Uchwała Nr 1/WPF/2016 Składu Orzekającego Nr 11 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 1 grudnia 2016 roku w sprawie wydania opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2038 Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Uchwała Nr 1/WPF/2016 Składu Orzekającego Nr 11 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 1 grudnia 2016 roku w sprawie wydania opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2038 Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian