Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2018-09-18 14:53:05 Informacja o odbytej konferencji pn. "Ochrona powietrza i ograniczenie niskiej emisji-stan aktualny i wyzwania" Szczegóły
2 2018-09-18 14:23:30 uchwała Nr 35/1692/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie akceptacji założeń projektu pt. „Aktywna Mama, aktywny Tata” Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
3 2018-09-18 14:12:32 uchwała Nr 35/1691/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy, dla operacji typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
4 2018-09-18 14:00:59 uchwała Nr 35/1690/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości, listy operacji zawierającej informację o kolejności przysługiwania pomocy, przyznawanej na operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej”, w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
5 2018-09-18 13:53:10 uchwała Nr 35/1689/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do stosowania Książek Procedur dla działań delegowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
6 2018-09-18 13:47:03 uchwała Nr 35/1688/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie projektu uchwały w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej oraz skierowania jej do konsultacji Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
7 2018-09-18 13:37:44 uchwała Nr 35/1687/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wykazu programów rewitalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
8 2018-09-18 13:21:09 uchwała Nr 35/1686/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do zespołu do spraw obwodów łowieckich Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
9 2018-09-18 13:09:25 uchwała Nr 35/1685/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 25/2018 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2018 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
10 2018-09-18 13:05:51 Karta informacyjna 1036/2017 Szczegóły
11 2018-09-18 13:02:04 Karta informacyjna 1035/2017 Szczegóły
12 2018-09-18 13:01:32 uchwała Nr 35/1684/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia uzupełniającego konkursu ofert nr 2 na wybór w 2018 roku realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim” w zakresie przeprowadzania szczepień ochronnych dla mieszkańców Gminy Zławieś Wielka Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
13 2018-09-18 12:56:32 Karta informacyjna 1034/2017 Szczegóły
14 2018-09-18 12:52:07 Karta informacyjna 1033/2017 Szczegóły
15 2018-09-18 12:43:11 uchwała Nr 35/1683/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie nieprzyznania dofinansowania na realizację zadania publicznego pn. „Nasze podróże” Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
16 2018-09-18 12:36:57 uchwała Nr 35/1682/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2018 zadania pod nazwą „Wymiana nagrzewnic wodnych w ciągach wentylacyjnych KN4 i KN5 w budynku Opery Nova” realizowanego przez Operę Nova w Bydgoszczy Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
17 2018-09-18 12:29:21 uchwała Nr 35/1681/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 1/2018 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w latach 2018-2020 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
18 2018-09-18 12:20:23 uchwała Nr 35/1680/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Konkursu „ODKRYWCA 2018” będącego Wyróżnieniami Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dziedzinie turystyki Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
19 2018-09-18 12:13:28 uchwała Nr 35/1679/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków przyznanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do wykorzystania w 2018 roku Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
20 2018-09-18 12:04:15 uchwała Nr 35/1678/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów w roku 2018 Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
« 1 2 3 4 747 748 749 »