Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Data utworzenia Rodzaj formularza Zakres przedmiotowy
05.09.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości nr 167/7, obręb 108 w Grudziądzu (ul. Tytoniowa) Szczegóły
25.10.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości nr 6/1, obręb 88 w Grudziądzu (ul. Hallera) Szczegóły
09.10.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości nr 2/4, obręb 151 w Grudziądzu (ul. Klonowa) Szczegóły
10.10.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia Grudziądz, Gmina Miasta Grudziądz , woj. kujawsko-pomorskie Szczegóły
09.10.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości nr 143, obręb 026 w Grudziądzu (ul. Bema) Szczegóły
09.10.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości nr 16/31, obręb 033 w Grudziądzu (ul. Piłsudskiego) Szczegóły
02.10.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości nr 113, obręb 162 w Grudziądzu (ul. Makowa) Szczegóły
01.10.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości nr 1, obręb 026 w Grudziądzu (ul. Piłsudskiego) Szczegóły
10.10.2018 Decyzja Zmiana decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 marca 2014 roku, znak: ŚG-IV.7222.7.2013.AK zmienionej decyzją z dnia 18 lutego 2016 roku, znak: ŚG-IV.7222.88.2014.AK, udzielającej pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji służącej do chowu drobiu - brojlera kurzego w miejscowości Zdzisławin w gminie Izbica Kujawska Szczegóły
01.10.2018 Wniosek Zmiana decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 czerwca 2014 r., znak: ŚG-IV.7222.7.2014.AMK, zmienionej decyzjami z dnia 18 grudnia 2014 r., znak: ŚG-IV.7222.26.214.AMK, z dnia 30 lipca 2015 r., znak: ŚG-IV.7222.89.2014.AMK, z dnia 21 listopada 2016 r., znak: ŚG-I-W.7222.1.16.2016.AMK, sprostowanej postanowieniem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 września 2017 r., znak: ŚG-I-W.7222.1.16.2017 udzielającej pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji w przemyśle chemicznym do wytwarzania przy zastosowaniu procesów chemicznych lub biologicznych, organicznych substancji chemicznych – tworzyw sztucznych, takich jak: polimery, syntetyczne włókna polimerowe i włókna oparte na celulozie, zlokalizowanej na terenie Indorama Ventures Poland Sp. z o. o., ul. Krzywa Góra 19 we Włocławku Szczegóły
18.09.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości nr 420/2, obręb 43 przy ulicy Żurawinowej w Bydgoszczy Szczegóły
20.09.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomościach: 6/3 i 7, obręb 171 przy ulicy Dwernickiego, nr 173, obręb 176 przy ulicy Sułkowskiego, nr 171, obręb 173 przy ulicy Gdańskiej, nr 221, obręb 173 przy ulicy 11 Listopada oraz nr 83, obręb 485 przy ulicy Kołobrzeskiej w Bydgoszczy Szczegóły
21.09.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości nr 42/5, obręb 158 przy ulicy Rypińskiej w Bydgoszczy Szczegóły
06.11.2018 Wniosek o zmianę zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych Zmiana zezwolenia na emisję dwutlenku węgla z instalacji Elektrociepłowni Bydgoszcz II Szczegóły
17.09.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości nr 75, obręb 166 przy ulicy Staszica, nr 277/1, obręb 112 przy ulicy Racławickiej oraz nr 43/1, obręb 167 przy ulicy Reymonta w Bydgoszczy Szczegóły
20.09.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości nr 10, obręb 221 przy ulicy Spornej w Bydgoszczy Szczegóły
20.09.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości nr 65 i 137, obręb 84 przy ulicy Seminaryjnej w Bydgoszczy Szczegóły
07.11.2018 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew zlokalizowanych przy dz. nr 50/3 obręb 58 w Toruniu Szczegóły
06.11.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew z terenu nieruchomości nr 732 i 734 (obręb 67) przy ul. Strzałowej w Toruniu Szczegóły
31.10.2018 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomościach nr 107 i 117 (obręb 30) położonych w Toruniu Szczegóły
« 1 2 3 4 155 156 157 »