Ogłoszenia o naborze

Data ogłoszenia Termin składania dokumentów Stanowisko
17.05.2018 28.05.2018 DO SPRAW KONTROLI PROJEKTÓW W ZAKRESIE EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020 Szczegóły
17.05.2018 28.05.2018 DO SPRAW OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ PROJEKTÓW W ZAKRESIE EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020 Szczegóły
17.05.2018 28.05.2018 DO SPRAW ROZLICZANIA PROJEKTÓW W ZAKRESIE EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020 Szczegóły
16.05.2018 30.05.2018 Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku Szczegóły
16.05.2018 30.05.2018 Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu Szczegóły
16.05.2018 30.05.2018 Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy Szczegóły
15.05.2018 25.05.2018 DO SPRAW INFORMACJI GEOLOGICZNEJ W DEPARTAMENCIE ŚRODOWISKA Szczegóły
15.05.2018 25.05.2018 DYREKTOR WYDZIAŁU CYFRYZACJI Szczegóły
11.05.2018 21.05.2018 DO SPRAW OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ URZĘDU W DEPARTAMENCIE ORGANIZACYJNYM Szczegóły
11.05.2018 21.05.2018 WOLNE STANOWISKO PRACY W BIURZE ROZWOJU JEDNOSTEK EDUKACYJNYCH WYDZIAŁU EDUKACJI I NADZORU Szczegóły
26.04.2018 07.05.2018 DO SPRAW REALIZACJI PROJEKTU „BUDOWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO SYSTEMU UDOSTĘPNIANIA ELEKTRONICZNEJ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ – I ETAP” Szczegóły
12.04.2018 23.04.2018 DO SPRAW OCHRONY PRZYRODY Szczegóły
05.04.2018 16.04.2018 DO SPRAW ŁADU PRZESTRZENNEGO Szczegóły
03.04.2018 13.04.2018 Główny Księgowy Szczegóły
29.03.2018 12.04.2018 Dyrektor Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu Szczegóły
29.03.2018 12.04.2018 Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy Szczegóły
29.03.2018 12.04.2018 Dyrektor Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu Szczegóły
26.03.2018 05.04.2018 WOLNE STANOWISKO PRACY W BIURZE ROZWOJU JEDNOSTEK EDUKACYJNYCH WYDZIAŁU EDUKACJI I NADZORU Szczegóły
23.03.2018 03.04.2018 DO SPRAW REALIZACJI PROJEKTU „INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2.0” Szczegóły
22.03.2018 03.04.2018 DO SPRAW ORGANIZACJI PRACY ZARZĄDU W GABINECIE MARSZAŁKA Szczegóły
« 1 2 3 4 9 10 11 »