Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 18.10.2019 uchwała Nr 38/1734/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Nadnoteckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu Szczegóły
Akty prawne 18.10.2019 ZARZĄDZENIE NR 64a/2019 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 września 2019 r. w sprawie powołania składu jury komisji konkursowej, konkursu dla dziennikarzy i blogerów pn. „Lubię tu być… na zielonym!” Szczegóły
Akty prawne 18.10.2019 uchwała Nr 37/1699/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy pozytywnie zweryfikowanych wniosków o udzielenie wsparcia w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach naboru ogłoszonego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki Nr naboru LGD 3/2018 (nabór IZ RPO WK-P Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-210/18) Szczegóły
Akty prawne 18.10.2019 uchwała Nr 38/1733/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Niziny Ciechocińskiej Szczegóły
Akty prawne 18.10.2019 uchwała Nr 38/1732/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego Szczegóły
Akty prawne 18.10.2019 ZARZĄDZENIE NR 74/2019 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 18 października 2019 r. w sprawie powołania składu jury komisji konkursowej, konkursu dla dziennikarzy i blogerów pn. „Lubię tu być… na zielonym!” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.10.2019 Karta informacyjna 774/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.10.2019 Karta informacyjna 767/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.10.2019 Karta informacyjna 766/2019 Szczegóły
Artykuł 18.10.2019 Wykonanie weryfikacji mającej na celu wskazanie terenów w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy, które nie podlegają zastosowaniu niektórych zakazów określonych w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w oparciu o obowiązującą uchwałę nr XXXVIII/656/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.10.2019 Karta informacyjna 762/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.10.2019 Karta informacyjna 761/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.10.2019 Karta informacyjna 768/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.10.2019 Karta informacyjna 770/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.10.2019 Karta informacyjna 769/2019 Szczegóły
Artykuł 16.10.2019 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 32/TZ/2019 w dniu 14 października 2019 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na skrzyżowaniu linii kablowej SN-15 kV z linią kolejową nr 18 Kutno – Piła Główna pomiędzy km 105,2 i 105,3 na dz. nr 442, obręb 0068 Miasto Toruń. Szczegóły
Artykuł 16.10.2019 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 31/TZ/2019 w dniu 14 października 2019 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na skrzyżowaniu linii kablowych SN-15 kV zasilania podstawowego i rezerwowego sieci trakcyjnej JAR z linią kolejową nr 246 Toruń Wschodni – Olek planowane pomiędzy km 4,4 i 4,5 na dz. nr 162, obręb 0033 oraz między km 4,9 i 5,0 na dz. nr 143, obręb 0033 oraz dwa skrzyżowania z terenem kolejowym pomiędzy km 4,7 i 4,8 na dz. nr: 161 i 162, obręb 0033 Miasto Toruń. Szczegóły
Artykuł 16.10.2019 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 30/TZ/2019 w dniu 14 października 2019 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pn.: „Budowa magazynu MPS PWL Bydgoszcz wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu” na dz. nr: 10/5, 11/1 i 21, obręb 0123 Miasto Bydgoszcz, przy ul. Szubińskiej 105 w Bydgoszczy. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.10.2019 Karta informacyjna 764/2019 Szczegóły
Akty prawne 16.10.2019 uchwała Nr 38/1731/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia dodatkowego naboru wniosków na wykonywanie zadań publicznych w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych w 2019 roku dla spółek wodnych Szczegóły
« 1 2 3 1 005 1 006 »