Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Data utworzenia Rodzaj formularza Zakres przedmiotowy
19.01.2018 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości nr 5/20, obręb 095 w Grudziądzu (ul. Hoffmana) Szczegóły
28.02.2018 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości nr 269 obręb 108 w Grudziądzu (ul. Chełmińska) Szczegóły
08.11.2017 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa zlokalizowanego przy ul. Okrzei (dz. nr 372 obr 71) w Toruniu Szczegóły
15.12.2017 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew zlokalizowanych przy ul. Fasolowej (dz. nr 299 obr 32), ul. Bukowej (dz. nr 67/3 obr 47), ul. Katarzynki (dz. nr 295 obr 46), ul. Krokusowej (dz. nr 678/11 obr 32) oraz przy ul. Młodzieżowej (548/2 obr 10) w Toruniu Szczegóły
28.02.2018 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów rosnących na nieruchomości nr 65/1 i 73/1, obręb 40 oraz nr 31/1, obręb 06 w Grudziądzu (Jagiellończyka) Szczegóły
10.01.2018 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości nr 21/487 obręb 118 w Grudziądzu (ul. Polskich Skrzydeł) Szczegóły
08.01.2018 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew zlokalizowanych przy ul. Kukułki (dz. nr 624 obr 74) w Toruniu Szczegóły
14.11.2017 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew zlokalizowanych przy ul. Grunwaldzka 25b (dz. nr 115/2 i 118/2 obr 2) w Toruniu Szczegóły
20.11.2017 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew zlokalizowanych przy ul. Batorego 38 (dz. nr 81 obr 62 oraz dz. nr 172/4 obr 48) w Toruniu Szczegóły
24.10.2017 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew zlokalizowanych przy ul. Gen. J. Bema 23/29 (dz. nr 211/1 obr 2) w Toruniu Szczegóły
14.03.2018 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości nr 52/9, obręb 474 przy ulicy Przodowników Pracy 9 w Bydgoszczy Szczegóły
20.02.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości nr 127, obręb 486 przy ulicy Polanka 9 w Bydgoszczy Szczegóły
08.02.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości nr 163/11, obręb 206 przy ulicy Koszalińskiej 7 w Bydgoszczy Szczegóły
27.02.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości nr 67/2, obręb 0107107 przy ulicy Traugutta 5 w Bydgoszczy Szczegóły
08.02.2018 Decyzja Udzielenie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji sektorowych zlokalizowanych na terenie Zakładu TELE-FONIKA Kable S.A. znajdującego się przy ulicy Fordońskiej 152 w Bydgoszczy oraz wygaszenie decyzji dotychczas obowiązującej Szczegóły
28.02.2017 Wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego Zmiana decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 stycznia 2016 r., znak: ŚG-I-W.7222.24.2015.SN, zmienionej decyzjami z dnia 7 października 2016 r., znak: ŚG-I-W.7222.13.2016.SN oraz z dnia 20 listopada 2017 r., znak: ŚG-I-W.7222.1.13.2017, udzielającej pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji do wytwarzania energii i paliw do spalania paliw o nominalnej mocy nie mniejszej niż 50 MW, zlokalizowanej na terenie Oddziału Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz – Elektrociepłownia Bydgoszcz II, przy ul. Energetycznej 1 w Bydgoszczy Szczegóły
31.01.2018 Decyzja Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 stycznia 2018 r., znak: ŚG-I-G.7243.2.50.2017 zmieniająca decyzję z dnia 13 kwietnia 2015 r., znak: ŚG-II.7243.1.2015 udzielającą pozwolenia na wytwarzanie odpadów oraz zezwolenia na przetwarzanie odpadów w związku z eksploatacją instalacji do przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zlokalizowanej przy ul. Fordońskiej 246 w Bydgoszczy Szczegóły
01.02.2018 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa zlokalizowanego przy ul. Poznańska 296 (dz. nr 32/16 obręb 77) w Toruniu Szczegóły
27.02.2018 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomościach: nr 128, obręb 93 przy ulicy Leszczyńskiego, nr 138/7, obręb 85 przy ulicy Pięknej, nr 11/10, obręb 274 przy Parku II Korpusu Obrony Powietrznej oraz nr 150, obręb 86 przy Parku Dolina Pięciu Stawów w Bydgoszczy Szczegóły
09.02.2018 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości nr 357/19, obręb 194 przy ulicy Powstańców Wielkopolskich w Bydgoszczy Szczegóły
« 1 2 3 4 108 109 110 »