Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2018-03-23 14:16:50 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 14/TZ/2018 w dniu 21 marca 2018 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na przebudowie przepustu w km 76,620 linii kolejowej nr 18 Kutno – Piła w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Prace na linii kolejowej nr 18 na odcinku Kutno – Toruń Główny” – realizacja inwestycji na dz. nr 4/6 obręb 0004 Nowy Zbrachlin, gmina Waganiec. Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o wydaniu postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania… Szczegóły
2 2018-03-23 14:12:09 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 13/TZ/2018 w dniu 21 marca 2018 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie nawierzchni ulicy Zakładowej w Januszkowie na dz. nr 145/3 obręb 0006 Januszkowo, gmina Nowa Wieś Wielka. Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o wydaniu postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania… Szczegóły
3 2018-03-23 14:02:35 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 10/CP/2018 w dniu 21 marca 2018 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej o napięciu 0,4kV oświetlenia drogowego na ul. Wincentego Witosa we wsi Witunia na dz. nr: 189, 107/19, 108/2, 404, 396, 558, 405/2 obręb Witunia, gmina Więcbork. Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o wydaniu postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania… Szczegóły
4 2018-03-23 12:29:09 UCHWAŁA NR XLII/724/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Nadnoteckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
5 2018-03-23 12:24:42 UCHWAŁA NR XLII/723/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 19 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Pakość zadania zarządzania drogą wojewódzką Nr 255 uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
6 2018-03-23 12:20:30 UCHWAŁA NR XLII/722/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zarządzania odcinkiem wojewódzkiej drogi publicznej na czas realizacji inwestycji uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
7 2018-03-23 12:16:48 UCHWAŁA NR XLII/721/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
8 2018-03-23 12:14:55 Opracowanie projektów graficznych, wykonanie oraz dostarczenie materiałów promocyjnych na potrzeby Dni Otwartych Funduszy Europejskich WZP.272.16.2018 Szczegóły
9 2018-03-23 12:12:56 UCHWAŁA NR XLII/720/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Osy i Gardęgi uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
10 2018-03-23 12:09:29 UCHWAŁA NR XLII/719/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Łąki Nadnoteckie uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
11 2018-03-23 12:05:43 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY (2 ETATY) DO SPRAW REALIZACJI PROJEKTU „INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2.0” W BIURZE PROJEKTÓW ROZWOJU ADMINISTRACJI ELEKTRONICZNEJ W WYDZIALE CYFRYZACJI URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO - 20/2018 Z wybranym kandydatem zostanie zawarta umowa na czas trwania projektu tj. do dnia 30 września 2022 r. Szczegóły
12 2018-03-23 12:03:45 UCHWAŁA NR XLII/718/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Doliny Wisły uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
13 2018-03-23 11:58:35 UCHWAŁA NR XLII/717/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 19 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Krajeńskiego Parku Krajobrazowego uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
14 2018-03-23 11:55:25 UCHWAŁA NR XLII/716/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 19 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Rynny Jezior Byszewskich uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
15 2018-03-23 11:52:32 UCHWAŁA NR XLII/715/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 19 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Świeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
16 2018-03-23 11:47:27 uchwała Nr 10/398/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Ozów Wielowickich Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
17 2018-03-23 11:38:57 uchwała Nr 10/397/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasów Miradzkich Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
18 2018-03-23 11:32:23 uchwała Nr 10/396/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Żędowskich Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
19 2018-03-23 11:25:13 uchwała Nr 10/395/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Drumliny Zbójeńskie Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
20 2018-03-23 11:20:47 uchwała Nr 10/394/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny rzeki Kamionki Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
« 1 2 3 4 615 616 617 »