Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2017-08-21 15:05:54 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO ZASTĘPCY DYREKTORA DEPARTAMENTU ŚRODOWISKA Szczegóły
2 2017-08-21 14:04:07 Oferta z dnia 18.08.2017 r. złożona przez Fundację Dobry Dotyk Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego  złożonej w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert) Oferta z dnia 18.08.2017 r. złożona w trybie uproszczonym (z… Szczegóły
3 2017-08-21 13:45:44 Oferta złożona w trybie w art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. uproszczonym) na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Oferta złożona w trybie w art.19a  ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. uproszczonym) na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki,… Szczegóły
4 2017-08-21 13:43:44 Karta informacyjna 507/2017 Szczegóły
5 2017-08-21 12:23:59 porządek obrad XXXV sesji Sejmiku WK-P – 28 sierpnia 2017 r. Porządek obrad XXXV sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 28 sierpnia 2017 r. Otwarcie sesji – początek godz. 1000, sala 215 w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, plac Teatralny 2. Sprawy… Szczegóły
6 2017-08-21 12:14:14 Karta informacyjna 514/2017 Szczegóły
7 2017-08-21 12:11:02 Karta informacyjna 518/2017 Szczegóły
8 2017-08-21 12:07:42 Karta informacyjna 520/2017 Szczegóły
9 2017-08-21 11:59:10 Karta informacyjna 519/2017 Szczegóły
10 2017-08-21 11:55:06 Karta informacyjna 517/2017 Szczegóły
11 2017-08-21 11:49:05 uchwała Nr 32/1456/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Ślesińskiej w miejscowości Łochowice, gmina Białe Błota Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
12 2017-08-21 11:45:04 Karta informacyjna 516/2017 Szczegóły
13 2017-08-21 11:44:42 uchwała Nr 32/1455/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1383C Dąbrówka Królewska – Gruta Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
14 2017-08-21 11:35:41 uchwała Nr 32/1454/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1388C Łasin – Mędrzyce – Lisnowo Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
15 2017-08-21 11:09:39 uchwała Nr 32/1453/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Przebudowa drogi gminnej (nr 010409C) Tuchółka – Jeleńcz, gmina Kęsowo Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
16 2017-08-21 11:02:53 uchwała Nr 32/1452/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Warząchewka Polska, gmina Włocławek Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
17 2017-08-21 10:57:13 uchwała Nr 32/1451/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej – ulicy Przy Strudze Młyńskiej w Białych Błotach Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
18 2017-08-21 10:51:13 uchwała Nr 32/1450/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa skrzyżowania DK15 i DW 552 w miejscowości Grębocin – poprawa bezpieczeństwa ruchu w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
19 2017-08-21 10:44:29 uchwała Nr 32/1449/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie zaopiniowania projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Świecie nad Osą na lata 2016-2023 Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
20 2017-08-21 10:39:26 uchwała Nr 32/1448/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej w miejscowości Zelgno Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
« 1 2 3 4 471 472 473 »