Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
uchwały Sejmiku Województwa IX/173/15 22.06.2015 Zmieniony uchwała Nr IX/173/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie powołania rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącymprzedsiębiorcą Szczegóły
uchwały Sejmiku Województwa IX/205/15 22.06.2015 Obowiązujący uchwała Nr IX/205/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Osy i Gardęgi Szczegóły
uchwały Sejmiku Województwa IX/152/15 22.06.2015 Obowiązujący uchwała Nr IX/152/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Aleksandrów Kujawski Szczegóły
uchwały Sejmiku Województwa IX/184/15 22.06.2015 Obowiązujący uchwała Nr IX/184/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie wyboru przedstawicieli do rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą Szczegóły
uchwały Sejmiku Województwa IX/216/15 22.06.2015 Obowiązujący uchwała Nr IX/215/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wydm Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej – część wschodnia i zachodnia Szczegóły
uchwały Sejmiku Województwa IX/163/15 22.06.2015 Obowiązujący uchwała Nr IX/163/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Janowiec Wielkopolski Szczegóły
uchwały Sejmiku Województwa IX/195/15 22.06.2015 Obowiązujący uchwała Nr IX/195/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Krajeńskiego Parku Krajobrazowego Krajobrazu Szczegóły
uchwały Sejmiku Województwa IX/227/15 22.06.2015 Obowiązujący uchwała Nr IX/227/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie przejęcia przez WojewództwoKujawsko-Pomorskie prowadzenia zadania Województwa Pomorskiego w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego Szczegóły
uchwały Sejmiku Województwa IX/174/15 22.06.2015 Obowiązujący uchwała Nr IX/174/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie wyboru przedstawicieli do rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą Szczegóły
uchwały Sejmiku Województwa IX/206/15 22.06.2015 Obowiązujący uchwała Nr IX/206/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Torfowiskowo-Jeziorno-Leśnego „Zgniłka-Wieczno-Wronie” Szczegóły
uchwały Sejmiku Województwa IX/153/15 22.06.2015 Obowiązujący uchwała Nr IX/153/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na wnioski złożone do 15 grudnia 2014 r. Szczegóły
uchwały Sejmiku Województwa IX/185/15 22.06.2015 Zmieniony uchwała Nr IX/185/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie powołania rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącymprzedsiębiorcą Szczegóły
uchwały Sejmiku Województwa IX/217/15 22.06.2015 Obowiązujący uchwała Nr IX/217/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Niziny Ciechocińskiej Szczegóły
uchwały Sejmiku Województwa IX/164/15 22.06.2015 Obowiązujący uchwała Nr IX/164/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Rogowo Szczegóły
uchwały Sejmiku Województwa IX/196/15 22.06.2015 Obowiązujący uchwała Nr IX/196/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wschodniego Obszaru Chronionego Krajobrazu Borów Tucholskich Szczegóły
uchwały Sejmiku Województwa IX/228/15 22.06.2015 Obowiązujący uchwała Nr IX/228/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie projektu zmian Statutu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
uchwały Sejmiku Województwa IX/175/15 22.06.2015 Obowiązujący uchwała Nr IX/175/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie powołania rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą Szczegóły
uchwały Sejmiku Województwa IX/207/15 22.06.2015 Obowiązujący uchwała Nr IX/207/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Głuszyńskie Szczegóły
uchwały Sejmiku Województwa IX/154/15 22.06.2015 Obowiązujący uchwała Nr IX/154/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie określenia sposobu i terminu ubiegania się przez doktorantów o stypendia naukowe, określenia maksymalnej wysokości przyznawanego wsparcia oraz sposobu wyłaniania stypendystów w ramach projektu „Krok w przyszłość – stypendia dla doktorantów V edycja” w roku akademickim 2015/2016 Szczegóły
uchwały Sejmiku Województwa IX/186/15 22.06.2015 Obowiązujący uchwała Nr IX/186/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie wyboru przedstawicieli do rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą Szczegóły
« 1 2 539 540 541 542 543 587 588 »