Ogłoszenia o naborze

Data ogłoszenia Termin składania dokumentów Stanowisko
20.03.2018 30.03.2018 WOLNE STANOWISKA PRACY W BIURZE GOSPODARKI ODPADAMI Szczegóły
20.03.2018 30.03.2018 WOLNE STANOWISKA PRACY W BIURZE POZWOLEŃ ŚRODOWISKOWYCH Szczegóły
20.03.2018 30.03.2018 DO SPRAW Z ZAKRESU OCHRONY POWIETRZA Szczegóły
20.03.2018 30.03.2018 DO SPRAW OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ PROJEKTÓW W ZAKRESIE EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020 Szczegóły
20.03.2018 30.03.2018 DO SPRAW ROZLICZANIA PROJEKTÓW W ZAKRESIE EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020 Szczegóły
13.03.2018 23.03.2018 NACZELNIK WYDZIAŁU ROZWOJU WSI W DEPARTAMENCIE ROLNICTWA I GEODEZJI Szczegóły
08.03.2018 19.03.2018 DO SPRAW EDUKACJI PRZYRODNICZEJ Szczegóły
21.02.2018 07.03.2018 Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa Szczegóły
19.02.2018 05.03.2018 DO SPRAW DZIEDZICTWA NARODOWEGO Szczegóły
14.02.2018 26.02.2018 DO SPRAW ZAANGAŻOWANIA, EWIDENCJI, WERYFIKACJI I ROZLICZANIA UMÓW DOTACYJNYCH Szczegóły
14.02.2018 26.02.2018 DO SPRAW WDRAŻANIA PROJEKTÓW W BIURZE WDRAŻANIA PROJEKTÓW PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ III I IV Szczegóły
31.01.2018 14.02.2018 DO SPRAW WYBORU PROJEKTÓW Szczegóły
29.01.2018 08.02.2018 DO SPRAW OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ PROJEKTÓW W ZAKRESIE EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020 Szczegóły
29.01.2018 08.02.2018 DO SPRAW ROZLICZANIA PROJEKTÓW W ZAKRESIE EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020 Szczegóły
24.01.2018 05.02.2018 WOLNE STANOWISKO PRACY W WYDZIALE INTEGRACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Szczegóły
23.01.2018 02.02.2018 WOLNE STANOWISKO PRACY W DEPARTAMENCIE EDUKACJI I KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO Szczegóły
23.01.2018 02.02.2018 WOLNE STANOWISKO PRACY W DEPARTAMENCIE EDUKACJI I KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO Szczegóły
11.01.2018 22.01.2018 księgowa Szczegóły
08.01.2018 18.01.2018 DO SPRAW REALIZACJI ZADAŃ W OBSZARZE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE Szczegóły
05.01.2018 15.01.2018 W BIURZE KONTROLI WYDZIAŁU KONTROLI WDRAŻANIA EFRR Szczegóły
« 1 2 3 4 8 9 10 »