Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2017-11-17 14:15:01 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW Z ZAKRESU OCHRONY POWIETRZA W DEPARTAMENCIE ŚRODOWISKA - 58/2017 Szczegóły
2 2017-11-17 14:14:01 Karta Informacyjna 785/2017 Szczegóły
3 2017-11-17 14:02:33 Karta Informacyjna 786/2017 Szczegóły
4 2017-11-17 13:51:05 Karta Informacyjna 784/2017 Szczegóły
5 2017-11-17 13:48:08 Oferta z dnia 14 listopada 2017 r. (data wpływu do Urzędu: 15.11.2017 r.) złożona przez Stowarzyszenie „Pomóż sobie pomagając innym” Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego  złożonej w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert). Oferta z dnia 14 listopada 2017 r. (data wpływu do Urzędu:… Szczegóły
6 2017-11-17 13:44:01 Karta Informacyjna 783/2017 Szczegóły
7 2017-11-17 13:37:48 Ogłoszenie Departament Spraw Społecznych, Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia - Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych ogłasza nabór ofert w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert, tzw. trybie uproszczonym, na podstawie art. 19a… Szczegóły
8 2017-11-17 13:04:40 23.11.2017 r. - Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii Dnia 23 listopada 2017 r. o godz. 13.00 w patio A w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego odbędzie się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii. Sprawy proceduralne: -… Szczegóły
9 2017-11-17 12:26:59 Stanowisko Zarządu Województwa w sprawie wszczęcia negocjacji dotyczących zawarcia umowy określającej warunki organizacyjno-finansowe działalności Muzeum Archeologicznego w Biskupinie z kandydatem rekomendowanym przez komisję konkursową - dr. Henrykiem Pawłem Dąbrowskim. 15 listopada 2017 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął stanowisko w sprawie wszczęcia negocjacji dotyczących zawarcia umowy określającej warunki organizacyjno-finansowe działalności Muzeum Archeologicznego w Biskupinie z kandydatem rekomendowanym przez komisję konkursową… Szczegóły
10 2017-11-17 09:29:21 Najem dwudziestu pięciu sztuk kolorowych i monochromatycznych wielofunkcyjnych urządzeń drukujących oraz wdrożenie systemu wydruku WZP.272.55.2017 Szczegóły
11 2017-11-17 07:59:48 Zmiana planu finansowego wojewódzkich osób prawnych na 2018 rok Zmiana planu finansowego wojewódzkich osób prawnych na 2018 rok Szczegóły
12 2017-11-17 07:54:51 Druki planów finansowych wojewódzkich osób prawnych na 2018 rok Druki planów finansowych wojewódzkich osób prawnych na 2018 rok Szczegóły
13 2017-11-16 15:13:59 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW PROMOCJI PROJEKTÓW MULTIMEDIALNYCH W DEPARTAMENCIE PROMOCJI - 57/2017 Szczegóły
14 2017-11-16 12:24:41 21.11.2017 r. - Komisja Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa 21 listopada 2017 roku o godz. 9.00. w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu odbędzie się posiedzenie Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa. Porządek obrad: Sprawy proceduralne: - stwierdzenie quorum, - przyjęcie… Szczegóły
15 2017-11-16 12:04:30 Karta informacyjna 776/2017 Szczegóły
16 2017-11-16 11:11:59 20.11.2017 r. - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi W dniu 20 listopada br.,  o godz. 14.00 w sali 208 Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Porządek obrad Sprawy proceduralne:… Szczegóły
17 2017-11-16 11:09:29 20.11.2017 r. - Komisja Edukacji i Nauki W dniu 20 listopada br.,  o godz. 10.00 w sali patio A na parterze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji i Nauki Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.… Szczegóły
18 2017-11-16 08:34:36 „Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza konkurs dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, na wyłonienie Partnerów do wspólnej realizacji projektu pn. „Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej” w ramach Osi priorytetowej 2 Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. „Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza konkurs dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, na wyłonienie Partnerów do wspólnej realizacji projektu pn. „Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej” w ramach Osi… Szczegóły
19 2017-11-16 07:20:23 Karta informacyjna 773/2017 Szczegóły
20 2017-11-15 15:29:33 Informacja publiczna o przyjęciu czterech programów ochrony powietrza oraz o możliwości zapoznania się z ich treścią i uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w trakcie opracowywania tych dokumentów. Szczegóły
« 1 2 3 4 522 523 524 »