Planowanie przestrzenne – Obwieszczenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 19.04.2017 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 16/TZ/2017 w dniu 18 kwietnia 2017 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej na dz. nr 337 obręb 0018 Świekatowo w Świekatowie Szczegóły
Artykuł 11.04.2017 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 15/TZ/2017 w dniu 11 kwietnia 2017 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadań inwestycyjnych: nr 11332 pn: Budowie parkingu wielopoziomowego dla potrzeb Jednostek i Instytucji Wojskowych Dyslokowanych w kompleksie wojskowym przy ul. Szubińskiej 105 w Bydgoszczy; nr 11331 pn: Budowie ośrodka szkolenia i certyfikacji dowództw Sił Zbrojnych dla potrzeb Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy; na części dz. nr. 10/5 obręb 0123 przy ul. Szubińskiej 105 w Bydgoszczy Szczegóły
Artykuł 11.04.2017 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 14/TZ/2017 w dniu 11 kwietnia 2017 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania nr 11340 pn. Przebudowa sieci hydrantowej, wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, energetycznej i teleinformatycznej na terenie kompleksu wojskowego dla potrzeb 11 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Bydgoszczy, na dz. nr: 10/5, 11/1, 12/27, 13, 14/3, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27/1, 117/4 obręb 0123 przy ul. Szubińskiej 105 w Bydgoszczy Szczegóły
Artykuł 11.04.2017 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 13/TZ/2017 w dniu 11 kwietnia 2017 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania inwestycyjnego nr 11330 pn. Budowa garnizonowego ośrodka szkolenia sportowego dla potrzeb jednostki i instytucji wojskowych Garnizonu Bydgoszcz, na części dz. nr: 13, 18 oraz 21 obręb 0123 przy ul. Szubińskiej 105 w Bydgoszczy Szczegóły
Artykuł 11.04.2017 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 20/CP/2017 w dniu 11 kwietnia 2017 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej Ø 110 mm PCV, na dz. nr: 573/1, 573/4, 573/6, 567/17, 566/2, 567/19 obręb Białe Błota, gmina Białe Błota Szczegóły
Artykuł 10.04.2017 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 3/KW/2017 w dniu 7 kwietnia 2017 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu wojewódzkim dla inwestycji polegającej na rozbudowie Opery Nova o tzw. IV krąg i parking kubaturowy w celu poprawy i rozszerzenia jej funkcjonalności, na dz. nr 3/3, 3/6, 3/1 obręb 109 położonych przy ul. Marszałka Focha 5 w Bydgoszczy Szczegóły
Artykuł 10.04.2017 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 19/CP/2017 w dniu 7 kwietnia 2017 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na terenie części działek nr 1018/3, 998/10 i 562 położonych w miejscowości Rypin (ul. Warszawska i Spokojna) Szczegóły
Artykuł 30.03.2017 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 17/CP/2017 w dniu 30 marca 2017 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci światłowodowej wraz z przyłączami na dz. nr: 11/3, 22, 23, 66/1, 67/1, 68/1, 69/1, 50/3, 16/1 obręb 2; na dz. nr: 1/11, 1/15, 1/9 obręb 3; na dz. nr: 22, 39/2, 45, 50, 156, 174 obręb 5, położonych przy ul. Goplańskiej, Ziemowita, Kolegiackiej i Cmentarnej w m. Kruszwica Szczegóły
Artykuł 10.02.2017 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 10/CP/2017 w dniu 9 lutego 2017 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku niemieszkalnego na budynek edukacyjno-przyrodniczy z siedzibą Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia oraz budowie wiaty dla zadania pn. „Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybienie jeziora Gopło oraz rozbudowa obiektu o część ekspozycji przyrodniczo-historycznej” na dz. nr: 249/3 obręb 2 przy ul. Popiela w m. Kruszwica Szczegóły
Artykuł 10.02.2017 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 9/CP/2017 w dniu 9 lutego 2017 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie parkingu dla samochodów osobowych na części dz. nr: 850/3 przy ul. Dworcowej w Rypinie Szczegóły
Artykuł 10.02.2017 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 8/CP/2017 w dniu 9 lutego 2017 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie magistrali wodociągowej z Torunia do Ciechocinka, na dz. nr: 515, 518, 519 i cz. dz. nr: 499, 513, 514, 517 obręb 0076 oraz dz. nr: 117 i cz. dz. nr 98/2 obręb 0078, miasto Toruń; na cz. dz. nr: 34/1, 34/6, 119/2, 144/1, 224/3, 237/2, 119/9, 223/9, 223/7 obręb 0001 Brzoza oraz cz. dz. nr: 3179/14, 3179/16, 3214/5, 3214/19 obręb 0004 Popioły, gmina Wielka Nieszawka; na dz. nr: 279, 29/1 oraz cz. dz. nr 163, 29/2, 74, 345/1, 155, 162/2, 164/2 obręb Otłoczyn oraz cz. dz. nr: 113, 27/2, 105/17, 107, 108/1, 105/9, 105/19, 106, 111/1, 110, 108/2, 105/20, 27/3 obręb Wołuszewo, gmina Aleksandrów Kujawski; na cz. dz. nr: 59/1, 2054, 2057 i 19/21 obręb 0001 Ciechocinek, miasto Ciechocinek Szczegóły
Artykuł 07.02.2017 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 7/CP/2017 w dniu 6 lutego 2017 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia dn 125 PE przebiegającego w ul. Chojnickiej w Tucholi – realizacja inwestycji na dz. nr 397/2 obręb miasto Tuchola, gmina Tuchola. Szczegóły
Artykuł 05.01.2017 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 1/CP/2017 w dniu 5 stycznia 2017 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn-0,4 kV dla zasilania zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w miejscowości Kopanino, na dz. nr: 18/4, 164/4, 168/2, 185/1, 185/2, 70/5, 70/6, 70/7, 70/8, 70/9 obręb 0009 Kopanino oraz na dz. nr 313/1 obręb 0019 Złotoria, gmina Lubicz Szczegóły