Zamówienia publiczne z wyłączeniem ustawy PZP

Typ Data Tytuł
Artykuł 27.06.2017 Zapytanie ofertowe dot. ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej Szczegóły
Artykuł 27.06.2017 Zaproszenie do składania ofert w sprawie „Określenie szacunkowej wartości zamówienia (zgodnie z art. 32 ust.1 do 3 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku, Dz.U. z 2015 roku, poz.2164) dotyczącego Określenia szacunkowej wartości zamówienia (zgodnie z art. 32 ust.1 do 3 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku, Dz.U. z 2016 roku, poz.1020) dotyczącego przygotowania i produkcji map rowerowych i turystycznych dla szlaków na terenach parków krajobrazowych, modyfikacji aplikacji graficzno-multimedialnej na telefony komórkowe i urządzenia przenośne z 8 modułami przedstawiającymi przewodniki i mapy przyrodniczo – turystyczne 8 parków krajobrazowych oraz opracowania aplikacji graficzno-multimedialnej na telefony komórkowe i urządzenia przenośne „Paszport Turystyczny””. Szczegóły
Artykuł 22.06.2017 Wykonanie usług szkoleniowych przez dwóch Prelegentów/Wykładowców podczas ośmiu jednodniowych szkoleń dla Przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie obszarów chronionych wraz z przygotowaniem materiałów szkoleniowych w ramach projektu pn. „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!” Szczegóły
Artykuł 22.06.2017 Wykonanie usług szkoleniowych przez trzech Prelegentów w ramach czterech dwudniowych prelekcji wraz z przygotowaniem materiałów szkoleniowych dla uczestników oraz zapewnienia wsparcia merytorycznego (usługi edukacyjne) dla „Zielonych Edukatorów” i innych osób zaangażowanych w realizację projektu pn. „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!” Szczegóły
Artykuł 19.06.2017 Zapytanie ofertowe na kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie 3 spotkań branżowych z elementami warsztatów Szczegóły
Artykuł 19.06.2017 Zapytanie ofertowe na przygotowanie i przeprowadzenie 2-dniowej wizyty studyjnej w terminie: 13-14 września 2017 roku Szczegóły
Artykuł 25.05.2017 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty „Na określenie szacunkowej wartości zamówienia (zgodnie z art. 32 ust. 1 do 3 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku, Dz.Uz 2015 roku, poz. 2164) dotyczącego opracowania dokumentacji projektowych (ocena przyrodnicza z elementami audytu krajobrazowego dla 30 Obszarów Chronionego Krajobrazu) w postępowaniu o wartości poniżej 30.000 EUR”. Szczegóły
Artykuł 22.05.2017 Zapytanie ofertowe – publikacja ogłoszeń w prasie o zasięgu regionalnym w 2017 roku Szczegóły
Artykuł 12.05.2017 Zaproszenie do składania ofert w sprawie „Określenie szacunkowej wartości zamówienia (zgodnie z art. 32 ust.1 do 3 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku, Dz.U. z 2015 roku, poz.2164) dotyczącego opracowania dokumentacji projektowych (ocena przyrodnicza z elementami audytu krajobrazowego dla 30 Obszarów Chronionego Krajobrazu)”. Szczegóły
Artykuł 26.04.2017 Zapytanie ofertowe na zapewnienie cateringu podczas 2 spotkań, które odbędą się w dn. 16 i 30 maja 2017 r. w Toruniu Szczegóły
Artykuł 28.03.2017 Zapytanie ofertowe (w sprawie OR-VII-O.132.1.2017) na przedłużenie 1050 licencji programu antywirusowego marki ESET na okres 12 miesięcy o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro netto Szczegóły
Artykuł 27.03.2017 Zapytanie ofertowe na organizację szkolenia Szczegóły
Artykuł 20.03.2017 Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie badania dotyczącego projektu „Kujawsko-Pomorskie – rozwój poprzez kulturę 2016” Szczegóły
Artykuł 17.03.2017 Zaproszenie do złożenia oferty na projekt, wykonanie i dostarczenie roll-upów, teczek konferencyjnych, długopisów, smyczy Szczegóły
Artykuł 16.03.2017 Usługa na doprowadzenie, instalację i udostępnianie dostępu do Internetu dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu – zapytanie ofertowe Szczegóły
Artykuł 15.03.2017 Zapytanie ofertowe na usługę organizacji pilotażowego badawczo-promocyjnego rejsu kontenerowego na Wiśle z Gdańska do Płocka. Szczegóły
Artykuł 14.03.2017 Zaproszenie do złożenia oferty na zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3 podczas cyklu spotkań informacyjnych pt. „Mama może wszystko!” Szczegóły
Artykuł 10.03.2017 Usługa polegająca na opracowaniu koncepcji oraz studium wykonalności dla projektu „Kultura w zasięgu 2.0”, który przygotowywany jest do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Artykuł 07.03.2017 Usługa wsparcia technicznego oprogramowania Logsystem – zapytanie ofertowe. Szczegóły
Artykuł 02.03.2017 Zapytanie ofertowe na organizację wizyty studyjnej do Chorwacji Szczegóły