Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2018-05-23 15:25:40 Karta informacyjna 437/2018 Szczegóły
2 2018-05-23 14:35:40 Usługa transportu autokarowego dla dzieci i młodzieży szkolnej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego dot. zadania pn. „Zielone szkoły”, w ramach projektu: „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!” Szczegóły
3 2018-05-23 11:33:50 uchwała Nr 19/878/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie akceptacji założeń projektu pt. „Wykluczenie nie ma MOWy” przygotowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
4 2018-05-23 11:16:27 uchwała Nr 19/877/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie akceptacji założeń projektu pt. „Trampolina 2” przygotowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
5 2018-05-23 11:08:24 uchwała Nr 19/876/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na realizację zadania publicznego pn. „Medal z okazji 450-lecia szkoły” Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
6 2018-05-23 11:02:53 uchwała Nr 19/875/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego Galerii Sztuki „Wozownia” w Toruniu Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
7 2018-05-23 10:56:00 uchwała Nr 19/874/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
8 2018-05-23 10:46:41 uchwała Nr 19/873/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
9 2018-05-23 10:37:57 uchwała Nr 19/872/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
10 2018-05-23 10:07:45 uchwała Nr 19/871/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
11 2018-05-23 09:45:18 Karta informacyjna 429/2018 Szczegóły
12 2018-05-23 08:36:31 uchwała Nr 19/870/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie wszczęcia postępowania na usługę społeczną z podziałem na 5 części Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
13 2018-05-23 08:28:23 uchwała Nr 19/869/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
14 2018-05-23 08:28:11 Oferta – Tryb Uproszczony Oferta z dnia 22 maja 2018 r. złożona w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert) zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., 239 i 395) na… Szczegóły
15 2018-05-23 08:19:21 Karta informacyjna 422/2018 Szczegóły
16 2018-05-23 08:15:22 Karta informacyjna 421/2018 Szczegóły
17 2018-05-23 08:12:55 Karta informacyjna 420/2018 Szczegóły
18 2018-05-23 08:10:17 Karta informacyjna 419/2018 Szczegóły
19 2018-05-23 08:06:11 Karta informacyjna 418/2018 Szczegóły
20 2018-05-23 08:05:52 uchwała Nr 19/868/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
« 1 2 3 4 665 666 667 »