UCHWAŁA NR XLI/701/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasów Miradzkich

uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji

    • Rodzaj aktu prawnego uchwała Sejmiku
    • Rok podjęcia (podpisania) 2018
    • Status Obowiązujący
    • Sesja XLI
    • Data podjęcia (podpisania) 05.02.2018
    • Data rozpoczęcia obowiązywania 05.02.2018
    • Data wejścia w życie 05.02.2018
    • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
    • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
    • Pozycja w dzienniku urzędowym nie dotyczy
    • Nr aktu prawnego XLI/701/18
    • Czego dotyczy dodawany akt prawny przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasów Miradzkich
    • Podstawa prawna wydania art. 23 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 i 10)
    • Grupa aktów prawnych uchwały Sejmiku Województwa
    • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian