Uchwała Nr 1/I/2016 Składu Orzekającego Nr 11 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 28 września 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Uchwała Nr 1/I/2016 Składu Orzekającego Nr 11 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 28 września 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian