Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2017-05-23 16:41:24 Karta Informacyjna 275/2017 Szczegóły
2 2017-05-23 16:32:50 Karta Informacyjna 268/2017 Szczegóły
3 2017-05-23 16:10:05 Karta Informacyjna 267/2017 Szczegóły
4 2017-05-23 13:43:42 Karta Informacyjna 269/2017 Szczegóły
5 2017-05-23 13:13:23 Karta Informacyjna 274/2017 Szczegóły
6 2017-05-23 13:03:57 Rejestr podmiotów szkolących ADR Szczegóły
7 2017-05-22 15:32:45 Karta Informacyjna 270/2017 Szczegóły
8 2017-05-22 15:24:24 Wydanie decyzji przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 kwietnia 2017 r., znak: ŚG-I-W.7222.18.2015.AK, tj. zmiany pozwolenia zintegrowanego dla instalacji chowu drobiu o więcej niż 40 000 stanowisk, zlokalizowanej w miejscowości Radunek, 88-324 Jeziora Wielkie. Szczegóły
9 2017-05-22 15:19:40 Karta Informacyjna 273/2017 Szczegóły
10 2017-05-22 14:31:08 uchwała Nr 19/821/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ciągu dróg gminnych, w skład którego wchodzą: droga nr 191713C – ul. Polna w Izbicy Kujawskiej i droga nr 191201C – Augustynowo – Zdrojówka, gmina Izbica Kujawska Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
11 2017-05-22 14:15:09 uchwała Nr 19/820/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 1395C oraz drogi gminnej nr 040528C polegającej na budowie ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowościach Biały Bór oraz Wałdowo Szlacheckie, gmina Grudziądz Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
12 2017-05-22 13:56:53 uchwała Nr 19/819/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 190202C w miejscowości Lisek, gmina Fabianki Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
13 2017-05-22 13:47:54 uchwała Nr 19/818/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 2814C Samszyce – Izbica Kujawska Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
14 2017-05-22 13:35:10 uchwała Nr 19/817/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie uzgodnienia propozycji zaliczenia dróg publicznych do kategorii dróg powiatowych Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
15 2017-05-22 13:18:20 uchwała Nr 17/766/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieorganicznego Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
16 2017-05-22 13:06:05 uchwała Nr 13/535/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.06.01.02-IZ.00-04-044/16 Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
17 2017-05-22 12:58:47 uchwała Nr 13/534/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.06.04.03-IZ.00-04-058/16 Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
18 2017-05-22 12:53:40 uchwała Nr 13/533/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.03.05.01-IZ.00-04-056/16 Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
19 2017-05-22 12:47:55 uchwała Nr 13/532/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.03.05.01-IZ.00-04-055/16 Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
20 2017-05-22 12:44:23 Wykonanie kompleksowej modernizacji starego budynku warsztatów szkolnych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy, przy ul. Krasińskiego 10, w ramach realizacji zadania Mistrz zawodu w nowoczesnym warsztacie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 im. L. Braille'a w Bydgoszczy WZP.272.19.2017 Szczegóły
« 1 2 3 4 412 413 414 »