Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2017-12-15 14:29:04 uchwała Nr 49/2223/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
2 2017-12-15 14:19:34 uchwała Nr 49/2222/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych pn. „GWIAZDKA Z NADZIEJĄ” Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
3 2017-12-15 14:10:39 uchwała Nr 49/2221/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych pn. „Wolontariat najlepszą drogą do doskonalenia zawodowego” Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
4 2017-12-15 13:57:05 Karta informacyjna 920/2017 Szczegóły
5 2017-12-15 13:55:35 uchwała Nr 49/2220/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w latach 2018-2020 przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
6 2017-12-15 13:45:46 uchwała Nr 49/2219/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
7 2017-12-15 13:38:30 uchwała Nr 49/2218/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania aktywizacji i integracji społecznej seniorów, pn. Międzypokoleniowa Gala Świąteczna Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
8 2017-12-15 13:36:16 Zarządzenie Nr 68 /2017 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Szczegóły
9 2017-12-15 13:33:51 uchwała Nr 49/2217/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „Świąteczne Warsztaty dla Rodzin w Kamienicy Inicjatyw” Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
10 2017-12-15 13:25:15 uchwała Nr 49/2216/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.04.06.02-IZ.00-04-066/16 Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
11 2017-12-15 13:24:55 Karta informacyjna 917/2017 Szczegóły
12 2017-12-15 13:21:18 Karta informacyjna 916/2017 Szczegóły
13 2017-12-15 13:17:19 uchwała Nr 49/2215/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia protestu Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
14 2017-12-15 13:11:34 uchwała Nr 49/2214/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia protestu Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
15 2017-12-15 12:43:52 uchwała Nr 49/2213/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia protestu Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
16 2017-12-15 12:39:22 uchwała Nr 49/2212/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia protestu Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
17 2017-12-15 12:31:12 uchwała Nr 49/2211/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia protestu Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
18 2017-12-15 12:28:36 Petycja OR-II-P.1510.2.5.2017 Sołtys sołectwa Smolniki o udzielenie dofinansowania gminie Szubin do budowy wodociągu Szczegóły
19 2017-12-15 12:25:50 uchwała Nr 49/2210/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia protestu Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
20 2017-12-15 12:18:13 uchwała Nr 49/2209/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia protestu Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
« 1 2 3 4 543 544 545 »