Cele i zadania Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Departament Edukacji

1. Wydział Edukacji i Nadzoru
Biuro Rozwoju Jednostek Edukacyjnych
2. Wydział Innowacyjnych Projektów Edukacyjnych
Biuro Realizacji Projektów Edukacyjnych

Do zakresu działania: Departamentu Edukacji należy w szczególności:
• realizacja polityki Samorządu Województwa w zakresie edukacji i nauki;
• prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem szkół i placówek oświatowych Samorządu Województwa, w tym w szczególności: placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych, szkół i placówek o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym;
• podejmowanie działań na rzecz wypracowania nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych sprzyjających realizowaniu zadań w zakresie polityki edukacyjnej;
• realizacja zadań wynikających z przepisów prawa, a w szczególności z ustaw:
a) o systemie oświaty,
b) Karta Nauczyciela;
• prowadzenia spraw związanych z udzielaniem stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników prowadzonych przez powiaty województwa kujawsko-pomorskiego;
• prowadzenie Ewidencji Niepublicznych Placówek Doskonalenia Nauczycieli;
• współdziałanie w realizacji zadań z Ministerstwem Edukacji Narodowej, innymi ministerstwami, Kuratorium Oświaty i innymi organami;
• koordynowanie prac związanych z przygotowywaniem wniosku do Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie pozyskiwania środków finansowych z rezerw celowych i innych dla potrzeb szkół i placówek oświatowych dla których Samorząd Województwa jest organem prowadzącym;
• inicjowanie, projektowanie oraz realizacja projektów edukacyjnych współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a także Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, Kontraktu Terytorialnego oraz innych finansowanych ze źródeł zewnętrznych.
• prowadzenie działań związanych z opracowaniem, monitorowaniem, realizacją i ewaluacją „Kujawsko-Pomorskiego Programu Rozwoju Edukacji.
• realizacja zadań, ukierunkowanych na rozwijanie kompetencji kluczowych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej;
• realizacja pomocy stypendialnej w edukacji ogólnej i zawodowej dla uczniów ze szkół województwa kujawsko-pomorskiego;
• przygotowanie opinii w zakresie dotyczącym wyrażania zgody na wydzierżawienie, wynajmowanie lub użyczanie, na okres 3 lat, majątku trwałego przekazywanego w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym, z którymi współpracuje.

 

Departament Edukacji uprzejmie zawiadamia, że wszystkie wprowadzone dotychczas materiały  znaleźć można w Archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego pod adresem:

http://archiwum.bip.kujawsko-pomorskie.pl/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=124&Itemid=296

Materiały archiwalne dotyczą okresu do dnia 31.01.2016 r.

Wszystkie informacje Archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

http://archiwum.bip.kujawsko-pomorskie.pl/

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>