Zamówienia publiczne

Data ogłoszenia Termin składania ofert Nazwa zamówienia Lista załączników do pobrania
16.03.2018 23.03.2018 Opracowanie projektów graficznych, wykonanie oraz dostarczenie materiałów promocyjnych na potrzeby Dni Otwartych Funduszy Europejskich Szczegóły
22.03.2018 06.04.2018 Dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup i wdrożenie systemów informatycznych typu repozytorium cyfrowe i wirtualne muzeum” Szczegóły
20.03.2018 29.03.2018 Zorganizowanie i przeprowadzenie 12 pięciodniowych pobytów dla dzieci i młodzieży szkolnej (wraz z opiekunami) na terenie województwa kujawsko-pomorskiego pn. „Zielone szkoły”, w ramach projektu: „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!” Szczegóły
19.03.2018 27.03.2018 Zakup materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz wojewódzkich jednostek organizacyjnych Szczegóły
12.03.2018 20.03.2018 Wykonanie wraz z oznakowaniem oraz dostarczenie parasoli na bieżące potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko- Pomorskiego jako narzędzi promujących Województwo Kujawsko-Pomorskie Szczegóły
09.03.2018 21.03.2018 Przygotowanie i dostawa edukacyjnych pomocy naukowych oraz innych materiałów wspomagających edukację przyrodniczą z podziałem na części Szczegóły
08.03.2018 16.03.2018 Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjnych: „Paszport turystyczny” (1 edycja) i „Inauguracja sezonu turystycznego” (3 edycje). Szczegóły
07.03.2018 22.03.2018 Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
07.03.2018 15.03.2018 Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach projektu Młyn Kultury – Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu – na budynek o funkcji użyteczności publicznej Szczegóły
28.02.2018 14.03.2018 Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pt. Ewaluacja działań podejmowanych na rzecz edukacji w ramach RPO WK-P 2014-2020 Szczegóły
28.02.2018 12.03.2018 Zakup środków czystości na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego i wojewódzkich jednostek organizacyjnych Szczegóły
14.02.2018 26.02.2018 Przygotowanie i dostawa edukacyjnych pomocy naukowych oraz innych materiałów wspomagających edukację przyrodniczą Szczegóły
01.02.2018 12.02.2018 Zakup papieru biurowego oraz rolek do faxu na lata 2018-2019 na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego i wojewódzkich jednostek organizacyjnych Szczegóły
07.02.2018 26.02.2018 Dialog techniczny – analizy sytuacji gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego Szczegóły
01.02.2018 13.02.2018 Zakup środków czystości na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego i wojewódzkich jednostek organizacyjnych na lata 2018-2019 Szczegóły
16.01.2018 26.01.2018 Zakup papieru biurowego oraz rolek do faxu na lata 2018-2019 na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego i wojewódzkich jednostek organizacyjnych Szczegóły
16.01.2018 05.03.2018 Promocja Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Miasta Bydgoszczy oraz Miasta Torunia w liniach lotniczych oraz na międzynarodowych trasach lotniczych Szczegóły
03.01.2018 12.01.2018 Świadczenie usługi cateringowej i zapewnienie obiadów oraz najem sali dla 20 osób podczas 8 jednodniowych szkoleń dla przedsiębiorców, zorganizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w ramach projektu: „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!” Szczegóły
14.12.2017 21.12.2017 Świadczenie usługi cateringowej i zapewnienie obiadów oraz najem sali dla 20 osób podczas 8 jednodniowych szkoleń dla przedsiębiorców, zorganizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w ramach projektu: „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!” Szczegóły
30.11.2017 08.12.2017 Badanie sprawozdań finansowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz wojewódzkich osób prawnych za 2017 i 2018 rok Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 »