Ogłoszenia o naborze

Data ogłoszenia Termin składania dokumentów Stanowisko
17.11.2017 27.11.2017 DO SPRAW Z ZAKRESU OCHRONY POWIETRZA Szczegóły
16.11.2017 27.11.2017 DO SPRAW PROMOCJI PROJEKTÓW MULTIMEDIALNYCH Szczegóły
15.11.2017 27.11.2017 DO SPRAW ROZLICZANIA PROJEKTÓW W ZAKRESIE EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020 Szczegóły
15.11.2017 27.11.2017 DO SPRAW OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ W ZAKRESIE EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020 Szczegóły
14.11.2017 24.11.2017 WOLNE STANOWISKO PRACY W DEPARTAMENCIE SPORTU I TURYSTYKI Szczegóły
09.11.2017 20.11.2017 Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa – Naczelny Lekarz Szczegóły
08.11.2017 20.11.2017 DO SPRAW EWALUACJI W WYDZIALE ANALIZ I EWALUACJI Szczegóły
07.11.2017 17.11.2017 DO SPRAW INNOWACJI W DZIEDZINIE NAUKI Szczegóły
27.10.2017 06.11.2017 DO SPRAW PROGRAMOWANIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA Szczegóły
20.10.2017 30.10.2017 WOLNE STANOWISKO PRACY Szczegóły
12.10.2017 23.10.2017 DO SPRAW NADZORU NAD WYKONYWANIEM BADAŃ PSYCHOLOGICZNYCH W ZAKRESIE PSYCHOLOGII TRANSPORTU Szczegóły
03.10.2017 25.10.2017 Zastępca dyrektora ds. lecznictwa Szczegóły
29.09.2017 09.10.2017 WOLNE STANOWISKO PRACY W DEPARTAMENCIE EDUKACJI I KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO Szczegóły
25.09.2017 05.10.2017 WOLNE STANOWISKO PRACY W DEPARTAMENCIE EDUKACJI I KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO Szczegóły
21.09.2017 02.10.2017 DO SPRAW NADZORU NAD WYKONYWANIEM BADAŃ PSYCHOLOGICZNYCH W ZAKRESIE PSYCHOLOGII TRANSPORTU Szczegóły
20.09.2017 04.10.2017 Pielęgniarka Oddziałowa I Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiodiabetologicznym Szczegóły
20.09.2017 04.10.2017 Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Neurochirurgii Szczegóły
15.09.2017 25.09.2017 W BIURZE ZDROWIA PUBLICZNEGO Szczegóły
07.09.2017 25.09.2017 starszy księgowy Szczegóły
07.09.2017 25.09.2017 specjalista ds. finansowych Szczegóły
« 1 2 3 4 7 8 9 »