Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Data utworzenia Rodzaj formularza Zakres przedmiotowy
06.07.2017 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie nieruchomości przy ul. Rzecznej we Włocławku, działka nr 47/3 KM 35 Szczegóły
21.03.2017 Wniosek o wydanie decyzji Wytwarzanie odpadów Szczegóły
19.07.2017 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomościach nr: 285, 286, 287, 309, 310 przy ul. Inowrocławskiej w Toruniu Szczegóły
17.07.2017 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomościach nr: 93/2, 94, 119/14 przy ul. Fałata w Toruniu Szczegóły
17.07.2017 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomościach nr: 259/3 przy ul. Chrzanowskiego, 305 i 313 przy ul. Chrobrego, 93 przy ul. Turystycznej, 103 przy ul. Wały gen. Sikorskiego, 359 przy ul. Barwnej w Toruniu Szczegóły
17.07.2017 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomościach nr: 212/1 przy ul. Asnyka, 376 i 331 przy ul. Przy Torze, 322 przy ul. Miodowej, 119 przy ul. Armii Ludowej, 687 przy ul. Okólnej/Strzałowej w Toruniu Szczegóły
18.07.2017 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie ROD przy ul. Poznańskiej 296c w Toruniu Szczegóły
13.07.2017 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości nr 151/52, obręb 33 przy ul. Rolniczej w Toruniu Szczegóły
30.06.2017 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących przy ul. Kujawskiej w Toruniu Szczegóły
13.07.2017 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości nr 676/2, obręb 21 przy ul. Szosa Lubicka 157a w Toruniu Szczegóły
05.06.2017 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o zmianę decyzji administracyjnej Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 kwietnia 2017 r., znak: ŚG-III.7120.3.11.2017 zezwalającej na usunięcie drzew rosnących na terenie nieruchomości przy ul. Starodębskiej 24 A we Włocławku, oznaczonej ewidencyjnie numerem działki 217/32, KM 52 Szczegóły
14.07.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości nr 11/2, obręb 50 w Grudziądzu (ul. Al. 23 Stycznia) Szczegóły
30.06.2017 Decyzja Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
Wprowadzanie ścieków
Emisja hałasu i pola elektromagnetycznego
Wytwarzanie odpadów
Szczegóły
19.07.2017 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie nieruchomości przy ul. Wienieckiej 35 we Włocławku, działka nr 6/5, KM 38 Szczegóły
14.06.2017 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie nieruchomości przy Al. Jana Pawła II we Włocławku, działka nr 56/9 KM 03 Szczegóły
10.07.2017 Wniosek o wydanie decyzji – zmiany pozwolenia zintegrowanego Zmiana decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 stycznia 2016 r., znak: ŚG-IV.7222.24.2015.SN, zmienioną decyzją z dnia 7 października 2016 r., znak: ŚG-I-W.7222.13.2016.SN, udzielającej pozwolenia zintegrowanego w związku z eksploatacją instalacji do wytwarzania energii i paliw do spalania paliw o mocy nominalnej ponad 50 MWt, zlokalizowanej na terenie Oddziału Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz – Elektrociepłownia Bydgoszcz II, przy ul. Energetyczna 1 w Bydgoszczy Szczegóły
14.06.2017 Wniosek w sprawie wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego Wykonanie urządzeń wodnych, tj. wylotów przykanalików kanalizacji deszczowej oraz szczególne korzystanie z wód, tj. odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do ziemi w ramach realizacji budowy Obwodnicy Inowrocławia w ciągu drogi DK-15 i DK-25. Szczegóły
29.05.2017 Wniosek w sprawie wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego Wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z terenu składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego na działkach ewidencyjnych nr 168, 169/1, 170 i 173/1, obręb Wawrzynki oraz wygaszenia decyzji pozwolenia wodnoprawnego Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2013 r., znak: ŚG-IV.7322.70.2013. Szczegóły
26.04.2017 Wniosek w sprawie wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego Wykonanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Noteci, budynku stajni z ujeżdżalnią i zapleczem socjalnym, na działce nr ewidencyjny 226/6 obręb Zamość, gmina Szubin. Szczegóły
10.06.2017 Wniosek o wydanie decyzji Wykonanie i rozbiórka urządzeń wodnych w związku z realizacją przedsięwzięcia „Modernizacja prawostronnego obwałowania rzeki Prosny MODLICA-LISEWO od km 0+000 do 8+330, gm. Pyzdry, pow. wrzesiński, woj. wielkopolskie" oraz wygaszenie decyzji Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 10.02.2017 r., znak: RŚ VI.7322.1.94.2016.MC Szczegóły
« 1 2 3 4 69 70 71 »