Uchwała Nr 1/S/2017 Składu Orzekającego Nr 11 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia Województwa

Uchwała Nr 1/S/2017 Składu Orzekającego Nr 11 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia Województwa

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian