Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Data utworzenia Rodzaj formularza Zakres przedmiotowy
29.08.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomościach: nr 42, obręb 499 przy ulicy Karpackiej 24 oraz nr 9, obręb 492 przy ulicy Karpackiej 26, 29, 33, 54 i 56 w Bydgoszczy Szczegóły
29.08.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomościach: nr 142, obręb 51 przy ulicy Widok oraz nr 6, obręb 417 przy ulicy Czerwcowej w Bydgoszczy Szczegóły
25.08.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Słonecznej 11 w Bydgoszczy Szczegóły
30.08.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości: nr 2/143,obręb 133 przy ulicy Alfreda Nobla w Bydgoszczy Szczegóły
30.08.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości: nr 7/1, obręb 202 przy ulicy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Bydgoszczy Szczegóły
05.09.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomościach: nr 43/5 obręb 167 przy Skwerze Leszka Białego, nr 16/7 obręb 241 przy ulicy Fordońskiej w Bydgoszczy Szczegóły
04.09.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomościach: nr 62/1 obręb 190 przy ulicy Ogrody, nr 1/5 obręb 166 przy Parku Jana Kochanowskiego, nr 86/7 obręb 178 przy ulicy Powstańców Wielkopolskich, nr 19/31 i nr 9/5 obręb 35 przy ulicy Krośnieńskiej w Bydgoszczy Szczegóły
22.08.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości: nr 120/1 obręb 112, przy ulicy Pomorskiej 61 w Bydgoszczy Szczegóły
27.08.2018 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących przy ul. Chełmińska 224-226 (dz. nr 732/4, 732/2, 919/1, 920 obręb 32) w Toruniu Szczegóły
21.08.2018 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących przy ul. Kwiatowa (dz. nr 670/14 obręb 32) i przy ul. Bema (dz. nr 181/4 obręb 2) w Toruniu Szczegóły
28.08.2018 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości nr 92/4, obręb 112 przy ulicy Sienkiewicza 48-50 w Bydgoszczy Szczegóły
21.08.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości nr 14/3, obręb 82 przy ulicy Śląskiej 7 w Bydgoszczy Szczegóły
24.08.2018 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomościach: nr 159, obręb 0173 przy ulicy 11 Listopada oraz nr 156, obręb 0173 przy ulicy Jarzębinowej w Bydgoszczy Szczegóły
27.08.2018 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości nr 40/2, obręb 130 przy ulicy Plac Wolności 9 w Bydgoszczy Szczegóły
08.08.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew kolidujących z budową parkingu, rosnących na terenie działki oznaczonej geodezyjnie nr 80/4 (obręb 0038) położonej przy ul. Mohna/Harcerskiej w Toruniu. Szczegóły
04.09.2018 Decyzja Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 września 2018 r., znak: ŚG-I-G.7244.20.2018, udzielająca Impresa Pizzarotti & C.S.P.A Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, ul. Emilii Plater 28, 00-688 Warszawa zezwolenia na przetwarzanie odpadów – odzysk odpadów poza instalacjami i urządzeniami, polegający na wypełnianiu odpadami wyrobiska powstałego po eksploatacji złoża kruszywa naturalnego – piasków skaleniowo-kwarcowych „KOZŁOWO V”, położonego na terenie działek nr 440/5 i 449, w m. Kozłowo, gmina Świecie, powiat świecki, woj. kujawsko-pomorskie. Szczegóły
04.09.2018 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek Gminy Miasta Toruń - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew zlokalizowanych przy ul. Szosa Chełmińska 75B w Toruniu. ŚG-III.7120.1.88.2018 Szczegóły
27.07.2018 Umorzenie postępowania wszczętego z urzędu w sprawie zamknięcia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Tuszynki, gm. Bukowiec, zarządzanego przez Gminę Bukowiec, ul. Dr Fl. Ceynowy 14, 86-122 Bukowiec. Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
Wprowadzanie ścieków
Emisja hałasu i pola elektromagnetycznego
Wytwarzanie odpadów
Szczegóły
09.08.2018 Umorzenie postępowania wszczętego z urzędu w sprawie zamknięcia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Białe Błota, gm. Jeżewo, zarządzanego przez Gminę Jeżewo, ul. Świecka 12, 86-131 Jeżewo. Decyzja – umorzenie postępowania administracyjnego Szczegóły
09.08.2018 Umorzenie postępowania wszczętego z urzędu w sprawie zamknięcia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Kamień Krajeński, gm. Kamień Krajeński, zarządzanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Krajeńskim Sp. z o. o., ul. Strzelecka 16, 89-430 Kamień Krajeński. Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
Wprowadzanie ścieków
Emisja hałasu i pola elektromagnetycznego
Wytwarzanie odpadów
Szczegóły
« 1 2 3 4 143 144 145 »