Zamówienia publiczne z wyłączeniem ustawy PZP

Typ Data Tytuł
Artykuł 23.03.2018 Zapytanie ofertowe wykonanie usługi wyżywienia uczestników 6 jednodniowych wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z placówek oświatowych woj. kuj.-pom. zorganizowanych na terenie Krajeńskiego Parku Krajobrazowego w ramach projektu pn. „Edukacja społeczności obszarów chronionych województwa kujawsko-pomorskiego. Lubię tu być… na zielonym!” (wyżywienie)”. Szczegóły
Artykuł 23.03.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE wykonanie usł. wyżywienia uczestników 7 jednodniowych wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z placówek oświatowych województwa kujawsko-pomorskiego zorganizowanych na terenie Brodnickiego Parku Krajobrazowego w ramach projektu pn. „Edukacja społeczności obszarów chronionych województwa kujawsko-pomorskiego. Lubię tu być… na zielonym!” (wyżywienie)”. Szczegóły
Artykuł 23.03.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE wykonanie usługi wyżywienia uczestników 6 jednodniowych wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z placówek oświatowych województwa kuj.-pom. zorganizowanych na terenie Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego ramach projektu pn. „Edukacja społeczności obszarów chronionych województwa kujawsko-pomorskiego. Lubię tu być… na zielonym!” (wyżywienie)”. Szczegóły
Artykuł 23.03.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE wykonanie usługi wyżywienia uczestników 7 jednodniowych wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z placówek oświatowych woj. kujawsko-pomorskiego zorganizowanych na terenie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego w ramach projektu pn. „Edukacja społeczności obszarów chronionych województwa kujawsko-pomorskiego. Lubię tu być… na zielonym!” (wyżywienie)”. Szczegóły
Artykuł 23.03.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE wykonanie usługi wyżywienia uczestników 6 jednodniowych wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z placówek oświatowych województwa kujawsko-pomorskiego zorganizowanych na terenie Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia w ramach projektu pn. „Edukacja społeczności obszarów chronionych województwa kujawsko-pomorskiego. Lubię tu być… na zielonym!” (wyżywienie)”. Szczegóły
Artykuł 23.03.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE wykonanie usługi wyżywienia uczestników 7 jednodniowych wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z placówek oświatowych województwa kujawsko-pomorskiego zorganizowanych na terenie Tucholskiego Parku Krajobrazowego w ramach projektu pn. „Edukacja społeczności obszarów chronionych województwa kujawsko-pomorskiego. Lubię tu być… na zielonym!” (wyżywienie)”. Szczegóły
Artykuł 22.03.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE wykonanie usługi wyżywienia uczestników 6 jednodniowych wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z placówek oświatowych województwa kujawsko-pomorskiego zorganizowanych na terenie Wdeckiego Parku Krajobrazowego w ramach projektu pn. „Edukacja społeczności obszarów chronionych województwa kujawsko-pomorskiego. Lubię tu być… na zielonym!” (wyżywienie)”. Szczegóły
Artykuł 22.03.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE wykonanie usługi wyżywienia uczestników 8 jednodniowych wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z placówek oświatowych województwa kujawsko-pomorskiego zorganizowanych na terenie Zespółu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego w ramach projektu pn. „Edukacja społeczności obszarów chronionych województwa kujawsko-pomorskiego. Lubię tu być… na zielonym!” (wyżywienie)”. Szczegóły
Artykuł 21.03.2018 Szacowanie wartości zamówienia: usługa zorganizowania kampanii promocyjno-edukacyjnej (w formie jednodniowych wycieczek) dla dzieci i młodzieży z zakresu edukacji ekologiczno-przyrodniczej wraz z wyżywieniem oraz wykonaniem pamiątkowych gadżetów dla jej uczestników w okresie od 02.05.2018 r. do 31.10.2018 r. Szczegóły
Artykuł 19.03.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE PARKI HISTORYCZNE Szczegóły
Artykuł 15.03.2018 Dostawa 9 (dziewięciu) kompletów odzieży roboczej dla „Zielonych Edukatorów” zaangażowanych w realizację projektu pn. „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!” Szczegóły
Artykuł 07.03.2018 Dostawa 9 (dziewięciu) kompletów odzieży roboczej dla „Zielonych Edukatorów” zaangażowanych w realizację projektu pn. „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!” Szczegóły
Artykuł 07.03.2018 Szacowanie wartości zamówienia: usługa wyżywienia uczestników 53 jednodniowych wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z placówek oświatowych województwa kujawsko-pomorskiego zorganizowanych na terenach parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego w ramach projektu pn. „Edukacja społeczności obszarów chronionych województwa kujawsko-pomorskiego. Lubię tu być… na zielonym!” (wyżywienie)” Serdecznie zapraszam do zapoznania się z treścią zapytania i przedłożenie szacunku do dnia 14.03.2018 roku do godz. 1000 na adres a.stanczak@kujawsko-pomorskie.pl. Niniejsze zapytanie stanowi formę szacowania wartości zamówienia, jakie Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu zobowiązany jest przeprowadzić zgodnie z zasadami ogólnymi udzielania zamówień finansowych z udziałem środków publicznych. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego do zawarcia umowy. W razie jakichkolwiek wątpliwości proszę o kontakt. Agnieszka Stańczak Departament Środowiska Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego ul. Targowa 13/15 87-100 Toruń nr tel. 56 62 15 832 kom.: 728 494 596 Szczegóły
Artykuł 05.03.2018 Świadczenie usług cateringowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w granicach parków krajobrazowych na potrzeby Województwa Kujawsko –Pomorskiego w ramach projektu: „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!” Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowym Szczegóły
Artykuł 05.03.2018 Świadczenie usług cateringowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w granicach parków krajobrazowych na potrzeby Województwa Kujawsko –Pomorskiego w ramach projektu: „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!” Brodnicki Park Krajobrazowy Szczegóły
Artykuł 02.03.2018 Szacowanie kosztów wykonania ekspertyzy oraz instrukcji prowadzenia zamykanego z urzędu składowiska odpadów. Szczegóły
Artykuł 15.02.2018 Wykonanie usług szkoleniowych przez dwóch Prelegentów /Wykładowców podczas ośmiu jednodniowych szkoleń dla Przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie obszarów chronionych wraz z przygotowaniem materiałów szkoleniowych w ramach projektu pn. „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!” w zakresie: aspekty prawne prowadzenia różnych typów działalności gospodarczej na terenach chronionych, pogłębianie świadomości przedsiębiorców dotyczących walorów „ekologicznych” produkowanych dóbr lub świadczonych usług, możliwości wnioskowania o dofinansowanie przedsiębiorców terenów chronionych województwa kujawsko-pomorskiego, umiejętne wykorzystanie powyższych cech w reklamie, marketingu.” Szczegóły
Artykuł 15.02.2018 Dostawa dziewięciu kompletów odzieży roboczej dla „zielonych edukatorów” zaangażowanych w realizację projektu pn. „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!”. Szczegóły
Artykuł 01.02.2018 Dostawa dziewięciu kompletów odzieży roboczej dla „zielonych edukatorów” zaangażowanych w realizację projektu pn. „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!”. Szczegóły
Artykuł 01.02.2018 Usługa opracowania oprawy graficznej i druku trzech gier terenowych dotyczących podniesienia świadomości ekologicznej oraz wiedzy na temat obszarów chronionych województwa kujawsko-pomorskiego wśród dzieci i młodzieży, w ramach projektu pn. „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!”. Szczegóły