Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2018-12-14 14:31:50 uchwała Nr 3/81/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 grudnia 2018 r. uchylająca uchwałę w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym pn. „NAJTRUDNIEJSZY PIERWSZY KROK – wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym” Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji Szczegóły
2 2018-12-14 14:05:35 uchwała Nr 3/80/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. „Czas spokoju i bezpieczeństwa” Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji Szczegóły
3 2018-12-14 13:54:11 uchwała Nr 3/79/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji Szczegóły
4 2018-12-14 13:46:56 uchwała Nr 3/78/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Pani Agnieszki Brzezińskiej na stanowisko dyrektora Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji Szczegóły
5 2018-12-14 13:35:08 uchwała Nr 3/77/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025” Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji Szczegóły
6 2018-12-14 13:22:44 uchwała Nr 3/76/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie likwidacji mienia i udzielenia upoważnienia dyrektorowi Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia na likwidację zużytego mienia Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji Szczegóły
7 2018-12-14 13:21:00 Karta informacyjna 1150/2018 Szczegóły
8 2018-12-14 13:17:11 uchwała Nr 3/75/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany czasu trwania etapu weryfikacji w ramach konkursu Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-181/18 Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji Szczegóły
9 2018-12-14 13:11:52 uchwała Nr 3/74/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wykazu programów rewitalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji Szczegóły
10 2018-12-14 13:02:56 uchwała Nr 3/73/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramów rzeczowo-finansowych na rok 2018 zadań realizowanych przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji Szczegóły
11 2018-12-14 12:50:17 uchwała Nr 3/72/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramów rzeczowo-finansowych na rok 2018 zadań realizowanych przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji Szczegóły
12 2018-12-14 12:08:57 uchwała Nr 3/71/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2018 zadania pod nazwą „Zakup pomocy dydaktycznych do pracowni stacjonarnej Pasco” realizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji Szczegóły
13 2018-12-14 11:59:41 uchwała Nr 3/70/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2018 zadania pod nazwą „Zakup bezprzewodowego prezentera, dysku zewnętrznego oraz głośników” realizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji Szczegóły
14 2018-12-14 11:49:31 uchwała Nr 3/69/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2018 zadania pod nazwą „Zakup sprzętu” realizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji Szczegóły
15 2018-12-14 11:45:06 uchwała Nr 3/68/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2018 zadania pod nazwą „Zakup przenośnych komputerów” realizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji Szczegóły
16 2018-12-14 11:37:21 uchwała Nr 3/67/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramów rzeczowo-finansowych na rok 2018 zadań realizowanych przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji Szczegóły
17 2018-12-14 11:09:12 Petycja KS-P.1510.24.2018 CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Cezary Łakomy Petycja w interesie publicznym dotycząca wprowadzenia mechanizmów zapobiegających kumoterstwu w świecie artystycznym Szczegóły
18 2018-12-14 10:59:50 uchwała Nr 3/66/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramów rzeczowo-finansowych na rok 2018 zadań realizowanych przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji Szczegóły
19 2018-12-14 10:48:38 uchwała Nr 3/65/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2018 zadania pod nazwą „Zakup wyposażenia dla PBW, zakup gablot dla Muzeum Oświaty” realizowanego przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji Szczegóły
20 2018-12-14 10:41:49 uchwała Nr 3/64/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2018 zadania pod nazwą „Zakup urządzeń wielofunkcyjnych i drukarki przenośnej” realizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji Szczegóły
« 1 2 3 4 806 807 808 »