Ogłoszenia o naborze

Data ogłoszenia Termin składania dokumentów Stanowisko
21.08.2017 31.08.2017 zastępca dyrektora Szczegóły
16.08.2017 30.08.2017 Pielęgniarka Oddziałowa I Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiodiabetologicznym Szczegóły
16.08.2017 30.08.2017 Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Neurochirurgii Szczegóły
16.08.2017 28.08.2017 samodzielny referent ds. dydaktyki Szczegóły
08.08.2017 18.08.2017 DO SPRAW REALIZACJI INSTRUMENTU ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ Szczegóły
07.08.2017 17.08.2017 WOLNE STANOWISKO PRACY W DEPARTAMENCIE FINANSÓW Szczegóły
07.08.2017 17.08.2017 WOLNE STANOWISKO PRACY W DEPARTAMENCIE FINANSÓW Szczegóły
27.07.2017 07.08.2017 ds wdrażania projektów Szczegóły
14.07.2017 24.07.2017 DO SPRAW PROCEDURY ODWOŁAWCZEJ Szczegóły
13.07.2017 24.07.2017 DO SPRAW REALIZACJI ZADAŃ INFRASTRUKTURALNYCH PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH Szczegóły
19.06.2017 03.07.2017 Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Toruniu Szczegóły
06.06.2017 20.06.2017 referent ds. administracyjnych Szczegóły
06.06.2017 16.06.2017 DO SPRAW ROZLICZEŃ, SPRAWOZDAWCZOŚCI I EWALUACJI PROJEKTU „SZKOŁA ZAWODOWCÓW” Szczegóły
05.06.2017 16.06.2017 DO SPRAW REALIZACJI ZADAŃ INFRASTRUKTURALNYCH PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH Szczegóły
29.05.2017 08.06.2017 SPECJALISTY DO SPRAW EKONOMII Szczegóły
26.05.2017 05.06.2017 DO SPRAW OBSŁUGI SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Szczegóły
26.05.2017 05.06.2017 Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Urologii Szczegóły
25.05.2017 08.06.2017 Dyrektor Okręgowego Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy Szczegóły
25.05.2017 08.06.2017 Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy Szczegóły
25.05.2017 08.06.2017 Dyrektor Zespołu Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy Szczegóły
« 1 2 3 4 6 7 8 »