Ogłoszenia o naborze

Data ogłoszenia Termin składania dokumentów Stanowisko
11.01.2018 22.01.2018 księgowa Szczegóły
08.01.2018 18.01.2018 DO SPRAW REALIZACJI ZADAŃ W OBSZARZE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE Szczegóły
05.01.2018 15.01.2018 W BIURZE KONTROLI WYDZIAŁU KONTROLI WDRAŻANIA EFRR Szczegóły
27.12.2017 08.01.2018 DO SPRAW OBSŁUGI I ROZLICZEŃ ZESPOŁU TRANSPORTOWEGO Szczegóły
21.12.2017 02.01.2018 Specjalista niebędący nauczycielem do Pracowni Informacji i Promocji Szczegóły
04.12.2017 14.12.2017 DO SPRAW CERTYFIKACJI Szczegóły
28.11.2017 11.12.2017 DO SPRAW PROGRAMOWANIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA W BIURZE DS. PROGRAMOWANIA ROZWOJU Szczegóły
28.11.2017 11.12.2017 DO SPRAW MONITORINGU I SPRAWOZDAWCZOŚCI WDRAŻANIA PROGREMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2014-2020 ORAZ PROGRAMU OPERACYJNEGO RYBACTWO I MORZE 2014-2020 Szczegóły
28.11.2017 11.12.2017 DO SPRAW WDRAŻANIA PROJEKTÓW W BIURZE WDRAŻANIA PROJEKTÓW LEADER Szczegóły
28.11.2017 11.12.2017 DO SPRAW KONTROLI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Szczegóły
28.11.2017 11.12.2017 DO SPRAW REALIZACJI INSTRUMENTU ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ Szczegóły
22.11.2017 04.12.2017 DO SPRAW OBSŁUGI KOMITETU MONITORUJĄCEGO Szczegóły
21.11.2017 01.12.2017 DO SPRAW OBSŁUGI SEKRETARIATU I ORGANIZACJI PRACY Szczegóły
20.11.2017 30.11.2017 DO SPRAW PROMOCJI W WYDZIALE PROMOCJI PROJEKTÓW UNIJNYCH Szczegóły
17.11.2017 27.11.2017 DO SPRAW Z ZAKRESU OCHRONY POWIETRZA Szczegóły
16.11.2017 27.11.2017 DO SPRAW PROMOCJI PROJEKTÓW MULTIMEDIALNYCH Szczegóły
15.11.2017 27.11.2017 DO SPRAW ROZLICZANIA PROJEKTÓW W ZAKRESIE EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020 Szczegóły
15.11.2017 27.11.2017 DO SPRAW OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ W ZAKRESIE EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020 Szczegóły
14.11.2017 24.11.2017 WOLNE STANOWISKO PRACY W DEPARTAMENCIE SPORTU I TURYSTYKI Szczegóły
09.11.2017 20.11.2017 Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa – Naczelny Lekarz Szczegóły
« 1 2 3 4 7 8 9 »