Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2017-04-21 15:31:13 Karta Informacyjna 652/2016 Szczegóły
2 2017-04-21 15:24:03 Karta Informacyjna 651/2016 Szczegóły
3 2017-04-21 15:17:42 Karta Informacyjna 650/2016 Szczegóły
4 2017-04-21 15:10:52 Karta Informacyjna 546/2016 Szczegóły
5 2017-04-21 14:09:53 uchwała Nr 15/631/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa DK 56 o ciąg pieszo-rowerowy na odcinku Sienno – Kotomierz – poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
6 2017-04-21 14:02:56 uchwała Nr 15/630/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1825C na odcinku Sosno – Zbiczno Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
7 2017-04-21 13:59:32 uchwała Nr 15/629/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi gminnej Siutkówek – Przywieczerzyn, gmina Lubanie Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
8 2017-04-21 13:54:13 uchwała Nr 15/628/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1507C Włóki – Jarużyn – Bydgoszcz – ulicy Starowiejskiej w Jarużynie Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
9 2017-04-21 13:48:25 uchwała Nr 15/627/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi rowerowej przy drodze powiatowej nr 2016C oraz przy drodze wojewódzkiej nr 551 Kończewice – Warszewice Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
10 2017-04-21 13:37:56 uchwała Nr 14/626/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
11 2017-04-21 13:22:29 uchwała Nr 14/625/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie oraz udzielenia pełnomocnictwa Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
12 2017-04-21 13:11:26 uchwała Nr 14/624/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 20/2017 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2017 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu” Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
13 2017-04-21 12:56:24 uchwała Nr 14/623/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej w ramach konkursu Nr RPKP.01.03.01-IZ.00-04-038/16 Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
14 2017-04-21 12:50:16 uchwała Nr 14/622/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
15 2017-04-21 12:43:48 uchwała Nr 14/621/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie projektu planu rzeczowo-finansowego wydatkowania środków Funduszu Kolejowego w 2018 r. Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
16 2017-04-21 12:37:49 uchwała Nr 14/620/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie akceptacji listy projektów ocenionych w trakcie prac Podkomisji Oceny Projektów IZ EFS w ramach konkursu Nr RPKP.10.01.02-IZ.00-04-061/16 Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
17 2017-04-21 12:31:49 uchwała Nr 14/619/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe w 2016 roku Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
18 2017-04-21 12:24:10 uchwała Nr 14/618/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie aspektu dotyczącego ochrony środowiska nr 23 Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
19 2017-04-21 12:19:54 uchwała Nr 14/617/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru kandydatów na ekspertów oceniających projekty realizowane z EFRR w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
20 2017-04-21 12:19:34 ZARZĄDZENIE NR 13/2017 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu - 13/2017 Szczegóły
« 1 2 3 4 388 389 390 »