Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2018-10-15 10:35:21 Karta Informacyjna 870/2017 Szczegóły
2 2018-10-15 09:19:56 Zakup sprzętu i oprogramowania do digitalizacji z przeznaczeniem dla partnerów projektu Kultura w zasięgu 2.0” w ramach projektu „Kultura w zasięgu 2.0”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.2 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego WZP.272.89.2018 Szczegóły
3 2018-10-12 13:56:25 Karta Informacyjna 869/2017 Szczegóły
4 2018-10-12 13:55:30 Zakup, dostawa oraz montaż wyposażenia trzech pomieszczeń dydaktycznych dla poszczególnych zawodów, w ramach realizacji projektu pn. „Mistrz zawodu w nowoczesnym warsztacie – modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 im. L. Braille’a w Bydgoszczy” WZP.272.101.2018 Szczegóły
5 2018-10-12 13:40:26 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 46/CP/2018 w dniu 11 października 2018 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie abonenckiej linii kablowej SN-15 kV na dz. nr 254 obręb Otorowo [Nr 0003], gmina Solec Kujawski. Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o wydaniu postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks… Szczegóły
6 2018-10-12 13:18:58 Karta Informacyjna 868/2017 Szczegóły
7 2018-10-12 13:03:32 Karta Informacyjna 866/2017 Szczegóły
8 2018-10-12 13:01:51 OGŁOSZENIE NR 1 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 9 października 2018 r. w sprawie uzupełnienia składu Wojewódzkiej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego Ogłoszenie Nr 1 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 października 2018 r. w sprawie uzupełnienia składu Wojewódzkiej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego Na podstawie art. 44a i 44c ustawy… Szczegóły
9 2018-10-12 12:15:43 Karta Informacyjna 865/2017 Szczegóły
10 2018-10-12 11:22:05 uchwała Nr 38/1858/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2018 zadania pod nazwą „Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąmbskich w Toruniu” realizowanego przez Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
11 2018-10-12 11:10:42 uchwała Nr 38/1857/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia zbiorczego zestawienia kosztów na lata 2015-2022 zadania pod nazwą „Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąmbskich w Toruniu” realizowanego przez Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
12 2018-10-12 11:07:20 Karta Informacyjna 927/2017 Szczegóły
13 2018-10-12 11:03:58 uchwała Nr 38/1856/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 października 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
14 2018-10-12 10:59:51 Karta Informacyjna 896/2017 Szczegóły
15 2018-10-12 10:58:58 uchwała Nr 38/1855/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 października 2018 r. w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
16 2018-10-12 10:49:17 Karta Informacyjna 843/2017 Szczegóły
17 2018-10-12 10:40:53 uchwała Nr 38/1854/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
18 2018-10-12 10:38:10 Karta Informacyjna 842/2017 Szczegóły
19 2018-10-12 10:32:38 uchwała Nr 38/1853/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i przyjęcia regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej, Działania 9.4 Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
20 2018-10-12 10:22:37 Karta Informacyjna 841/2017 Szczegóły
« 1 2 3 4 766 767 768 »