Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
zarządzenia Marszałka Województwa 4/2017 20.02.2017 Obowiązujący ZARZĄDZENIE NR 4 /2017 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO–POMORSKIEGO z dnia 20 lutego 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne Szczegóły
zarządzenia Marszałka Województwa 3/2017 15.02.2017 Obowiązujący ZARZĄDZENIE NR 3/2017 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zlecania podróży służbowych krajowych i zagranicznych oraz udzielania urlopów kierownikom wojewódzkich jednostek organizacyjnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 7/247/17 22.02.2017 Obowiązujący uchwała Nr 7/247/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania drogom publicznym zaliczonym do kategorii dróg gminnych nowych numerów Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 7/246/17 22.02.2017 Obowiązujący uchwała Nr 7/246/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Budowa drogi gminnej Padniewko – Wyrobki – Mogilno (ul. Wybudowanie) Szczegóły
zarządzenia Marszałka Województwa 2/2017 15.02.2017 Obowiązujący ZARZĄDZENIE NR 2/2017 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Systemu Zarządzania Projektem pn. „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!” – 2/2017 Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 7/245/17 22.02.2017 Obowiązujący uchwała Nr 7/245/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi krajowej nr 5 w województwie kujawsko-pomorskim o chodnik w miejscowości Osielsko – poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 7/244/17 22.02.2017 Obowiązujący uchwała Nr 7/244/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie ul. Lisiny w Rypinie Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 7/243/17 22.02.2017 Obowiązujący uchwała Nr 7/243/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ul. Wienieckiej na odcinku od ul. Wesołej w kierunku ul. Toruńskiej we Włocławku w zakresie budowy ciągu rowerowego Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 7/242/17 22.02.2017 Obowiązujący uchwała Nr 7/242/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 010313C Cekcyn – Huta, gmina Cekcyn Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 7/241/17 22.02.2017 Obowiązujący uchwała Nr 7/241/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ul. Rolnej w Tarkowie Dolnym, gmina Nowa Wieś Wielka Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 7/240/17 22.02.2017 Obowiązujący uchwała Nr 7/240/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi krajowej nr 15 o ciąg pieszo-rowerowy w miejscowości Inowrocław – poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 7/239/17 22.02.2017 Obowiązujący uchwała Nr 7/239/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Przebudowa ul. Łódzkiej w Toruniu Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 7/238/17 22.02.2017 Obowiązujący uchwała Nr 7/238/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi krajowej nr 25 o chodnik w miejscowości Mąkowarsko – poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 7/237/17 22.02.2017 Obowiązujący uchwała Nr 7/237/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na przebudowie ulicy Leśnej w miejscowości Osielsko, gmina Osielsko Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 7/236/17 22.02.2017 Obowiązujący uchwała Nr 7/236/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zaopiniowania projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Łasin na lata 2016-2023 Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 7/235/17 22.02.2017 Obowiązujący uchwała Nr 7/235/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu audytu krajobrazowego dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz wyznaczenia jednostki odpowiedzialnej za wykonanie zadania Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 7/234/17 21.02.2017 Obowiązujący uchwała Nr 7/234/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie akceptacji listy projektów ocenionych w trakcie prac Podkomisji Oceny Projektów IZ EFS w ramach konkursu Nr RPKP.10.01.03-IZ.00-04-060/16 Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 6/233/17 15.02.2017 Obowiązujący uchwała Nr 6/233/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 6/232/17 15.02.2017 Obowiązujący uchwała Nr 6/232/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 6/231/17 15.02.2017 Obowiązujący uchwała Nr 6/231/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie wskazania osoby na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Toruniu Szczegóły
« 1 2 3 242 243 »