Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Data utworzenia Rodzaj formularza Zakres przedmiotowy
21.07.2017 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów kolidujących z realizacją inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla Gminy Obrowo” zadanie I – kierunek Bielawy – Głogowo, rosnących na nieruchomości nr 280/5, 280/3, 287/1, 245/5, 243/5 w obrębie 53 oraz na nieruchomości nr 80/20, 80/18, 80/19, 75/7, 76/4, 72/4 w obrębie 54 w Toruniu. Szczegóły
27.09.2017 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie nieruchomości przy A. Chopina 3/5 we Włocławku, działka nr 1/ 2 KM 109 Szczegóły
07.06.2017 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie nieruchomości przy A. Chopina 3/5 we Włocławku, działka nr 1/ 2 KM 109 Szczegóły
03.10.2017 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego we Włocławku, przy ul. Dziewińskiej, działka nr 140 KM 77 Szczegóły
04.06.2018 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o zmianę decyzji administracyjnej Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 maja 2018 r., znak: ŚG-III.7120.1.20.2018 zezwalającej na usunięcie drzew rosnących na nieruchomościach nr: 319 i 187 (obręb 66) przy ul. Okólnej w Toruniu Szczegóły
18.06.2018 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego przy ul. Storczykowej (dz. nr 727/2 obręb 32) w Toruniu (ŚG-III.7120.1.27.2018) Szczegóły
11.06.2018 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego przy ul. Kniaziewicza 129 (dz. nr 199/3 obręb 72) w Toruniu. (ŚG-III.7120.1.29.2018) Szczegóły
30.05.2018 Decyzja Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza Wprowadzanie ścieków Emisja hałasu i pola elektromagnetycznego Wytwarzanie odpadów Szczegóły
30.05.2018 Decyzja Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza Wprowadzanie ścieków Emisja hałasu i pola elektromagnetycznego Wytwarzanie odpadów Szczegóły
17.05.2018 Decyzja Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza Wprowadzanie ścieków Emisja hałasu i pola elektromagnetycznego Wytwarzanie odpadów Szczegóły
29.06.2018 Decyzja Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza Wprowadzanie ścieków Emisja hałasu i pola elektromagnetycznego Wytwarzanie odpadów Szczegóły
22.09.2017 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących we Włocławku, przy A. Chopina 3/5, działka nr 1/ 2 KM 109 Szczegóły
25.07.2017 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie nieruchomości przy A. Chopina 3/5 we Włocławku, działka nr 1/ 2 KM 109 Szczegóły
05.09.2017 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie nieruchomości przy ul. Jasnej we Włocławku, działka nr 75/2 KM 59 Szczegóły
04.09.2017 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie nieruchomości przy ul. Zgodnej we Włocławku, działka nr 1/143 KM 721 Szczegóły
07.09.2017 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie nieruchomości przy ul. Żurskiej we Włocławku, działka nr 57/1 KM 58 Szczegóły
04.09.2017 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie nieruchomości przy ul. Ziębiej we Włocławku, działka nr 387, KM 1 Szczegóły
03.10.2017 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego we Włocławku, przy ul. Dziewińskiej, działka nr 140 KM 77 Szczegóły
25.07.2017 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie nieruchomości przy ul. Dziewińskiej we Włocławku, działka nr 140, KM 77 Szczegóły
22.08.2018 Wniosek o zmianę decyzji - pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego wymagania przewidziane dla zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów Wytwarzanie, zbieranie i przetwarzanie odpadów Szczegóły
« 1 2 3 4 131 132 133 »