uchwała Nr XV/310/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego

Uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego uchwała Sejmiku
  • Rok podjęcia (podpisania) 2015
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XV
  • Data podjęcia (podpisania) 21.12.2015
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 12.01.2016
  • Data wejścia w życie 12.01.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 28.12.2015
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2015 r.
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 4690
  • Nr aktu prawnego XV/310/15
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego
  • Podstawa prawna wydania art. 18 pkt. 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tj. Dz. U. 2015 r., poz. 1392) i art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r.,poz. 1118 z późn. zm.)
  • Grupa aktów prawnych uchwały Sejmiku Województwa
  • Typ treściAkty prawne
  • Słowa kluczowe

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian