Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
uchwały Sejmiku Województwa XLII/724/18 19.03.2018 Obowiązujący UCHWAŁA NR XLII/724/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Nadnoteckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu Szczegóły
uchwały Sejmiku Województwa XLII/723/18 19.03.2018 Obowiązujący UCHWAŁA NR XLII/723/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 19 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Pakość zadania zarządzania drogą wojewódzką Nr 255 Szczegóły
uchwały Sejmiku Województwa XLII/722/18 19.03.2018 Obowiązujący UCHWAŁA NR XLII/722/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zarządzania odcinkiem wojewódzkiej drogi publicznej na czas realizacji inwestycji Szczegóły
uchwały Sejmiku Województwa XLII/721/18 19.03.2018 Obowiązujący UCHWAŁA NR XLII/721/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Szczegóły
uchwały Sejmiku Województwa XLII/720/18 19.03.2018 Obowiązujący UCHWAŁA NR XLII/720/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Osy i Gardęgi Szczegóły
uchwały Sejmiku Województwa XLII/719/18 19.03.2018 Obowiązujący UCHWAŁA NR XLII/719/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Łąki Nadnoteckie Szczegóły
uchwały Sejmiku Województwa XLII/718/18 19.03.2018 Obowiązujący UCHWAŁA NR XLII/718/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Doliny Wisły Szczegóły
uchwały Sejmiku Województwa XLII/717/18 19.03.2018 Obowiązujący UCHWAŁA NR XLII/717/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 19 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Krajeńskiego Parku Krajobrazowego Szczegóły
uchwały Sejmiku Województwa XLII/716/18 19.03.2018 Obowiązujący UCHWAŁA NR XLII/716/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 19 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Rynny Jezior Byszewskich Szczegóły
uchwały Sejmiku Województwa XLII/715/18 19.03.2018 Obowiązujący UCHWAŁA NR XLII/715/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 19 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Świeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 10/398/18 14.03.2018 Obowiązujący uchwała Nr 10/398/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Ozów Wielowickich Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 10/397/18 14.03.2018 Obowiązujący uchwała Nr 10/397/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasów Miradzkich Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 10/396/18 14.03.2018 Obowiązujący uchwała Nr 10/396/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Żędowskich Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 10/395/18 14.03.2018 Obowiązujący uchwała Nr 10/395/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Drumliny Zbójeńskie Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 10/394/18 14.03.2018 Obowiązujący uchwała Nr 10/394/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny rzeki Kamionki Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 10/393/18 14.03.2018 Obowiązujący uchwała Nr 10/393/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Głuszyńskie Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 10/392/18 14.03.2018 Obowiązujący uchwała Nr 10/392/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Modzerowskie Szczegóły
uchwały Sejmiku Województwa XLII/714/18 19.03.2018 Obowiązujący UCHWAŁA NR XLII/714/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 19 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Śliwickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 10/391/18 14.03.2018 Obowiązujący uchwała Nr 10/391/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Stelchno Szczegóły
uchwały Sejmiku Województwa XLII/713/18 19.03.2018 Obowiązujący UCHWAŁA NR XLII/713/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Parku Krajobrazowego Góry Łosiowe Szczegóły
« 1 2 3 387 388 »