Zamówienia publiczne

Data ogłoszenia Termin składania ofert Nazwa zamówienia Lista załączników do pobrania
16.09.2016 28.10.2016 Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w 2016 roku Szczegóły
27.07.2016 09.08.2016 Kompleksowe szkolenia dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
27.07.2016 04.08.2016 Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby realizacji robót budowlanych: przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu – na budynek o funkcji użyteczności publicznej, stanowiący siedzibę samorządowych instytucji kultury, wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych przepisami prawa uzgodnień, pozwoleń i decyzji, w tym wykonalnej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją prac budowlanych do czasu zakończenia realizacji inwestycji Szczegóły
22.07.2016 08.08.2016 Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy budynku przy ul. Bartkiewiczówny 93 w Toruniu na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu Szczegóły
20.07.2016 04.08.2016 Dostosowanie do wymogów przepisów przeciwpożarowych budynku internatu Okręgowego Ośrodka Dokształcania Zawodowego przy ul. Opławiec 160 w Bydgoszczy, zgodnie z obowiązkami nałożonymi w postanowieniu Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej znak: WZ-5595/45/2010 z dnia 12 lutego 2010 r. Szczegóły
14.07.2016 22.07.2016 Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby realizacji robót budowlanych: przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku magazynowego oznaczonego w dokumencie inwentaryzacji budowlanej symbolem „A” przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu – na budynek o funkcji użyteczności publicznej, stanowiący siedzibę samorządowych instytucji kultury, wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych przepisami prawa uzgodnień, pozwoleń i decyzji, w tym wykonalnej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją prac budowlanych do czasu zakończenia realizacji inwestycji Szczegóły
28.06.2016 19.08.2016 OBJĘCIE OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ PRACOWNIKÓW WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN Szczegóły
23.06.2016 01.07.2016 Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby realizacji robót budowlanych: przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku magazynowego oznaczonego w dokumencie inwentaryzacji budowlanej symbolem „A” przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu – na budynek o funkcji użyteczności publicznej, stanowiący siedzibę samorządowych instytucji kultury, wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych przepisami prawa uzgodnień, pozwoleń i decyzji, w tym wykonalnej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją prac budowlanych do czasu zakończenia realizacji inwestycji. Szczegóły
15.06.2016 28.06.2016 Wykonanie badania mającego na celu aktualizację ewaluacji ex ante instrumentów finansowych planowanych do wdrożenia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 wraz ze świadczeniem usług doradczych Szczegóły
25.05.2016 06.06.2016 Zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wojewódzkich jednostek organizacyjnych. Szczegóły
12.05.2016 20.05.2016 Organizacja oraz przeprowadzenie szkoleń lekarzy i lekarzy dentystów odbywających staż podyplomowy, mających stałe miejsce zamieszkania na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego, z podziałem na części. Szczegóły
11.05.2016 19.05.2016 Publikacja ogłoszeń i emisja banerów internetowych w prasie o zasięgu regionalnym dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2016 r. Szczegóły
25.04.2016 20.06.2016 OBJĘCIE OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ PRACOWNIKÓW WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN Szczegóły
15.04.2016 21.07.2016 Przeprowadzenie badań technicznych stanu dróg wojewódzkich Szczegóły
14.04.2016 27.04.2016 Zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wojewódzkich jednostek organizacyjnych. Szczegóły
12.04.2016 28.04.2016 Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pt. „Ewaluacja ex post Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013” Szczegóły
12.04.2016 20.04.2016 Zakup i dostawa materiałów biurowych dla Urzędu Marszałkowskiego oraz wojewódzkich jednostek organizacyjnych Szczegóły
04.04.2016 12.04.2016 Organizacja oraz przeprowadzenie szkoleń lekarzy i lekarzy dentystów odbywających staż podyplomowy, mających stałe miejsce zamieszkania na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego, z podziałem na części Szczegóły
31.12.2015 08.01.2016 Kompleksowa usługa w zakresie zastępstwa procesowego, doradztwa prawnego w sprawach związanych z realizacją RPO WK-P Szczegóły
25.03.2016 08.04.2016 Przygotowanie oraz przeprowadzenie eventów w ramach kampanii promującej Dni Otwarte Funduszy Europejskich z podziałem na części. Szczegóły
« 1 2 3 7 8 9 10 11 »