Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Data utworzenia Rodzaj formularza Zakres przedmiotowy
11.05.2018 Wniosek o zmianę decyzji - pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego wymagania przewidziane dla zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów Wytwarzanie, zbieranie i przetwarzanie odpadów Szczegóły
11.06.2018 Decyzja Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 czerwca 2018 r., znak: ŚG-I-G.7243.1.3.2018, zmieniająca w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację decyzję Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 lutego 2017 r., znak: ŚG-I-G.7243.1.12.2016, udzielającą Pani Katarzynie Blum prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Autokasacja CARSCRAP Katarzyna Blum, ul. Długa 3, 89-121 Ślesin, pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego przetwarzanie odpadów w związku z prowadzeniem stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w m. Ślesin, przy ul. Długiej 6, na działce nr 512, obręb Ślesin 0016. Szczegóły
22.11.2017 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości nr 40/13, obręb 217 przy ulicy Fordońskiej 163a w Bydgoszczy Szczegóły
09.04.2018 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie nieruchomości przy ul. P.O.W. 31 we Włocławku, działka nr 79/2, KM 52 Szczegóły
29.05.2018 Ochrona powietrza Ochrona wód Ochrona powierzchni ziemi Ochrona przed hałasem Ochrona przed polami elektromagnetycznymi Ochrona kopalin Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza Wprowadzanie ścieków Emisja hałasu i pola elektromagnetycznego Wytwarzanie odpadów Szczegóły
29.11.2017 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości nr 1/6, obręb 262 przy ulicy Przemysłowej w Bydgoszczy Szczegóły
06.11.2017 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości nr 79/7, obręb 209 przy ulicy Bulwar nad Brdą w Bydgoszczy Szczegóły
04.12.2017 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości nr 20/4, obręb 83 przy ulicy Grunwaldzkiej 9 w Bydgoszczy Szczegóły
30.11.2017 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości nr 215/6, obręb 128 przy ulicy Gdańskiej 17 w Bydgoszczy Szczegóły
23.11.2017 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości nr 1/33, obręb 193 przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 32 w Bydgoszczy Szczegóły
31.01.2018 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomościach: nr 10, 14/2, obręb 0218 przy ulicy Inwalidów w Bydgoszczy Szczegóły
11.01.2018 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości nr 2/16, obręb 178 przy ulicy M. Skłodowskiej - Curie w Bydgoszczy Szczegóły
02.02.2018 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości nr 20/6, obręb 66 przy ulicy Stawowej 1 w Bydgoszczy Szczegóły
31.01.2018 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości nr 130/5, obręb 487 przy ulicy Kijowskiej 7 w Bydgoszczy Szczegóły
22.05.2018 Decyzja Zmiana decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2016 r., znak: ŚG-IV.7222.20.2014.AJ ze zm., udzielającej pozwolenia zintegrowanego dla Odlewni Żeliwa LISIE KĄTY Sławomir i Bogusław Mioduszewscy Sp. j., Lisie Kąty 7, 86-302 Grudziądz 4, na eksploatację instalacji do odlewania stali lub stopów żelaza o zdolności produkcyjnej ponad 20 ton wytopu na dobę zlokalizowanej w miejscowości Lisie Kąty. Szczegóły
17.05.2018 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomościach: nr 7/216, 7/234, obręb 132 oraz nr 2/130, obręb 133 przy ulicy Matuszewskiego w Bydgoszczy Szczegóły
17.05.2018 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości nr 655, obręb 176 przy ulicy Lelewela w Bydgoszczy Szczegóły
15.05.2018 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości nr 132, obręb 176 przy ulicy Czerkaskiej/ Sułkowskiego w Bydgoszczy Szczegóły
10.05.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomościach: nr 48/2, 48/4, 49/3, 49/4, obręb 107 przy ulicy Traugutta 12 w Bydgoszczy Szczegóły
17.05.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości nr 4/317, obręb 137 przy ulicy Pionierów 1 w Bydgoszczy Szczegóły
« 1 2 3 4 123 124 125 »