Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2017-06-28 15:45:31 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 25/TZ/2017 w dniu 28 czerwca 2017 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia zasilającej obiekty zlokalizowane w miejscowości Kruszyn Krajeński, gmina Białe Błota oraz w miejscowości Zamość, gmina Szubin, na dz. nr: 207/1 i 208 obręb Zamość, gmina Szubin Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o wydaniu postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania… Szczegóły
2 2017-06-28 15:43:13 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 24/TZ/2017 w dniu 28 czerwca 2017 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku nr 56 w kompleksie wojskowym przy ul. Gdańskiej 147 na dz. nr 3/7 obręb 120, miasto Bydgoszcz Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o wydaniu postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania… Szczegóły
3 2017-06-28 15:40:10 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 23/TZ/2017 w dniu 28 czerwca 2017 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej elektroenergetycznej nn na dz. nr 594/2 obręb 0001 Szubin Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o wydaniu postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania… Szczegóły
4 2017-06-28 15:36:38 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 36/CP/2017 w dniu 28 czerwca 2017 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na dz. nr 60/1, obręb Makowiska [Nr 0002], gmina Solec Kujawski Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o wydaniu postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania… Szczegóły
5 2017-06-28 13:54:33 Wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 czerwca 2014 r., znak: ŚG-IV.7222.27.2013.MC ze zm. dla MONDI ŚWIECIE S.A. w związku z eksploatacją instalacji: do produkcji masy włóknistej z drewna lub innych materiałów włóknistych oraz do produkcji papierów i tektury, elektrociepłowni (EC), składowiska odrzutu pokaustyzacyjnego, składowiska żużla i popiołu, zlokalizowanej przy ul. Bydgoskiej 1 w Świeciu. Szczegóły
6 2017-06-28 13:53:20 Karta informacyjna 316/2017 Szczegóły
7 2017-06-28 12:53:16 Karta informacyjna 382/2017 Szczegóły
8 2017-06-28 12:50:01 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek AGMET Sp. z o. o. Sp. k., Marianki 2A, 87-500 Rypin w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością Gminy Rypin, pochodzących z instalacji do powierzchniowej obróbki metali z zastosowaniem procesów elektrolitycznych i chemicznych zlokalizowanej na terenie AGMET Sp. z o. o. Sp. k. w Mariankach 2A, gmina Rypin Szczegóły
9 2017-06-28 12:48:37 Karta informacyjna 383/2017 Szczegóły
10 2017-06-28 12:44:46 Karta informacyjna 381/2017 Szczegóły
11 2017-06-28 12:41:40 Karta informacyjna 378/2017 Szczegóły
12 2017-06-28 12:38:23 Karta informacyjna 380/2017 Szczegóły
13 2017-06-28 12:35:16 Karta informacyjna 379/2017 Szczegóły
14 2017-06-28 09:26:46 Uchwała NR XXXIV/567/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku Uchwały Sejmiku Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
15 2017-06-28 09:20:35 Uchwała NR XXXIV/566/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Toruniu Uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
16 2017-06-28 09:12:36 Uchwała NR XXXIV/565/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie nazwy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy Uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
17 2017-06-28 09:08:06 Uchwała NR XXXIV/564/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie nazwy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Toruniu Uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
18 2017-06-28 09:01:15 Uchwała NR XXXIV/563/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie nazwy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. generała Stanisława Maczka w Bydgoszczy Uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
19 2017-06-28 08:52:23 Uchwała NR XXXIV/561/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Miasta Włocławek Uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
20 2017-06-28 08:44:48 Uchwała NR XXXIV/560/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości Uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
« 1 2 3 4 440 441 442 »