ZARZĄDZENIE NR 65/2018 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 października 2018 r. zmieniające zarządzenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie powołania Komisji przeprowadzającej ocenę przydatności użytkowej materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

  • Rodzaj aktu prawnego zarządzenie Marszałka
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 29.10.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 29.10.2018
  • Data wejścia w życie 29.10.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 65/2018
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny zmieniające zarządzenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie powołania Komisji przeprowadzającej ocenę przydatności użytkowej materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
  • Podstawa prawna wydania art. 7c ust.1 pkt 1 i art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 oraz 2018 r. poz. 650 i 1669) oraz § 27 i § 28 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1183)
  • Grupa aktów prawnych zarządzenia Marszałka Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian