Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2019-03-18 14:38:47 Karta informacyjna 162/2019 Szczegóły
2 2019-03-18 14:35:15 Karta informacyjna 161/2019 Szczegóły
3 2019-03-18 14:29:46 ZARZĄDZENIE NR 23/2019 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 12 marca 2019 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. analizy pozyskiwania dofinansowania przez Miasto Bydgoszcz i Gminę Miasta Toruń w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
4 2019-03-18 14:15:24 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO DYREKTORA WDECKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO - 9/2019 Szczegóły
5 2019-03-18 14:01:52 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY (2 ETATY) DO SPRAW KONTROLI WDRAŻANIA W DEPARTAMENCIE KONTROLI WDRAŻANIA FUNDUSZY EUROPEJSKICH - 8/2019 Szczegóły
6 2019-03-18 13:50:11 Zapytanie ofertowe na usługę wsparcia technicznego systemu Logosystem Oferty należy składać w terminie do dnia 25 marca 2019 r. Szczegóły
7 2019-03-18 11:54:57 uchwała Nr 9/356/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie zmiany czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej w ramach konkursu Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-146/17 Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji Szczegóły
8 2019-03-18 11:43:57 uchwała Nr 9/355/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji Szczegóły
9 2019-03-18 11:37:26 uchwała Nr 9/354/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 17/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2019 roku w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pod nazwą „Zwiększenie dostępu osób z niepełnosprawnością do lecznictwa specjalistycznego, terapii i rehabilitacji” Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji Szczegóły
10 2019-03-18 11:25:30 uchwała Nr 9/353/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 14/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2019 roku pod nazwą „Badanie kondycji trzeciego sektora i sytuacji wolontariatu w województwie kujawsko-pomorskim” Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji Szczegóły
11 2019-03-18 11:20:38 uchwała Nr 9/352/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 13/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2019 roku pod nazwą „Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych” Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji Szczegóły
12 2019-03-18 11:19:01 Karta informacyjna 160/2019 Szczegóły
13 2019-03-18 11:15:22 Karta informacyjna 159/2019 Szczegóły
14 2019-03-18 11:05:12 uchwała Nr 9/351/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 12/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2019 roku pod nazwą „Zorganizowanie i przeprowadzenie bloku szkoleniowo-doradczego, skierowanego do organizacji pozarządowych” Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji Szczegóły
15 2019-03-18 10:59:02 uchwała Nr 9/350/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.05.01.00-IZ.00-04-157/18 Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji Szczegóły
16 2019-03-18 10:55:13 uchwała Nr 9/349/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.06.01.01-IZ.00-04-205/18 runda II Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji Szczegóły
17 2019-03-18 10:49:45 uchwała Nr 9/348/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie przekazania „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028” w zakresie wskazania miejsc spełniających warunki magazynowania odpadów Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji Szczegóły
18 2019-03-18 10:44:23 uchwała Nr 9/347/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie oddania w dzierżawę części nieruchomości oraz wywieszenia wykazu Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji Szczegóły
19 2019-03-18 10:38:51 uchwała Nr 9/346/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia listy pozytywnie zweryfikowanych wniosków o udzielenie wsparcia w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach naboru ogłoszonego przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” Nr naboru LGD 8/2018 (nabór IZ RPO WK-P Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-206/18) Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji Szczegóły
20 2019-03-18 10:30:49 uchwała Nr 9/345/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 7/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2019 roku w zakresie pomocy społecznej pn. „Wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą realizowanych przez organizacje młodzieżowe” Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji Szczegóły
« 1 2 3 4 866 867 868 »