Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Data utworzenia Rodzaj formularza Zakres przedmiotowy
16.01.2019 Wniosek o wydanie decyzji zmiany pozwolenia zintegrowanego Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 stycznia 2015 r., znak: ŚG-I.7222.43.2014/MB, wydanego dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych EKOSYSTEM Sp. z o. o., ul. Matejki 13, 87-200 Wąbrzeźno na prowadzenie instalacji – składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Niedźwiedź, gm. Dębowa Łąka. Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
Wprowadzanie ścieków
Emisja hałasu i pola elektromagnetycznego
Wytwarzanie odpadów
Szczegóły
06.12.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomościach nr 147/2, obręb 026 i nr 6, obręb 032 w Grudziądzu (ul. Bema) Szczegóły
10.12.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomościach nr 68/2, obręb 124 i nr 38/3, obręb 139 w Grudziądzu (ul. Solidarności) Szczegóły
05.12.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomościach nr 1/13 i 2/2, obręb 116 w Grudziądzu (ul. Solidarności) Szczegóły
11.01.2019 Wniosek o wydanie decyzji Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
Wprowadzanie ścieków
Emisja hałasu i pola elektromagnetycznego
Wytwarzanie odpadów
Szczegóły
13.12.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości nr 1/7, obręb 059 Grudziądzu (ul. Rapackiego) Szczegóły
09.11.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa 5 Zakres przedmiotowy wniosku Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości nr 13, 16, obręb 488 oraz nr 45/11, obręb 145 przy ulicy Wzgórze Wolności w Bydgoszczy Szczegóły
04.10.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości nr 213/1, obręb 486 przy ulicy Swarzewskiej 2 w Bydgoszczy Szczegóły
27.11.2018 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości nr 291/2, obręb 308 przy ulicy Sztormowej w Bydgoszczy Szczegóły
07.12.2018 Decyzja Wniosek o zmianę decyzji administracyjnej Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14.11.2018 r., znak: ŚG-III.7120.1.94.2018 Szczegóły
10.12.2018 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego przy ul. Olimpijskiej (dz. nr 662/2 obręb 53) w Toruniu Szczegóły
05.12.2018 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego przy ul. Uniwersyteckiej (dz. nr 14/7 obręb 14) w Toruniu Szczegóły
10.12.2018 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomościach: nr 42, obręb 0497 i nr 1/5, obręb 0496 przy ulicy Konopnickiej, nr 44, obręb 0495 przy ulicy Lenartowicza oraz nr 1 i 43, obręb 0499 przy ulicy Chołoniewskiego w Bydgoszczy Szczegóły
30.11.2018 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości nr 6/3, obręb 132 przy ulicy Chemicznej 3 w Bydgoszczy Szczegóły
16.11.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomościach: nr 159, obręb 0293 oraz nr 39, obręb 0295 przy ulicy Sanatoryjnej w Bydgoszczy Szczegóły
27.11.2018 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie nieruchomości przy A. Chopina 3/5 we Włocławku, działka nr 1/2, KM 109 Szczegóły
11.12.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości nr 25, obręb 32 przy ulicy Mińskiej 15a w Bydgoszczy Szczegóły
04.12.2018 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie nieruchomości przy ul. Wienieckiej we Włocławku, działka nr 13/21, KM 33 Szczegóły
18.10.2018 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie nieruchomości przy A. Chopina 36 we Włocławku, działka nr 155 Włocławek KM 81 Szczegóły
31.10.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości nr 3/2, obręb 172 przy Skwerze Inwalidów Wojennych w Bydgoszczy Szczegóły
« 1 2 3 4 168 169 170 »