Zakup i dostawa 5 szt. rowerów z przeznaczeniem na nagrody w konkursie „Ekologiczny edukator szkolny – Edycja 2019” w ramach realizacji projektu pn. „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!”

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian