Uchwała Nr 1/Kd/2019 Składu Orzekającego Nr 11 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 8 stycznia 2019 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian