Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Zasady oraz tryb ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego zostały określone w ustawie z dnia 25 lutego 2016 roku o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. 2016 poz. 352) – dalej upwisp oraz w wewnętrznej regulacji tut. Urzędu:

– Zarządzenie Nr 46 /2016 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia warunków udostępniania
i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystywania, będących w posiadaniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w Toruniu oraz zasad ustalania opłat za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego dostępnej pod adresem:

http://bip.kujawsko-pomorskie.pl/zarzadzenie-nr-46-2016-marszalka-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego-z-dnia-22-czerwca-2016-r-w-sprawie-ustalenia-warunkow-udostepniania-i-przekazywania-informacji-sektora-publicznego-w-celu-ich-ponow/

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian