Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
uchwały Zarządu Województwa 49/2223/17 06.12.2017 Obowiązujący uchwała Nr 49/2223/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 49/2222/17 06.12.2017 Obowiązujący uchwała Nr 49/2222/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych pn. „GWIAZDKA Z NADZIEJĄ” Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 49/2221/17 06.12.2017 Obowiązujący uchwała Nr 49/2221/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych pn. „Wolontariat najlepszą drogą do doskonalenia zawodowego” Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 49/2220/17 06.12.2017 Obowiązujący uchwała Nr 49/2220/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w latach 2018-2020 przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 49/2219/17 06.12.2017 Obowiązujący uchwała Nr 49/2219/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 49/2218/17 06.12.2017 Obowiązujący uchwała Nr 49/2218/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania aktywizacji i integracji społecznej seniorów, pn. Międzypokoleniowa Gala Świąteczna Szczegóły
zarządzenia Marszałka Województwa 68/2017 04.12.2017 Obowiązujący Zarządzenie Nr 68 /2017 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 49/2217/17 06.12.2017 Obowiązujący uchwała Nr 49/2217/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „Świąteczne Warsztaty dla Rodzin w Kamienicy Inicjatyw” Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 49/2216/17 06.12.2017 Obowiązujący uchwała Nr 49/2216/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.04.06.02-IZ.00-04-066/16 Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 49/2215/17 06.12.2017 Obowiązujący uchwała Nr 49/2215/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia protestu Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 49/2214/17 06.12.2017 Obowiązujący uchwała Nr 49/2214/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia protestu Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 49/2213/17 06.12.2017 Obowiązujący uchwała Nr 49/2213/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia protestu Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 49/2212/17 06.12.2017 Obowiązujący uchwała Nr 49/2212/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia protestu Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 49/2211/17 06.12.2017 Obowiązujący uchwała Nr 49/2211/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia protestu Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 49/2210/17 06.12.2017 Obowiązujący uchwała Nr 49/2210/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia protestu Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 49/2209/17 06.12.2017 Obowiązujący uchwała Nr 49/2209/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia protestu Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 49/2208/17 06.12.2017 Obowiązujący uchwała Nr 49/2208/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia protestu Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 49/2207/17 06.12.2017 Obowiązujący uchwała Nr 49/2207/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia protestu Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 49/2206/17 06.12.2017 Obowiązujący uchwała Nr 49/2206/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia protestu Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 49/2205/17 06.12.2017 Obowiązujący uchwała Nr 49/2205/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy dróg na terenach byłej Elany w Toruniu Szczegóły
« 1 2 3 352 353 »