Planowanie przestrzenne – Obwieszczenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 20.11.2017 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 8/KW/2017 w dniu 17 listopada 2017 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu wojewódzkim dla inwestycji polegającej na budowie hali laboratoryjnej hamowni układów napędowych wraz z drogą dojazdową i pozostałą infrastrukturą techniczną w ramach przedsięwzięcia pn. „Laboratoria nauk technicznych i ścisłych dedykowane rozwojowi potencjału badawczemu w zakresie innowacyjnych rozwiązań i technologii o kluczowym znaczeniu dla gospodarki województwa kujawsko-pomorskiego” na dz. nr 86/5 obręb 337 przy ul. Al. prof. S. Kaliskiego 7 w Bydgoszczy. Szczegóły
Artykuł 20.11.2017 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 7/KW/2017 w dniu 17 listopada 2017 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu wojewódzkim dla inwestycji polegającej na budowie budynku naukowo-dydaktycznego Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego na dz. nr 127 obręb 251 przy ul. Al. prof. Sylwestra Kaliskiego 7 w Bydgoszczy. Szczegóły
Artykuł 14.11.2017 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 28/TZ/2017 w dniu 14 listopada 2017 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia drogowego na części dz. nr 36 obręb Twarda Góra, gmina Nowe Szczegóły