Kultura i Dziedzictwo Narodowe – Granty w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w zakresie kultury – Tryb uproszczony

Typ Data Tytuł
Artykuł 02.01.2017 „Festiwal muzyczny AFRYKA REGGAE FESTIWAL 2017” – oferta złożona w trybie w art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. Szczegóły
Artykuł 23.12.2016 Oferta złożona w trybie w art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. on. „ Z kulturą na Ty” Szczegóły
Artykuł 06.10.2016 Oferta złożona w trybie w art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tzw. uproszczonym) na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Szczegóły
Artykuł 05.10.2016 Oferta złożona w trybie w art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tzw. uproszczonym) na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Oferta złożona w trybie w art.19a Wystawa indywidualna Tytusa Szabelskiego – „kampus UMK” Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Oferta Fundacji Poniatówka Polska pn. Odkrywca dziedzictwa Szczegóły
Artykuł 08.07.2016 Camino kujawsko-pomorskie. Wystawa promująca szlak Świętego Jakuba w województwie kujawsko-pomorskim Szczegóły
Artykuł 20.06.2016 Promocja województwa kujawsko-pomorskiego w Leiden poprzez udział Teatru Muzycznego „Mała Rewia” w międzynarodowym festiwalu tańca. Szczegóły
Artykuł 06.06.2016 VI Kujawski Festiwal Pieśni Ludowej w Inowrocławiu – oferta złożona w trybie w art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. Szczegóły
Artykuł 08.03.2016 1050. Rocznica Chrztu Polski w roku 2016 – pokłosie obchodów Szczegóły
Artykuł 19.02.2016 Oferta złożona w trybie w art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Szczegóły
Artykuł 19.02.2016 Oferta złożona w trybie w art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Szczegóły