Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie badania „Ewaluacja instrumentu RLKS w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 w kontekście doświadczeń perspektywy 2014-2020 i wskazania założeń wsparcia na lata 2021-2027”

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie badania „Ewaluacja instrumentu RLKS w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 w kontekście doświadczeń perspektywy 2014-2020 i wskazania założeń wsparcia na lata 2021-2027”.

Oferty należy składać w wersji elektronicznej do dnia 18 lutego 2019 roku.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian