Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
uchwały Zarządu Województwa 38/1858/18 03.10.2018 Obowiązujący uchwała Nr 38/1858/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2018 zadania pod nazwą „Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąmbskich w Toruniu” realizowanego przez Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 38/1857/18 03.10.2018 Obowiązujący uchwała Nr 38/1857/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia zbiorczego zestawienia kosztów na lata 2015-2022 zadania pod nazwą „Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąmbskich w Toruniu” realizowanego przez Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 38/1856/18 03.10.2018 Obowiązujący uchwała Nr 38/1856/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 października 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 38/1855/18 03.10.2018 Obowiązujący uchwała Nr 38/1855/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 października 2018 r. w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 38/1854/18 03.10.2018 Obowiązujący uchwała Nr 38/1854/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 38/1853/18 03.10.2018 Obowiązujący uchwała Nr 38/1853/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i przyjęcia regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej, Działania 9.4 Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 38/1852/18 03.10.2018 Obowiązujący uchwała Nr 38/1852/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla wezwania Nr RPKP.05.01.00-IZ.00-04-49P/17 Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 38/1851/18 03.10.2018 Obowiązujący uchwała Nr 38/1851/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.04.03.00-IZ.00-04-152/18 Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 38/1850/18 03.10.2018 Obowiązujący uchwała Nr 38/1850/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 października 2018 r. w sprawie wyznaczenia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 38/1849/18 03.10.2018 Obowiązujący uchwała Nr 38/1849/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 października 2018 r. w sprawie wyboru wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 38/1848/18 03.10.2018 Obowiązujący uchwała Nr 38/1848/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 października 2018 r. w sprawie przyznania nauczycielom Nagród Zarządu Województwa w 2018 r. Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 38/1847/18 03.10.2018 Obowiązujący uchwała Nr 38/1847/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 października 2018 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. X Międzynarodowe Bałtyckie Triennale Medali – 100. rocznica odzyskania niepodległości przez kraje bałtyckie, Unia Bałtycka Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 38/1846/18 03.10.2018 Obowiązujący uchwała Nr 38/1846/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 października 2018 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. Katalog monograficzny pt. Jerzy Hoppen (1891-1969) – artysta, konserwator, profesor Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 38/1845/18 03.10.2018 Obowiązujący uchwała Nr 38/1845/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia listy pozytywnie zweryfikowanych wniosków o udzielenie wsparcia w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla naboru Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-146/17 Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 38/1844/18 03.10.2018 Obowiązujący uchwała Nr 38/1844/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wykazu programów rewitalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 38/1843/18 03.10.2018 Obowiązujący uchwała Nr 38/1843/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 października 2018 r. w sprawie powołania na członka Rady Nadzorczej spółki Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 38/1842/18 03.10.2018 Obowiązujący uchwała Nr 38/1842/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2018 zadania pod nazwą „Remont dachu” realizowanego przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Bydgoszczy Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 38/1841/18 03.10.2018 Obowiązujący uchwała Nr 38/1841/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością stanowiącą własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 38/1840/18 03.10.2018 Obowiązujący uchwała Nr 38/1840/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2018 zadania pod nazwą „Remont pomieszczeń” realizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 38/1839/18 03.10.2018 Obowiązujący uchwała Nr 38/1839/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 października 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na realizację zadania publicznego pn. „Wyposażenie obiektu sportowo-rekreacyjnego w formie ścieżki edukacyjnej przy Centrum Ruchu Szensztackiego w Bydgoszczy” Szczegóły
« 1 2 3 467 468 »