ZARZĄDZENIE NR 68/2018 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie powołania doraźnej komisji inwentaryzacyjnej składników majątkowych użyczonych Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie

VI Kadencja

    • Rodzaj aktu prawnego zarządzenie Marszałka
    • Rok podjęcia (podpisania) 2018
    • Status Obowiązujący
    • Sesja -
    • Data podjęcia (podpisania) 03.12.2018
    • Data rozpoczęcia obowiązywania 03.12.2018
    • Data wejścia w życie 03.12.2018
    • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
    • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
    • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
    • Nr aktu prawnego 68/2018
    • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie powołania doraźnej komisji inwentaryzacyjnej składników majątkowych użyczonych Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie
    • Podstawa prawna wydania art. 43 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2018 r. poz. 913, 1000 i 1432)
    • Grupa aktów prawnych zarządzenia Marszałka Województwa
    • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian