Ogłoszenia o naborze

Data ogłoszenia Termin składania dokumentów Stanowisko
23.02.2017 06.03.2017 w Wydziale Integracji Osób Niepełnosprawnych Szczegóły
16.02.2017 27.02.2017 DO SPRAW OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ PROJEKTÓW Szczegóły
13.02.2017 23.02.2017 DO SPRAW OBSŁUGI ADMINISTRACYJNEJ SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Szczegóły
13.02.2017 23.02.2017 DO SPRAW WDRAŻANIA PROJEKTÓW Szczegóły
23.01.2017 02.02.2017 STANOWISKO PRACY W BIURZE OCHRONY PRZYRODY I EDUKACJI EKOLOGICZNEJ Szczegóły
23.01.2017 02.02.2017 DO SPRAW WYDAWANIA POZWOLEŃ ZINTEGROWANYCH Szczegóły
17.01.2017 27.01.2017 DO SPRAW OBSŁUGI I ROZLICZANIA PROJEKTÓW W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Szczegóły
17.01.2017 27.01.2017 DO SPRAW OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ PROJEKTÓW W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Szczegóły
05.01.2017 16.01.2017 DO SPRAW CERTYFIKACJI W WYDZIALE CERTYFIKACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO Szczegóły
23.12.2016 23.01.2017 Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Toruniu Szczegóły
16.12.2016 27.12.2016 DO SPRAW WDRAŻANIA PROJEKTÓW Szczegóły
09.12.2016 19.12.2016 W BIURZE KONTROLI Szczegóły
09.12.2016 19.12.2016 DO SPRAW ANALIZ I ZACHOWANIA TRWAŁOŚCI Szczegóły
09.12.2016 19.12.2016 KIEROWNIK BIURA WDRAŻANIA PROJEKTÓW PROW Szczegóły
02.12.2016 12.12.2016 DO SPRAW ZAANGAŻOWANIA, EWIDENCJI UMÓW,WERYFIKACJI WNIOSKÓW I ROZLICZANIA PROJEKTÓW UNIJNYCH Szczegóły
30.11.2016 09.12.2016 Starszy specjalista informatyk programista Szczegóły
29.11.2016 09.12.2016 Zastępca Dyrektora Departamentu Szczegóły
21.11.2016 01.12.2016 DO SPRAW ROZLICZEŃ FINANSOWYCH Szczegóły
21.11.2016 01.12.2016 DO SPRAW WYDAWANIA POZWOLEŃ ZINTEGROWANYCH Szczegóły
21.11.2016 01.12.2016 DO SPRAW OBSZARÓW CHRONIONEGO KRAJOBRAZU I PROGRAMÓW OCHRONY ŚRODOWISKA Szczegóły
« 1 2 3 4 5 »