Planowanie przestrzenne – Obwieszczenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 24.05.2017 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 26/CP/2017 w dniu 24 maja 2017 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej podziemnej WN 110 kV wraz ze światłowodem na dz. nr: 37/4, 206/1, 207/1, 208/1, 209/1, 211 obręb Mirowice, gmina Pruszcz; dz. nr: 72/1, 73, 33, 52 obręb Sienno, dz. nr 102, 99/9, 19/2, 91/8, 52/1 obręb Dobrcz, dz. nr: 94/6, 97/180 obręb Borówno, dz. nr: 193/10, 193/6, 12/2, 201/1, 202/7, 203/2 obręb Włóki, dz. nr: 40, 17, 44/1, 55/22, 55/20, 55/23, 29/1 obręb Gądecz, dz. nr: 52, 51/1, 53/5, 120, 156/1, 102/11, 102/10 obręb Strzelce Górne, gmina Dobrcz; dz. nr: 41/1, 130, 129 obręb Jarużyn, dz. nr: 1078, 22311/1, 22330, 22325 obręb Osielsko, gmina Osielsko; na dz. nr 333/3 obręb 0386, dz. nr 12 obręb 0388, dz. nr: 48, 43, 49 obręb 0387, dz. nr: 46/1, 47/1 obręb 0389, dz. nr: 7, 1, 8, 10/15 obręb 0246, dz. nr: 10, 1, 11 obręb 0245, dz. nr: 12, 1/1, 2/4, 15/5, 10/3 obręb 0244, dz. nr: 15/2, 15/1 obręb 0243, dz. nr 1/5 obręb 0277, miasto Bydgoszcz Szczegóły
Artykuł 19.05.2017 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 25/CP/2017 w dniu 19 maja 2017 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) DN 225 PE, na dz. nr: 1543/1, 1542/20, 1568/6, 1568/11, 1567/1, 2946, 1543/2, 1542/22, 1542/21, 1560/1, 1551/3, 1540/4, 1539/3, 1538/4, 1537/9, 1537/11, 1537/13, 1536/5, 1547/5, 2936, 2935, 1545/1, 1535, 1786/4, 1787/1, 1785/1, 1783/5, 1783/3, 1783/6, 1544/9, 1544/8, 1640/1, 1641, 2561/1, 1633/1, 2585, 2588, 1544/13, 1544/11, 1545/9, 2933, 2937/3, 2586, 1647/15, 1647/9, 1648/7, 2923, 1653/26, 1654/2, 1654/1, 1653/27, 1653/28, 1655/1, 1665, 1666, 1668/15, 2938/2, 2938/1, 1578/40, 1673, 1668/14, 1669/1, 1671, 1712/1,1672/1, 1772/1, 1592/1, 2966/1, 1517/1, 1308/3, 1309/4, 2150, 1314/1, 1301, 1314/19, 1314/17, 1314/15, 1314/13, 1314/25, 1293, 1313/3, 1315/9, 1300/19, 1874/31, 1874/50, 1874/51, 1874/30, 1874/3, 1873, 2165, 1916/4, 1855, 2137/98, 2137/84, 2116/7, 2115/1, 2114/1, 2113/1, 2193/1, 2112/11, 2112/9 obręb Brodnica-Miasto, w Brodnicy Szczegóły
Artykuł 15.05.2017 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 24/CP/2017 w dniu 12 maja 2017 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie wylotu wód deszczowych do rzeki Brdy wraz z kanalizacją deszczową w ramach zadania pn. „Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportowo-rekreacyjne wraz z budową 50-metrowego basenu (krytego) przy ul. Królowej Jadwigi 23 w Bydgoszczy”, na dz. nr: 119/1, 119/2 obręb 81, położonej przy ul. Bulwary w Bydgoszczy Szczegóły
Artykuł 15.05.2017 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 23/CP/2017 w dniu 12 maja 2017 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej, na dz. nr 498/4 wraz z zasilaniem na dz. nr: 697/1 i 697/2 w miejscowości Zamość, gmina Szubin Szczegóły
Artykuł 15.05.2017 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 22/CP/2017 w dniu 12 maja 2017 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej Ø 90 mm PCV, na dz. nr: 28/1, 22 obręb Ciele, gmina Białe Błota Szczegóły