ZARZĄDZENIE NR 43/2017 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 września 2017 r. zmieniające zarządzenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie zasad (polityki) rachunkowości dla budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

  • Rodzaj aktu prawnego zarządzenie Marszałka
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 0
  • Data podjęcia (podpisania) 05.09.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 43/2017
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny zmieniające zarządzenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie zasad (polityki) rachunkowości dla budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2016 r. poz. 1047 z póżn.zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r. poz. 760)
  • Grupa aktów prawnych zarządzenia Marszałka Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian