Zamówienia publiczne z wyłączeniem ustawy PZP

Typ Data Tytuł
Artykuł 24.02.2017 Rozbudowa macierzy dyskowej EMC VNX 5300 o dodatkowe półki dyskowe oraz dyski – zapytanie ofertowe Szczegóły
Artykuł 23.02.2017 Zapytanie ofertowe na zakup usług telefonii komórkowej Szczegóły
Artykuł 26.01.2017 Opracowanie audytu energetycznego dla budynku użyteczności publicznej: budynku biurowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego przy Pl. Teatralnym 2 w Toruniu Szczegóły
Artykuł 20.01.2017 Sporządzenie ekspertyz wniosków o dofinansowanie w zakresie pomocy publicznej dla projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPKP.01.03.01-IZ.00-04-033/16 oraz RPKP.01.03.01-IZ.00-04-038/16 Szczegóły
Artykuł 18.01.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ SZKOLEŃ I KONFERENCJI Szczegóły
Artykuł 22.12.2016 Nabór kandydatów na ekspertów oceniających wnioski złożone w II edycji Konkursu dotacji na przygotowanie lub aktualizację programów rewitalizacji w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2016-2020 Szczegóły
Artykuł 22.12.2016 ZAPYTANIE OFERTOWE usługę opracowania, wydruku i dystrybucji publikacji Szczegóły
Artykuł 22.12.2016 ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie felietonu na Międzynarodowych Targach Rolno-Spożywczych Grüne Woche Szczegóły
Artykuł 22.12.2016 ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę cateringową na Międzynarodowych Targach Rolno-Spożywczych Grüne Woche Szczegóły
Artykuł 21.12.2016 ZAPYTANIE OFERTOWE na projekt i wykonanie zabudowy stoiska Województwa Kujawsko-Pomorskiego w celach promocyjnych Szczegóły
Artykuł 07.12.2016 Zapytanie ofertowe na zakup odzieży ochronnej i urządzeń pomiarowych dla pracowników Biura Kontroli Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich na potrzeby wykonywania obowiązków służbowych. Szczegóły
Artykuł 07.12.2016 Zapytanie ofertowe na zakup dwóch zestawów fotograficznych (aparat cyfrowy kompaktowy, torba do aparatu, karta pamięci) dla pracowników Biura Kontroli Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich na potrzeby wykonywania obowiązków służbowych. Szczegóły
Artykuł 06.12.2016 Informacja dot. zapytania ofertowego z dnia 28 listopada 2016r. Szczegóły
Artykuł 01.12.2016 Zapytanie ofertowe na zakup bezprzewodowego systemu do głosowania (typu: jestem ZA / jestem PRZECIW / WSTRZ.SIĘ) dla 54 osób oraz zestawu mikrofonów bezprzewodowych dla członków Komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata 2014-2020 Szczegóły
Artykuł 30.11.2016 Zapytanie ofertowe na zapewnienie sali konferencyjnej oraz usługi cateringowej w Bydgoszczy Szczegóły
Artykuł 28.11.2016 Zapytanie ofertowe – Produkty spożywcze na spotkania i szkolenia dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów RPO WK-P Szczegóły
Artykuł 25.11.2016 Zapytanie ofertowe na przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia dla grupy pracowników Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego z zakresu księgowości (dla 30 osób) Szczegóły
Artykuł 23.11.2016 Zapytanie ofertowe na opracowanie, wykonanie i dostawę: kalendarzy książkowych, kalendarzy ściennych trójdzielnych, długopisów, notatników, teczek ofertowych oraz broszur. Szczegóły
Artykuł 23.11.2016 Zapytanie ofertowe na zapewnienie sali konferencyjnej oraz usługi cateringowej Szczegóły
Artykuł 23.11.2016 Zapytanie ofertowe na catering Szczegóły