Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2018-01-18 14:37:28 ZARZĄDZENIE NR 78/2017 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji Szczegóły
2 2018-01-18 14:03:18 uchwała Nr 52/2442/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
3 2018-01-18 13:58:45 uchwała Nr 52/2441/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
4 2018-01-18 13:54:58 uchwała Nr 52/2440/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego „Pałacu Lubostroń” w Lubostroniu Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
5 2018-01-18 13:51:13 uchwała Nr 52/2439/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
6 2018-01-18 13:44:06 29.01.2018 r. - Komisja Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa 29 stycznia 2018 roku o godz. 9.00. w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu odbędzie się posiedzenie Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa. Porządek obrad: Sprawy proceduralne: - stwierdzenie… Szczegóły
7 2018-01-18 13:39:39 uchwała Nr 52/2438/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
8 2018-01-18 13:36:11 uchwała Nr 52/2437/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
9 2018-01-18 13:32:04 uchwała Nr 52/2436/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego Galerii Sztuki „Wozownia” w Toruniu Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
10 2018-01-18 13:27:48 uchwała Nr 52/2435/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
11 2018-01-18 13:24:17 uchwała Nr 52/2434/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
12 2018-01-18 13:15:18 uchwała Nr 52/2433/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.01.01.00-IZ.00-04-122/17 Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
13 2018-01-18 13:10:05 uchwała Nr 52/2432/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
14 2018-01-18 13:04:32 uchwała Nr 52/2431/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego dla zadania pod nazwą ,,Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy – Remonty budynków” Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
15 2018-01-18 12:55:20 Karta informacyjna 20/2018 Szczegóły
16 2018-01-18 12:51:51 Karta informacyjna 19/2018 Szczegóły
17 2018-01-18 12:48:26 uchwała Nr 52/2430/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego dla zadania pod nazwą „Modernizacja dróg” Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
18 2018-01-18 12:47:13 Karta informacyjna 27/2018 Szczegóły
19 2018-01-18 12:42:46 Karta informacyjna 28/2018 Szczegóły
20 2018-01-18 12:34:31 uchwała Nr 52/2429/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
« 1 2 3 4 564 565 566 »