Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2018-07-18 13:57:45 uchwała Nr 27/1340/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2018 zadania pod nazwą „Zakup pianina do Salonu Hoffman” realizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
2 2018-07-18 13:50:12 uchwała Nr 27/1339/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane nieruchomościami stanowiącymi własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
3 2018-07-18 13:44:38 uchwała Nr 27/1338/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Świeciu Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
4 2018-07-18 13:40:01 uchwała Nr 27/1337/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody Centrum Medycznemu „OLK-MED” Spółka z o.o. z siedzibą w Toruniu na zawarcie umowy najmu Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
5 2018-07-18 13:33:43 uchwała Nr 27/1336/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe w 2017 roku Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
6 2018-07-18 13:28:18 uchwała Nr 27/1335/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia uzupełniającego konkursu ofert na wybór w 2018 roku realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim” w zakresie przeprowadzania szczepień ochronnych Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
7 2018-07-18 13:21:17 uchwała Nr 27/1334/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia uzupełniającego konkursu ofert na wybór w 2018 roku realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Program Wykrywania zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko-Pomorskim” w zakresie przeprowadzania badań diagnostycznych krwi (w kierunku HBsAg i na obecność przeciwciał anty-HCV) Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
8 2018-07-18 13:12:21 uchwała Nr 27/1333/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej „Ośrodek Sportu i Rehabilitacji” w Białych Błotach w 2018 roku Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
9 2018-07-18 13:00:52 uchwała Nr 27/1332/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie akceptacji założeń projektu Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
10 2018-07-18 12:48:20 uchwała Nr 27/1331/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż autostrady A1 od km 65 + 789 (granica województwa pomorskiego) do km 151 + 900 (węzeł Czerniewice) Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
11 2018-07-18 12:30:32 uchwała Nr 27/1330/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie Wschodniego Obszaru Chronionego Krajobrazu Borów Tucholskich Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
12 2018-07-18 10:49:58 uchwała Nr 27/1329/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Północny Pas Rekreacyjny Miasta Bydgoszczy Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
13 2018-07-18 10:42:34 uchwała Nr 27/1328/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zalewu Koronowskiego Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
14 2018-07-18 10:37:07 uchwała Nr 27/1327/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Niziny Ciechocińskiej Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
15 2018-07-18 10:28:58 uchwała Nr 27/1326/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Żnińskich Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
16 2018-07-18 10:20:45 uchwała Nr 27/1325/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Doliny Wisły Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
17 2018-07-18 10:11:23 uchwała Nr 27/1324/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projekt uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wydm Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej – część wschodnia i zachodnia Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
18 2018-07-18 08:42:07 Karta informacyjna 557/2018 Szczegóły
19 2018-07-18 08:39:20 Karta informacyjna 556/2018 Szczegóły
20 2018-07-18 08:36:45 Karta informacyjna 555/2018 Szczegóły
« 1 2 3 4 705 706 707 »