Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami

Typ Data Tytuł
Artykuł 02.06.2017 „Plan gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028”. Szczegóły
Artykuł 07.09.2016 Projekt „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028”. Szczegóły
Artykuł 08.02.2016 Aktualizacja wojewódzkiego planu gospodarki odpadami na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028. Szczegóły