Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Data utworzenia Rodzaj formularza Zakres przedmiotowy
21.08.2017 Decyzja – pozwolenie wodnoprawne Wykonanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Noteci, budynku stajni z ujeżdżalnią i zapleczem socjalnym, na działce nr ewidencyjny 226/6 obręb Zamość, gmina Szubin. Szczegóły
18.08.2017 Decyzja – pozwolenie wodnoprawne Przekroczenie rzeki Drwęcy w km 0+680 przewodem wodociągowym, przekroczenie rzeki Drwęcy w km 0+683 i 0+686 rurociągiem tłocznym kanalizacji sanitarnej na terenie dz. nr 526 obręb Toruń i dz. nr 399 obręb Złotoria, budowę rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu wraz z uzbrojeniem na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią na terenie dz. nr 529 obręb 61 Toruń i dz. nr 26/5 obręb Złotoria, w ramach przedsięwzięcia „Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej dla gminy Obrowo”. Szczegóły
18.08.2017 Decyzja – pozwolenie wodnoprawne Wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, eksploatowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego powstających w wyniku eksploatacji Fermy Drobiu w miejscowości Zdzisławin, gmina Izbica Kujawska. Szczegóły
03.08.2017 Decyzja Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 sierpnia 2017 r., znak: ŚG-I-G.7243.2.22.2017 udzielająca United Oilfield Services Sp. z o.o., ul. Leszno 14, 01-192 Warszawa pozwolenia na wytwarzanie odpadów w związku z eksploatacją instalacji mającej na celu wykonanie otworu wiertniczego Tuszynki-1K, na wydzielonej części działki o numerze ewidencyjnym 88, obręb 0019 Tuszynki, w miejscowości Tuszynki, gmina Bukowiec, powiat świecki, woj. kujawsko-pomorskie. Szczegóły
11.09.2017 Wniosek o wydanie decyzji Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
Wprowadzanie ścieków
Emisja hałasu i pola elektromagnetycznego
Wytwarzanie odpadów
Szczegóły
13.07.2017 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa, rosnącego na nieruchomości o nr 151/52 obręb 33 przy ul. Rolniczej 1-3 w Toruniu. Szczegóły
17.07.2017 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 6 szt. drzew, na nieruchomości nr 93/2, 94, 119/14, obręb 5 przy ul. Fałata 52-48, 54-58, 66-62, 60 oraz 68-72 w Toruniu Szczegóły
21.06.2017 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew, zagrażających bezpieczeństwu mienia, rosnących na nieruchomości nr 46/3 (obręb 40) przy ul. Grudziądzkiej 192 w Toruniu Szczegóły
23.08.2017 Wniosek o wydanie decyzji Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
Wprowadzanie ścieków
Emisja hałasu i pola elektromagnetycznego
Wytwarzanie odpadów
Szczegóły
30.08.2017 Wniosek o wydanie decyzji Zmiana decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14.01.2015 r., znak: ŚG-IV.7322.60.2014, udzielającej Toruńskiem Wodociągom Sp. z o. o. pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj. wprowadzanie ścieków komunalnych pochodzących z terenu miasta Torunia i aglomeracji toruńskiej do rzeki Wisły Szczegóły
25.08.2017 Wniosek o wydanie decyzji Likwidacja urządzeń wodnych, tj. studni 15B, 16B, 18A, 26C zlokalizowanych na terenie komunalnego ujęcia wody, na działkach nr 3/2 i 5, obręb ewid. m. Grudziądz Szczegóły
17.07.2017 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew suchych i zamierających, stwarzających zagrażanie bezpieczeństwu osób i mienia, rosnących na nieruchomościach nr: 259/3 (obręb 46) przy ul. Chrzanowskiego 29, 305 (obręb 48) przy ul. Chrobrego 51, 313 (obręb 48) przy ul. Chrobrego, 93 (obręb 62) przy ul. Turystycznej, 103 (obręb 18) przy ul. Wały gen. Sikorskiego, 359 (obręb 46) przy ul. Barwnej 1 w Toruniu, Szczegóły
15.09.2017 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 6 szt. drzew, na nieruchomości nr 93/2, 94, 119/14, obręb 5 przy ul. Fałata 52-48, 54-58, 66-62, 60 oraz 68-72 w Toruniu Szczegóły
26.06.2017 Decyzja Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2017 r., znak: ŚG-I-G.7243.2.16.2017 udzielająca United Oilfield Services Sp. z o.o., ul. Leszno 14, 01-192 Warszawa pozwolenia na wytwarzanie odpadów w związku z eksploatacją instalacji mającej na celu wykonanie otworu wiertniczego Bajerze-2, na wydzielonej części działek o numerach ewidencyjnych 19 i 20, w obrębie 0007 Kijewo Szlacheckie, w miejscowości Kijewo Szlacheckie, gmina Kijewo Królewskie, powiat chełmiński, woj. kujawsko-pomorskie. Szczegóły
18.07.2017 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew, na nieruchomości nr 32/16 (obręb 77) przy ul. Poznańskiej 296 c w Toruniu (działka rekreacyjna nr 81 na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Pod Sosnami”), Szczegóły
12.07.2017 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew, rosnących na nieruchomości 101/6 (obręb 23), położonej przy ul. Szosa Bydgoska 62A w Toruniu, Szczegóły
29.06.2017 Wniosek o wydanie nowej decyzji i wygaszenie dotychczasowej Wniosek o udzielenie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji sektorowych zlokalizowanych na terenie Zakładu TELE-FONIKA Kable S.A. zlokalizowanego przy ulicy Fordońskiej 152 w Bydgoszczy oraz wygaszenie decyzji dotychczas obowiązującej Szczegóły
12.07.2017 Decyzja Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lipca 2017 r., znak: ŚG-I-G.7243.2.18.2017, zmieniająca decyzję Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 lipca 2013 r., znak: ŚG.I.7243.12.2013.TW, pozwalającą Przedsiębiorstwu Karat Elektro Recykling S.A. ul. Polna 115, 87-100 Toruń na wytwarzanie, zbieranie oraz odzysk odpadów w związku z prowadzeniem instalacji znajdującej się na terenie zakładu Karat Elektro Recykling S.A. ul. Toruńska 64, 87-162 Lubicz. Szczegóły
01.09.2017 Decyzja – zmiana pozwolenia zintegrowanego Zmiana decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21.04.2015 r., znak: ŚG-IV.7222.21.013.AMK, zmienioną decyzją Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18.07.2017 r., znak: ŚG-I-W.7222.1.2.2017, udzielającej pozwolenia zintegrowanego dla SOLVAY Advanced Silicas Poland Sp. z o.o., ul. Walczaka 25, 66-470 Gorzów Wielkopolski w związku z eksploatacją Instalacji do produkcji bezpostaciowej wytrąconej krzemionki, zlokalizowanej we Włocławku, na terenie działek 22/1 (ul. Toruńska 380) oraz 19/5 (ul. Toruńska 382) w obszarze przemysłowym ANWIL S.A. Szczegóły
16.08.2017 Wniosek o zmianę decyzji Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
Wprowadzanie ścieków
Emisja hałasu i pola elektromagnetycznego
Wytwarzanie odpadów
Szczegóły
« 1 2 3 4 74 75 76 »