Zamówienia publiczne

Data ogłoszenia Termin składania ofert Nazwa zamówienia Lista załączników do pobrania
07.02.2018 26.02.2018 Dialog techniczny – analizy sytuacji gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego Szczegóły
01.02.2018 13.02.2018 Zakup środków czystości na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego i wojewódzkich jednostek organizacyjnych na lata 2018-2019 Szczegóły
16.01.2018 26.01.2018 Zakup papieru biurowego oraz rolek do faxu na lata 2018-2019 na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego i wojewódzkich jednostek organizacyjnych Szczegóły
16.01.2018 05.03.2018 Promocja Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Miasta Bydgoszczy oraz Miasta Torunia w liniach lotniczych oraz na międzynarodowych trasach lotniczych Szczegóły
03.01.2018 12.01.2018 Świadczenie usługi cateringowej i zapewnienie obiadów oraz najem sali dla 20 osób podczas 8 jednodniowych szkoleń dla przedsiębiorców, zorganizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w ramach projektu: „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!” Szczegóły
14.12.2017 21.12.2017 Świadczenie usługi cateringowej i zapewnienie obiadów oraz najem sali dla 20 osób podczas 8 jednodniowych szkoleń dla przedsiębiorców, zorganizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w ramach projektu: „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!” Szczegóły
30.11.2017 08.12.2017 Badanie sprawozdań finansowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz wojewódzkich osób prawnych za 2017 i 2018 rok Szczegóły
23.11.2017 04.12.2017 przygotowanie i wydruk map rowerowych i turystycznych dla szlaków na terenach parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego, modyfikacja aplikacji graficzno-multimedialnej na telefony komórkowe i urządzenia przenośne z 8 modułami przedstawiającymi przewodniki i mapy przyrodniczo-turystyczne 8 parków krajobrazowych oraz opracowanie aplikacji graficzno-multimedialnej na telefony komórkowe i urządzenia przenośne „Paszport Turystyczny” Szczegóły
17.11.2017 27.11.2017 Najem dwudziestu pięciu sztuk kolorowych i monochromatycznych wielofunkcyjnych urządzeń drukujących oraz wdrożenie systemu wydruku Szczegóły
09.11.2017 17.11.2017 Zakup oprogramowania, akcesoriów i sprzętu komputerowego z podziałem na dwie części na potrzeby funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Województw Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
09.11.2017 17.11.2017 Zakup paliwa na potrzeby używania samochodów służbowych przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu w latach 2018 – 2019 Szczegóły
08.11.2017 18.12.2017 OBJĘCIE OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ WOJEWÓDZKICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH, W TYM URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Szczegóły
23.10.2017 08.11.2017 Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej oraz internetu bezprzewodowego Szczegóły
13.10.2017 24.10.2017 Publikacja w prasie ogólnopolskiej 3 wkładek informacyjno-promocyjnych oraz ich promocja w Internecie Szczegóły
10.10.2017 16.10.2017 Świadczenie usług hotelarskich, usług restauracyjnych oraz usług transportowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w granicach obszaru chronionego krajobrazu, parku krajobrazowego na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w ramach projektu : „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!” – Study Tour dla dziennikarzy i blogerów Szczegóły
05.10.2017 13.10.2017 Opracowanie elementów strategii promocji województwa kujawsko-pomorskiego w postaci scenariusza promocji oraz jego realizacji przy wykorzystaniu regionalnych tradycji kulturowych i kulinarnych oraz promocji gęsi kołudzkiej i rypińskiej Szczegóły
04.10.2017 16.10.2017 Zakup oprogramowania, akcesoriów i sprzętu komputerowego na potrzeby funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Województw Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
14.09.2017 22.09.2017 Dostarczenie 2017 sztuk gęsi białej kołudzkiej wraz z ubojem i pakowaniem Szczegóły
13.09.2017 22.09.2017 Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie cyklu szkoleń dla potencjalnych beneficjentów i beneficjentów realizujących projekty lub aplikujących o środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz realizacja dwóch webinariów na potrzeby promocji RPO WK-P Szczegóły
08.09.2017 15.09.2017 Świadczenie usług hotelarskich, usług restauracyjnych oraz usług transportowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w granicach obszaru chronionego krajobrazu, parku krajobrazowego na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w ramach projektu : „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!” Szczegóły
« 1 2 3 7 8 9 10 11 12 13 14 »