Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2018-03-21 15:14:15 Oświadczenie majątkowe według stanu na 31 grudnia 2017 r. Szczegóły
2 2018-03-21 14:02:12 Karta informacje nr 5/K/SE/2018 Nazwa zadania: Opiniowanie wniosków o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania ze środków PFRON Szczegóły
3 2018-03-21 13:58:35 Karta informacyjna nr 4/K/SE/2018 Nazwa zadania: Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej   Załączniki Wniosek o dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w… Szczegóły
4 2018-03-21 13:53:23 Karta informacyjna 1311/2017 Szczegóły
5 2018-03-21 13:50:54 Karta informacyjna 1310/2017 Szczegóły
6 2018-03-21 13:48:24 Karta informacyjna 1267/2017 Szczegóły
7 2018-03-21 13:46:04 Karta informacyjna 1266/2017 Szczegóły
8 2018-03-21 13:43:34 Karta informacyjna 1247/2017 Szczegóły
9 2018-03-21 13:40:42 Karta informacyjna 1246/2017 Szczegóły
10 2018-03-21 13:37:49 Karta informacyjna 1210/2017 Szczegóły
11 2018-03-21 13:35:19 Karta informacyjna 1191/2017 Szczegóły
12 2018-03-21 13:34:15 Karta informacyjna 3/K/SE/2018 Nazwa zadania: Dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów. Załączniki Wytyczne dla Wnioskodawców w zakresie przygotowania i składania wniosków… Szczegóły
13 2018-03-21 13:32:41 Karta informacyjna 1187/2017 Szczegóły
14 2018-03-21 13:28:26 Karta informacyjna 1178/2017 Szczegóły
15 2018-03-21 12:18:58 Szacowanie wartości zamówienia: usługa zorganizowania kampanii promocyjno-edukacyjnej (w formie jednodniowych wycieczek) dla dzieci i młodzieży z zakresu edukacji ekologiczno-przyrodniczej wraz z wyżywieniem oraz wykonaniem pamiątkowych gadżetów dla jej uczestników w okresie od 02.05.2018 r. do 31.10.2018 r. Szczegóły
16 2018-03-21 12:15:28 Karta informacyjna 270/2018 Szczegóły
17 2018-03-21 12:12:42 Karta informacyjna 269/2018 Szczegóły
18 2018-03-21 12:09:55 Karta informacyjna 268/2018 Szczegóły
19 2018-03-21 12:05:18 Karta informacyjna 267/2018 Szczegóły
20 2018-03-21 11:15:57 uchwała Nr 9/348/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe w 2017 roku Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
« 1 2 3 4 611 612 613 »