodarowaniem terenu (budowa parkingu do 30 stanowisk, budowie przyłącza kanalizacji deszczowej dla odwodnienia parkingu, budowie zjazdów na drogę wojewódzką nr 394, budowie chodników, ukształtowanie zieleni itp.) na dz. nr: 748/2, 785/2; budowie obiektu transportu publicznego – wiaty przystankowej wraz z zagospodarowaniem terenu tj. budowa chodnika i przebudowa zjazdu na wysokości planowanej zatoki autobusowej, usunięciu kolizji z infrastrukturą podziemną na dz. nr: 698/1, 698/2; budowie oświetlenia wraz z zagospodarowaniem terenu (w tym m.in. budowa fontanny z przyłączami wodno-kanalizacyjnymi i energetycznym, zmiana istniejącego układu komunikacyjnego w obrębie działki, przebudowa miejsc postojowych – do 15 miejsc, zmiana lokalizacji infomatu z budową przyłącza technicznego i energetycznego, przebudowa infrastruktury podziemnej dla usunięcia kolizji sieci wod.–kan., gazowych, energetycznych i teletechnicznych) na dz. nr 488 obręb M. Solec Kujawski [Nr 0001]. Szczegóły
Artykuł 24.09.2018 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 38/CP/2018 w dniu 21 września 2018 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie wewnętrznej linii zasilającej elektroenergetycznej na dz. nr: 747/31, 747/20, 748/3, 747/27, 747/26, 749/1, 748/1, 749/3, 747/25, 474/19, 747/30, 752/1, 2461 obręb M. Solec Kujawski. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.09.2018 Karta informacyjna 840/2018 Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 24.09.2018 Marek Hildebrandt – oświadczenie majątkowe radnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.09.2018 Karta informacyjna 841/2018 Szczegóły
Artykuł 24.09.2018 Petycja OR-II-P.1510.2.4.2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.09.2018 Karta informacyjna 838/2018 Szczegóły
Artykuł 21.09.2018 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 37/CP/2018 w dniu 19 września 2018 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia przejść dla pieszych na dz. nr: 7, 72/4, 94, 95, 143/15 obręb I miasta Barcin; 81 obręb II miasta Barcin; 15, 16, 154, 156, 165, 89 obręb III miasta Barcin oraz 91/11 obręb IV miasta Barcin. Szczegóły
Artykuł 21.09.2018 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 36/CP/2018 w dniu 19 września 2018 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr: 166, 157/6 obręb Lisi Ogon, gmina Białe Błota. Szczegóły
Akty prawne 21.09.2018 uchwała Nr 36/1711/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi w 2018 roku Szczegóły
Akty prawne 21.09.2018 uchwała Nr 36/1710/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie w 2018 roku Szczegóły
« 1 2 3 752 753 »