Ogłoszenia o naborze

Data ogłoszenia Termin składania dokumentów Stanowisko
19.03.2019 05.04.2019 DO SPRAW REALIZACJI ZADAŃ W OBSZARZE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W DEPARTAMENCIE SPRAW SPOŁECZNYCH Szczegóły
18.03.2019 28.03.2019 Dyrektor Wdeckiego Parku Krajobrazowego Szczegóły
18.03.2019 28.03.2019 DO SPRAW KONTROLI WDRAŻANIA W DEPARTAMENCIE KONTROLI WDRAŻANIA FUNDUSZY EUROPEJSKICH Szczegóły
28.02.2019 31.03.2019 Pracownik ds. nadzoru i obsługi inwestycji - Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne sp. z o.o. Szczegóły
26.02.2019 08.03.2019 DO SPRAW REALIZACJI ZADAŃ W OBSZARZE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE Szczegóły
25.02.2019 27.03.2019 Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Szczegóły
25.02.2019 27.03.2019 Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Neurochirurgii Dziecięcej Szczegóły
13.02.2019 28.02.2019 specjalista do spraw finansowych Szczegóły
11.02.2019 21.02.2019 WOLNE STANOWISKO PRACY W WYDZIALE INTEGRACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W DEPARTAMENCIE SPRAW SPOŁECZNYCH Szczegóły
11.02.2019 21.02.2019 Specjalista ds. administracyjno - gospodarczych Szczegóły
07.02.2019 18.02.2019 DO SPRAW GEODEZJI W DEPARTAMENCIE ROLNICTWA I GEODEZJI Szczegóły
30.01.2019 11.02.2019 WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW ROZLICZANIA PROJEKTÓW W WYDZIALE AUTORYZACJI PŁATNOŚCI I KONTROLI W DEPARTAMENCIE ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Szczegóły
29.01.2019 18.02.2019 Dyrektor Szczegóły
14.01.2019 24.01.2019 DO SPRAW WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W DEPARTAMENCIE SPRAW SPOŁECZNYCH Szczegóły
08.01.2019 25.01.2019 DO SPRAW EDUKACJI PRZYRODNICZEJ W DEPARTAMENCIE ŚRODOWISKA Szczegóły
08.01.2019 18.01.2019 DO SPRAW DZIEDZICTWA NARODOWEGO W DEPARTAMENCIE KULTURY I EDUKACJI Szczegóły
28.12.2018 07.01.2019 główny księgowy Szczegóły
20.12.2018 31.01.2019 WOLNE STANOWISKO PRACY W WYDZIALE KADR W DEPARTAMENCIE ORGANIZACYJNYM Szczegóły
11.12.2018 21.12.2018 WOLNE STANOWISKO PRACY W WYDZIALE KADR Szczegóły
04.12.2018 14.12.2018 WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW ROZLICZEŃ PROJEKTU „ARTYŚCI W ZAWODZIE – MODERNIZACJA WARSZTATÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W KPSOSW IM. J. KORCZAKA W TORUNIU” W DEPARTAMENCIE EDUKACJI I KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO Szczegóły
« 1 2 3 4 13 14 15 »