Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Data utworzenia Rodzaj formularza Zakres przedmiotowy
17.05.2017 Wniosek o zmianę decyzji Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, Wprowadzanie ścieków, Emisja hałasu i pola elektromagnetycznego, Wytwarzanie odpadów Szczegóły
05.05.2017 Decyzja Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, Wprowadzanie ścieków, Emisja hałasu i pola elektromagnetycznego, Wytwarzanie odpadów Szczegóły
08.05.2017 Decyzja Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, Wprowadzanie ścieków, Emisja hałasu i pola elektromagnetycznego, Wytwarzanie odpadów Szczegóły
16.03.2017 Decyzja Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 marca 2017 r., znak: ŚG-I G.7243.2.18.2016 zmieniająca decyzję Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2014 r., znak: ŚG.I.7243.36.2014.DM udzielającą pozwolenia na wytwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie odpadów oraz zezwolenia na przetwarzanie odpadów w związku z eksploatacją instalacji do obróbki fotopolimerowych płyt fleksograficznych w Paterku, przy ul. Przemysłowej 1, 89-100 Nakło nad Notecią. Szczegóły
09.02.2017 Decyzja Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 lutego 2017 r., znak: ŚG-I-G.7243.2.20.2016 udzielająca Hydro-Vacuum S.A., 86-303 Grudziądz, ul. Droga Jeziorna 8 pozwolenia na wytwarzanie odpadów w związku z eksploatacją: instalacji do obróbki detali pompowych i tworzyw sztucznych, instalacji do montażu pomp, urządzeń zabezpieczająco-sterujących i łączników, instalacji sprężonego powietrza, zlokalizowanych na terenie zakładu w Grudziądzu (86-303) przy ul. Droga Jeziorna 8. Szczegóły
17.03.2017 Decyzja Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 marca 2017 r., znak: ŚG-I-G.7243.2.3.2017 zmieniająca decyzję Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 grudnia 2014 r., znak: ŚG.I.7243.5.2014, udzielającą pozwolenia na wytwarzanie odpadów oraz zezwolenia na przetwarzanie odpadów, w związku z eksploatacją instalacji zlokalizowanej w Bydgoszczy przy ul. Wojska Polskiego 65 (działka nr 7/36, obręb 132) - zmiana w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację. Szczegóły
08.05.2017 Wniosek o wydanie decyzji Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, Wprowadzanie ścieków, Emisja hałasu i pola elektromagnetycznego, Wytwarzanie odpadów Szczegóły
28.04.2017 Decyzja Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2017 r., znak: ŚG-I G.7243.2.4.2017, udzielająca DRUMET Liny i Druty Sp. z o.o., ul. Polna 26/74, 87-800 Włocławek pozwolenia na wytwarzanie odpadów w związku z eksploatacją Instalacji do produkcji i przerobu drutu, zlokalizowanej na terenie zakładu DRUMET Liny i Druty Sp. z o.o., we Włocławku przy ul. Polnej 26/74, na działkach nr 26/18, 30/14, 30/5, 30/7 (obręb: Włocławek KM 113), 14/4, 15/4, 16/3, 16/4 (obręb: Włocławek KM86). Szczegóły
14.04.2017 Decyzja Zmiana pozwolenie zintegrowane dla instalacji służącej do chowu drobiu o więcej niż 40 000 stanowisk Szczegóły
21.04.2017 Wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia decyzji – pozwolenia zintegrowanego Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji administracyjnej Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2006 r., znak: WSiR.III.HF/6618/1/06 oraz decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 czerwca 2015 r., znak: ŚG-IV.7222.35.2014.MC udzielającej pozwolenia zintegrowanego dla Toruńskiej Energetyki Cergia S.A. w Toruniu (obecnie EDF Toruń S.A.) dla Elektrociepłowni EC Wschód EC1, zlokalizowanej w Toruniu przy ul. Ceramicznej 6 na eksploatację instalacji do wytwarzania energii i paliw – do spalania paliw o nominalnej mocy nie mniejszej niż 50MWt. Szczegóły
16.03.2017 Decyzja Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 marca 2017 r., znak: ŚG-I G.7243.2.18.2016 zmieniająca decyzję Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2014 r., znak: ŚG.I.7243.36.2014.DM udzielającą pozwolenia na wytwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie odpadów oraz zezwolenia na przetwarzanie odpadów w związku z eksploatacją instalacji do obróbki fotopolimerowych płyt fleksograficznych w Paterku, przy ul. Przemysłowej 1, 89-100 Nakło nad Notecią. Szczegóły
31.01.2017 Decyzja Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 stycznia 2017 r., znak: ŚG-I G.7243.2.23.2016 zmieniająca decyzję Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 marca 2015 r., znak: ŚG.I.7243.2.1.2015.DM w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację – zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz tworzyw sztucznych, zlokalizowanego przy ul. Wiejskiej, 88-160 Janikowo. Szczegóły
14.04.2017 Decyzja Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
Wprowadzanie ścieków
Emisja hałasu i pola elektromagnetycznego
Wytwarzanie odpadów
Szczegóły
14.04.2017 Decyzja Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
Wprowadzanie ścieków
Emisja hałasu i pola elektromagnetycznego
Wytwarzanie odpadów
Szczegóły
19.04.2017 Decyzja Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
Wprowadzanie ścieków
Emisja hałasu i pola elektromagnetycznego
Wytwarzanie odpadów
Szczegóły
10.04.2017 Decyzja Wykonanie urządzeń wodnych, tj. likwidacja istniejących przepustów i odcinka sieci kanalizacji deszczowej, wykonanie odcinków rowów melioracyjnych wraz z umocnieniami, wykonanie w ramach przebudowy sieci melioracyjnej odcinka rurociągu melioracyjnego i przepustów pod drogami dojazdowymi oraz wykonanie robót w granicach obszaru szczególnego zagrożenia powodzią, w związku z budową drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy - Bydgoszcz – granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego, odcinek 5: Białe Błota (bez węzła) – Szubin (bez węzła) o długości około 9,7 km, woj. kujawsko-pomorskie Szczegóły
02.05.2017 Wniosek o wydanie decyzji Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
Wprowadzanie ścieków
Emisja hałasu i pola elektromagnetycznego
Wytwarzanie odpadów
Szczegóły
31.03.2017 Wniosek o wydanie decyzji Prowadzenie przez śródlądowe drogi wodne nad torem regatowym i rzeką Brdą w km 1+970 napowietrznej dwutorowej linii energetycznej 400 kV Jasiniec-Pątnów; przejście napowietrzną linią energetyczną nad kanałem A-Łęgnowo i nad prawobrzeżnym wałem przeciwpowodziowym kanału A-Łęgnowo; wznoszenie obiektów budowlanych i wykonywanie innych robót związanych z budową linii energetycznej 400 kV Jasiniec-Pątnów na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, na działkach nr 13/2, 1/1, 1/2 obręb ewid. 273, nr 4/2, 4/1 obręb ewid. 261, nr 1/2, 1/1 obręb ewid. 258, nr 11 obręb ewid. 259, nr 10, 7, 5/14, 5/10, 5/12 obręb ewid. 237 m. Bydgoszcz Szczegóły
28.04.2017 Wniosek o wydanie decyzji Wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, powstających na terenie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w miejscowości Kierzkowo do urządzeń kanalizacyjnych eksploatowanych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WIK” Sp. z o.o. z siedzibą w Żninie Szczegóły
20.04.2017 Decyzja - zmiana pozwolenia zintegrowanego w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację Zmiana decyzji administracyjnej Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2016 r., znak: ŚG-I-W.7222.8.2016.SN, udzielającej pozwolenia zintegrowanego dla EDF GAZ Toruń Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 50, na eksploatację instalacji do wytwarzania energii i paliw – do spalania paliw o nominalnej mocy nie mniejszej niż 50MWt, zlokalizowanej w Toruniu przy ul. Ceramicznej 6, w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację. Szczegóły
« 1 2 3 4 58 59 60 »