Rejestr zmian

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
Rafał Sobolewski – oświadczenie majątkowe radnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 14:22 19-03-2019 Oświadczenia majątkowe Szczegóły
UCHWAŁA NR IV/97/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 18 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego 10:47 19-03-2019 Akty prawne Szczegóły
UCHWAŁA NR IV/96/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2019 10:35 19-03-2019 Akty prawne Szczegóły
UCHWAŁA NR IV/95/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie zmiany statutu Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu 10:30 19-03-2019 Akty prawne Szczegóły
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO PONOWNIE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW REALIZACJI ZADAŃ W OBSZARZE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W DEPARTAMENCIE SPRAW SPOŁECZNYCH – 10/2019 10:24 19-03-2019 Ogłoszenia o naborze Szczegóły
UCHWAŁA NR IV/94/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Szkoły Policealnej Specjalnej dla Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej w Bydgoszczy 10:23 19-03-2019 Akty prawne Szczegóły
UCHWAŁA NR IV/93/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Szkoły Policealnej Specjalnej dla Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej w Bydgoszczy 10:08 19-03-2019 Akty prawne Szczegóły
UCHWAŁA NR IV/92/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu 10:03 19-03-2019 Akty prawne Szczegóły
porządek obrad IV sesji Sejmiku WK-P – 18 marca 2019 r. 08:09 19-03-2019 Artykuł Szczegóły
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW REALIZACJI ZADAŃ W OBSZARZE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W DEPARTAMENCIE SPRAW SPOŁECZNYCH – 7/2019 07:44 19-03-2019 Ogłoszenia o naborze Szczegóły
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W DEPARTAMENCIE SPRAW SPOŁECZNYCH – 3/2019 07:38 19-03-2019 Ogłoszenia o naborze Szczegóły
Karta informacyjna 162/2019 14:38 18-03-2019 Rejestr informacji o środowisku Szczegóły
Karta informacyjna 161/2019 14:35 18-03-2019 Rejestr informacji o środowisku Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 23/2019 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 12 marca 2019 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. analizy pozyskiwania dofinansowania przez Miasto Bydgoszcz i Gminę Miasta Toruń w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 14:29 18-03-2019 Akty prawne Szczegóły
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO DYREKTORA WDECKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO – 9/2019 14:22 18-03-2019 Ogłoszenia o naborze Szczegóły
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY (2 ETATY) DO SPRAW KONTROLI WDRAŻANIA W DEPARTAMENCIE KONTROLI WDRAŻANIA FUNDUSZY EUROPEJSKICH – 8/2019 14:01 18-03-2019 Ogłoszenia o naborze Szczegóły
Zapytanie ofertowe na usługę wsparcia technicznego systemu Logosystem 13:50 18-03-2019 Artykuł Szczegóły
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone z podziałem na 2 (dwie) części na usługę społeczną, której przedmiotem jest kompleksowa organizacja i przeprowadzenie cyklu szkoleń dla potencjalnych beneficjentów i beneficjentów realizujących projekty lub aplikujących o środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz realizacja webinariów oraz tutoriali na potrzeby promocji RPO WK-P – część I oraz organizacja warsztatów, w tym: zakup usługi restauracyjnej, przygotowanie programu i naboru uczestników oraz zapewnienia obsługi podczas warsztatów dla maksymalnie 50 osób (2 spotkania x 25 osób) a minimalna 40 osób (2 spotkania x 20 osób)- część II 13:46 18-03-2019 Zamówienia publiczne Szczegóły
uchwała Nr 9/356/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie zmiany czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej w ramach konkursu Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-146/17 11:54 18-03-2019 Akty prawne Szczegóły
uchwała Nr 9/355/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 11:43 18-03-2019 Akty prawne Szczegóły
« 1 2 3 868 869 »

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>