Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
uchwały Sejmiku Województwa XXXIV/567/17 26.06.2017 Obowiązujący Uchwała NR XXXIV/567/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku Szczegóły
uchwały Sejmiku Województwa XXXIV/566/17 26.06.2017 Obowiązujący Uchwała NR XXXIV/566/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Toruniu Szczegóły
uchwały Sejmiku Województwa XXXIV/565/17 26.06.2017 Obowiązujący Uchwała NR XXXIV/565/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie nazwy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy Szczegóły
uchwały Sejmiku Województwa XXXIV/564/17 26.06.2017 Obowiązujący Uchwała NR XXXIV/564/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie nazwy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Toruniu Szczegóły
uchwały Sejmiku Województwa XXXIV/563/17 26.06.2017 Obowiązujący Uchwała NR XXXIV/563/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie nazwy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. generała Stanisława Maczka w Bydgoszczy Szczegóły
uchwały Sejmiku Województwa XXXIV/561/17 26.06.2017 Obowiązujący Uchwała NR XXXIV/561/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Miasta Włocławek Szczegóły
uchwały Sejmiku Województwa XXXIV/560/17 26.06.2017 Obowiązujący Uchwała NR XXXIV/560/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości Szczegóły
uchwały Sejmiku Województwa XXXIV/559/17 26.06.2017 Obowiązujący Uchwała NR XXXIV/559/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości Szczegóły
uchwały Sejmiku Województwa XXXIV/558/17 26.06.2017 Obowiązujący Uchwała NR XXXIV/558/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości Szczegóły
uchwały Sejmiku Województwa XXXIV/568/17 26.06.2017 Obowiązujący Uchwała NR XXXIV/568/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Brzoza Szczegóły
uchwały Sejmiku Województwa XXXIV/557/17 26.06.2017 Obowiązujący Uchwała NR XXXIV/557/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości Szczegóły
zarządzenia Marszałka Województwa 31/2017 27.06.2017 Obowiązujący ZARZĄDZENIE NR 31/2017 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 czerwca 2017 r. zmieniające Instrukcję sporządzania i obiegu dokumentów w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
zarządzenia Marszałka Województwa 30/2017 26.06.2017 Obowiązujący ZARZĄDZENIE NR 30/2017 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad prowadzenia audytu wewnętrznego utworzonego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. Szczegóły
uchwały Sejmiku Województwa XXXIV/570/17 26.06.2017 Obowiązujący uchwała NR XXXIV/570/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie skargi na uchwałę dotyczącą podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie Szczegóły
uchwały Sejmiku Województwa XXXIV/569/17 26.06.2017 Obowiązujący uchwała NR XXXIV/569/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie w części dotyczącej obwodu łowieckiego nr 213 „Zbytkowo” Szczegóły
uchwały Sejmiku Województwa XXXIV/562/17 26.06.2017 Obowiązujący uchwała NR XXXIV/562/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Prymus Pomorza i Kujaw” na rok szkolny 2017/2018 Szczegóły
uchwały Sejmiku Województwa XXXIV/556/17 26.06.2017 Obowiązujący uchwała NR XXXIV/556/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia nowego przebiegu drogi wojewódzkiej Szczegóły
uchwały Sejmiku Województwa XXXIV/555/17 26.06.2017 Obowiązujący uchwała NR XXXIV/555/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Aleksandrów Kujawski Szczegóły
uchwały Sejmiku Województwa XXXIV/554/17 26.06.2017 Obowiązujący uchwała NR XXXIV/554/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na wnioski złożone do 15 grudnia 2016 r. Szczegóły
uchwały Sejmiku Województwa XXXIV/553/17 26.06.2017 Obowiązujący uchwała NR XXXIV/553/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie wyboru banku wykonującego obsługę bankową budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
« 1 2 3 288 289 »