Zamówienia publiczne z wyłączeniem ustawy PZP

Typ Data Tytuł
Artykuł 18.01.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ SZKOLEŃ I KONFERENCJI Szczegóły
Artykuł 22.12.2016 Nabór kandydatów na ekspertów oceniających wnioski złożone w II edycji Konkursu dotacji na przygotowanie lub aktualizację programów rewitalizacji w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2016-2020 Szczegóły
Artykuł 22.12.2016 ZAPYTANIE OFERTOWE usługę opracowania, wydruku i dystrybucji publikacji Szczegóły
Artykuł 22.12.2016 ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie felietonu na Międzynarodowych Targach Rolno-Spożywczych Grüne Woche Szczegóły
Artykuł 22.12.2016 ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę cateringową na Międzynarodowych Targach Rolno-Spożywczych Grüne Woche Szczegóły
Artykuł 21.12.2016 ZAPYTANIE OFERTOWE na projekt i wykonanie zabudowy stoiska Województwa Kujawsko-Pomorskiego w celach promocyjnych Szczegóły
Artykuł 07.12.2016 Zapytanie ofertowe na zakup odzieży ochronnej i urządzeń pomiarowych dla pracowników Biura Kontroli Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich na potrzeby wykonywania obowiązków służbowych. Szczegóły
Artykuł 07.12.2016 Zapytanie ofertowe na zakup dwóch zestawów fotograficznych (aparat cyfrowy kompaktowy, torba do aparatu, karta pamięci) dla pracowników Biura Kontroli Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich na potrzeby wykonywania obowiązków służbowych. Szczegóły
Artykuł 06.12.2016 Informacja dot. zapytania ofertowego z dnia 28 listopada 2016r. Szczegóły
Artykuł 01.12.2016 Zapytanie ofertowe na zakup bezprzewodowego systemu do głosowania (typu: jestem ZA / jestem PRZECIW / WSTRZ.SIĘ) dla 54 osób oraz zestawu mikrofonów bezprzewodowych dla członków Komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata 2014-2020 Szczegóły
Artykuł 30.11.2016 Zapytanie ofertowe na zapewnienie sali konferencyjnej oraz usługi cateringowej w Bydgoszczy Szczegóły
Artykuł 28.11.2016 Zapytanie ofertowe – Produkty spożywcze na spotkania i szkolenia dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów RPO WK-P Szczegóły
Artykuł 25.11.2016 Zapytanie ofertowe na przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia dla grupy pracowników Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego z zakresu księgowości (dla 30 osób) Szczegóły
Artykuł 23.11.2016 Zapytanie ofertowe na opracowanie, wykonanie i dostawę: kalendarzy książkowych, kalendarzy ściennych trójdzielnych, długopisów, notatników, teczek ofertowych oraz broszur. Szczegóły
Artykuł 23.11.2016 Zapytanie ofertowe na zapewnienie sali konferencyjnej oraz usługi cateringowej Szczegóły
Artykuł 23.11.2016 Zapytanie ofertowe na catering Szczegóły
Artykuł 21.11.2016 Zapytanie ofertowe na zapewnienie cateringu Szczegóły
Artykuł 18.11.2016 ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych oraz opracowanie projektu graficznego Szczegóły
Artykuł 15.11.2016 Zapytanie ofertowe na zapewnienie transportu Szczegóły
Artykuł 08.11.2016 Województwo Kujawsko-Pomorskie z siedzibą w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na dostawę prasy i wydawnictw w 2017 roku na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły