Ogłoszenia o naborze

Data ogłoszenia Termin składania dokumentów Stanowisko
14.06.2018 25.06.2018 WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW ŁADU PRZESTRZENNEGO I KSZTAŁTOWANIA KRAJOBRAZU Szczegóły
14.06.2018 25.06.2018 WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW SPRAWOZDAWCZOŚCI W BIURZE MONITORINGU I SPRAWOZDAWCZOŚCI RPO Szczegóły
13.06.2018 25.06.2018 WOLNE STANOWISKO PRACY W ZAKRESIE REALIZACJI INFRASTRUKTURALNYCH PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH Szczegóły
13.06.2018 25.06.2018 WOLNE STANOWISKO PRACY W DEPARTAMENCIE EDUKACJI I KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO Szczegóły
13.06.2018 25.06.2018 WOLNE STANOWISKO PRACY W DEPARTAMENCIE EDUKACJI I KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO Szczegóły
13.06.2018 25.06.2018 WOLNE STANOWISKO PRACY W DEPARTAMENCIE EDUKACJI I KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO Szczegóły
05.06.2018 15.06.2018 DO SPRAW GEOLOGII SUROWCOWEJ W DEPARTAMENCIE ŚRODOWISKA Szczegóły
17.05.2018 28.05.2018 DO SPRAW KONTROLI PROJEKTÓW W ZAKRESIE EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020 Szczegóły
17.05.2018 28.05.2018 DO SPRAW OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ PROJEKTÓW W ZAKRESIE EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020 Szczegóły
17.05.2018 28.05.2018 DO SPRAW ROZLICZANIA PROJEKTÓW W ZAKRESIE EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020 Szczegóły
16.05.2018 30.05.2018 Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku Szczegóły
16.05.2018 30.05.2018 Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu Szczegóły
16.05.2018 30.05.2018 Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy Szczegóły
15.05.2018 25.05.2018 DO SPRAW INFORMACJI GEOLOGICZNEJ W DEPARTAMENCIE ŚRODOWISKA Szczegóły
15.05.2018 25.05.2018 DYREKTOR WYDZIAŁU CYFRYZACJI Szczegóły
11.05.2018 21.05.2018 DO SPRAW OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ URZĘDU W DEPARTAMENCIE ORGANIZACYJNYM Szczegóły
11.05.2018 21.05.2018 WOLNE STANOWISKO PRACY W BIURZE ROZWOJU JEDNOSTEK EDUKACYJNYCH WYDZIAŁU EDUKACJI I NADZORU Szczegóły
26.04.2018 07.05.2018 DO SPRAW REALIZACJI PROJEKTU „BUDOWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO SYSTEMU UDOSTĘPNIANIA ELEKTRONICZNEJ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ – I ETAP” Szczegóły
12.04.2018 23.04.2018 DO SPRAW OCHRONY PRZYRODY Szczegóły
05.04.2018 16.04.2018 DO SPRAW ŁADU PRZESTRZENNEGO Szczegóły
« 1 2 3 4 10 11 12 »