uchwała Nr 35/1597/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 września 2017 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Województwa Kujawsko-Pomorskiego do składu komisji konkursowej na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa w Sanatorium Uzdrowiskowym „Przy Tężni” im. dr Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu s.p.z.o.z.

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 35. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 06.09.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 06.09.2017
  • Data wejścia w życie 06.09.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 35/1597/17
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Województwa Kujawsko-Pomorskiego do składu komisji konkursowej na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa w Sanatorium Uzdrowiskowym „Przy Tężni” im. dr Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu s.p.z.o.z.
  • Podstawa prawna wydania § 10 pkt 2 lit. g rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2012 r. poz. 182, z późn. zm.)
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian