Ogłoszenia o naborze

Data ogłoszenia Termin składania dokumentów Stanowisko
22.03.2017 03.04.2017 DO SPRAW ANALIZ I ZACHOWANIA TRWAŁOŚCI W BIURZE ANALIZ I ZACHOWANIA TRWAŁOŚCI W WYDZIALE KONTROLI WDRAŻANIA EFRR Szczegóły
22.03.2017 03.04.2017 DO SPRAW FUNDUSZY EUROPEJSKICH W GŁÓWNYM PUNKCIE INFORMACYJNYM FUNDUSZY EUROPEJSKICH W TORUNIU Szczegóły
22.03.2017 03.04.2017 DO SPRAW FUNDUSZY EUROPEJSKICH Szczegóły
.. .. Szczegóły
22.03.2017 31.03.2017 Specjalista ds. administracyjno-gospodarczych Szczegóły
22.03.2017 03.04.2017 DO SPRAW FUNDUSZY EUROPEJSKICH W GŁÓWNYM PUNKCIE INFORMACYJNYM FUNDUSZY EUROPEJSKICH W BYDGOSZCZY Szczegóły
10.03.2017 20.03.2017 do spraw obsługi sekretariatu i organizacyjnych Szczegóły
10.03.2017 10.04.2017 Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Pediatrii, Chorób Infekcyjnych i Hepatologii Szczegóły
10.03.2017 10.04.2017 Naczelna Pielęgniarka Szczegóły
28.02.2017 10.03.2017 NACZELNIK WYDZIAŁU KOORDYNACJI RLKS Szczegóły
28.02.2017 10.03.2017 DO SPRAW KOORDYNACJI RLKS W WYDZIALE KOORDYNACJI RLKS Szczegóły
28.02.2017 09.03.2017 referent ds. gospodarczych Szczegóły
23.02.2017 06.03.2017 w Wydziale Integracji Osób Niepełnosprawnych Szczegóły
16.02.2017 27.02.2017 DO SPRAW OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ PROJEKTÓW Szczegóły
13.02.2017 23.02.2017 DO SPRAW OBSŁUGI ADMINISTRACYJNEJ SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Szczegóły
13.02.2017 23.02.2017 DO SPRAW WDRAŻANIA PROJEKTÓW Szczegóły
23.01.2017 02.02.2017 STANOWISKO PRACY W BIURZE OCHRONY PRZYRODY I EDUKACJI EKOLOGICZNEJ Szczegóły
23.01.2017 02.02.2017 DO SPRAW WYDAWANIA POZWOLEŃ ZINTEGROWANYCH Szczegóły
17.01.2017 27.01.2017 DO SPRAW OBSŁUGI I ROZLICZANIA PROJEKTÓW W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Szczegóły
17.01.2017 27.01.2017 DO SPRAW OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ PROJEKTÓW W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Szczegóły
« 1 2 3 4 5 »