Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
uchwały Zarządu Województwa 19/821/17 17.05.2017 Obowiązujący uchwała Nr 19/821/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ciągu dróg gminnych, w skład którego wchodzą: droga nr 191713C – ul. Polna w Izbicy Kujawskiej i droga nr 191201C – Augustynowo – Zdrojówka, gmina Izbica Kujawska Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 19/820/17 17.05.2017 Obowiązujący uchwała Nr 19/820/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 1395C oraz drogi gminnej nr 040528C polegającej na budowie ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowościach Biały Bór oraz Wałdowo Szlacheckie, gmina Grudziądz Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 19/819/17 17.05.2017 Obowiązujący uchwała Nr 19/819/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 190202C w miejscowości Lisek, gmina Fabianki Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 19/818/17 17.05.2017 Obowiązujący uchwała Nr 19/818/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 2814C Samszyce – Izbica Kujawska Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 19/817/17 17.05.2017 Obowiązujący uchwała Nr 19/817/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie uzgodnienia propozycji zaliczenia dróg publicznych do kategorii dróg powiatowych Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 17/766/17 04.05.2017 Obowiązujący uchwała Nr 17/766/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieorganicznego Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 13/535/17 04.04.2017 Obowiązujący uchwała Nr 13/535/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.06.01.02-IZ.00-04-044/16 Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 13/534/17 04.04.2017 Obowiązujący uchwała Nr 13/534/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.06.04.03-IZ.00-04-058/16 Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 13/533/17 04.04.2017 Obowiązujący uchwała Nr 13/533/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.03.05.01-IZ.00-04-056/16 Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 13/532/17 04.04.2017 Obowiązujący uchwała Nr 13/532/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.03.05.01-IZ.00-04-055/16 Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 18/816/17 10.05.2017 Obowiązujący uchwała Nr 18/816/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert nr 23/2017, nr 24/2017 oraz nr 25/2017 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2017 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu” oraz w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert nr 23/2017, nr 24/2017 oraz nr 25/2017 Szczegóły
zarządzenia Marszałka Województwa 14/2017 20.04.2017 Obowiązujący ZARZĄDZENIE NR 14/2017 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 20 kwietnia 2017 w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Szczegóły
zarządzenia Marszałka Województwa 15/2017 20.04.2017 Obowiązujący ZARZĄDZENIE NR 15 /2017 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Szczegóły
zarządzenia Marszałka Województwa 16/2017 20.04.2017 Obowiązujący ZARZĄDZENIE NR 16 /2017 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego Departamentu Rolnictwa i Geodezji Szczegóły
zarządzenia Marszałka Województwa 17/2017 20.04.2017 Obowiązujący ZARZĄDZENIE NR 17 /2017 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 18/815/17 10.05.2017 Obowiązujący uchwała Nr 18/815/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 18/814/17 10.05.2017 Obowiązujący uchwała Nr 18/814/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 18/813/17 10.05.2017 Obowiązujący uchwała Nr 18/813/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku, Działania 4.5 Ochrona przyrody, Schemat: Inwestycje w zakresie zwiększenia ochrony przyrody w regionie poza obszarami ZIT i OSI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.04.05.00-IZ.00-04-062/16) Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 18/812/17 10.05.2017 Obowiązujący uchwała Nr 18/812/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usługi inżyniera kontraktu Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 18/811/17 10.05.2017 Obowiązujący uchwała Nr 18/811/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2017 zadania pod nazwą „Ogrodzenie parkingu oraz montaż szlabanu przy K-PCK w Bydgoszczy” realizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy Szczegóły
« 1 2 3 273 274 »