Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2019-03-19 14:22:02 Rafał Sobolewski - oświadczenie majątkowe radnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Rafał Sobolewski - oświadczenie majątkowego w związku z rozpoczęciem VI kadencji Szczegóły
2 2019-03-19 10:47:53 UCHWAŁA NR IV/97/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 18 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji Szczegóły
3 2019-03-19 10:35:26 UCHWAŁA NR IV/96/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2019 uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji Szczegóły
4 2019-03-19 10:30:16 UCHWAŁA NR IV/95/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie zmiany statutu Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji Szczegóły
5 2019-03-19 10:24:28 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO PONOWNIE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW REALIZACJI ZADAŃ W OBSZARZE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W DEPARTAMENCIE SPRAW SPOŁECZNYCH - 10/2019 Szczegóły
6 2019-03-19 10:23:48 UCHWAŁA NR IV/94/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Szkoły Policealnej Specjalnej dla Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej w Bydgoszczy uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji Szczegóły
7 2019-03-19 10:08:20 UCHWAŁA NR IV/93/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Szkoły Policealnej Specjalnej dla Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej w Bydgoszczy uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji Szczegóły
8 2019-03-19 10:03:06 UCHWAŁA NR IV/92/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji Szczegóły
9 2019-03-18 14:38:47 Karta informacyjna 162/2019 Szczegóły
10 2019-03-18 14:35:15 Karta informacyjna 161/2019 Szczegóły
11 2019-03-18 14:29:46 ZARZĄDZENIE NR 23/2019 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 12 marca 2019 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. analizy pozyskiwania dofinansowania przez Miasto Bydgoszcz i Gminę Miasta Toruń w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
12 2019-03-18 14:15:24 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO DYREKTORA WDECKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO - 9/2019 Szczegóły
13 2019-03-18 14:01:52 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY (2 ETATY) DO SPRAW KONTROLI WDRAŻANIA W DEPARTAMENCIE KONTROLI WDRAŻANIA FUNDUSZY EUROPEJSKICH - 8/2019 Szczegóły
14 2019-03-18 13:50:11 Zapytanie ofertowe na usługę wsparcia technicznego systemu Logosystem Oferty należy składać w terminie do dnia 25 marca 2019 r. Szczegóły
15 2019-03-18 11:54:57 uchwała Nr 9/356/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie zmiany czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej w ramach konkursu Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-146/17 Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji Szczegóły
16 2019-03-18 11:43:57 uchwała Nr 9/355/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji Szczegóły
17 2019-03-18 11:37:26 uchwała Nr 9/354/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 17/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2019 roku w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pod nazwą „Zwiększenie dostępu osób z niepełnosprawnością do lecznictwa specjalistycznego, terapii i rehabilitacji” Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji Szczegóły
18 2019-03-18 11:25:30 uchwała Nr 9/353/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 14/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2019 roku pod nazwą „Badanie kondycji trzeciego sektora i sytuacji wolontariatu w województwie kujawsko-pomorskim” Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji Szczegóły
19 2019-03-18 11:20:38 uchwała Nr 9/352/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 13/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2019 roku pod nazwą „Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych” Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji Szczegóły
20 2019-03-18 11:19:01 Karta informacyjna 160/2019 Szczegóły
« 1 2 3 4 867 868 869 »