Procedury załatwiania spraw

Temat Wydział
Karta informacyjna 9/K/SE/2017 Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej Departament Spraw Społecznych, Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia, Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych Szczegóły
Karta informacyjna 8/K/SE/2017 Nagrody dla osób wyróżniających się w działalności pomocy społecznej „Stalowy Anioł” Departament Spraw Społecznych, Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia/ Wydział Polityki Społecznej Szczegóły
Karta informacyjna 7/K/SE/2017 Nagrody dla osób wyróżniających się w działalności pomocy społecznej „Stalowy Anioł” Departament Spraw Społecznych, Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia Wydział Polityki Społecznej Szczegóły
Karta informacyjna 6/K/SE/2017 Udzielanie dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Wydział Polityki Społecznej Wydział Zdrowia Szczegóły
Karta informacyjna 5/K/SE/2017 Wydawanie zezwoleń Departament Spraw Społecznych, Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia Wydział Zdrowia Szczegóły
Karta informacyjna 4/K/SE/2017 Wydawanie zezwoleń podmiotom leczniczym Departament Spraw Społecznych, Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia Wydział Zdrowia Szczegóły
Karta informacyjna 3/K/SE/2017 Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej Departament Spraw Społecznych, Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia, Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych Szczegóły
Karta informacyjna 2/K/SE/2017 Dofinansowanie robót budowlanych Departament Spraw Społecznych, Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia, Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych Szczegóły
Karta informacyjna 1/K/SE/2017 Opiniowanie wniosków o wpis Departament Spraw Społecznych, Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia, Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych Szczegóły
Rozpatrywanie spraw indywidualnych w zakresie udostępniania informacji publicznej oraz ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego Departament Organizacyjny Biuro Organizacji Pracy Szczegóły
Rozpatrywanie i załatwianie w Urzędzie skarg, wniosków i petycji Departament Organizacyjny Biuro Organizacji Pracy Szczegóły
Udostępnianie dokumentów znajdujących się w Archiwum Zakładowym Departament Organizacyjny Archiwum Zakładowe Szczegóły
Uzyskanie wpisu do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych w ramach działalności gospodarczej regulowanej Departament Organizacyjny Archiwum Zakładowe Szczegóły
Nagrody dla osób wyróżniających się w działalności pomocy społecznej „Stalowy Anioł” Departament Spraw Społecznych i Zdrowia Wydział Polityki Społecznej Szczegóły
Plan egzaminów weryfikacyjnych dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym Biuro Uprawnień Komunikacyjnych Szczegóły
Uzgadnianie w zakresie swojej właściwości tras pielgrzymek i warunki przemarszu odcinkami dróg wojewódzkich Departament Infrastruktury i Transportu Szczegóły
Wykorzystywanie dróg w sposób szczególny Departament Infrastruktury i Transportu Szczegóły
Wyrażenie opinii w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg powiatowych Departament Infrastruktury i Transportu Szczegóły
Wyrażenie opinii w sprawie pozbawienia drogi kategorii dróg powiatowych Departament Infrastruktury i Transportu Szczegóły
Zarządzenie ruchem na drogach wojewódzkich Departament Infrastruktury i Transportu Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 »