Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
uchwały Zarządu Województwa 22/937/19 05.06.2019 Obowiązujący uchwała Nr 22/937/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2019 zadania pod nazwą „Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąmbskich w Toruniu” realizowanego przez Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 22/936/19 05.06.2019 Obowiązujący uchwała Nr 22/936/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia zbiorczego zestawienia kosztów na lata 2015-2022 zadania pod nazwą „Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąmbskich w Toruniu” realizowanego przez Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 22/935/19 05.06.2019 Obowiązujący uchwała Nr 22/935/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2019 zadania pod nazwą „Zakup wyposażenia” realizowanego przez Pałac Lubostroń w Lubostroniu Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 22/934/19 05.06.2019 Obowiązujący uchwała Nr 22/934/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie części pomieszczenia we Włocławku, będącego w trwałym zarządzie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 22/933/19 05.06.2019 Obowiązujący uchwała Nr 22/933/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2019 zadania pod nazwą „Modernizacja I i II balkonu w budynku głównym Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu” realizowanego przez Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 22/932/19 05.06.2019 Obowiązujący uchwała Nr 22/932/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2019 zadania pod nazwą „Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu – remonty” realizowanego przez Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 22/931/19 05.06.2019 Obowiązujący uchwała Nr 22/931/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2019 zadania pod nazwą „Remont budynku Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu” realizowanego przez Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 22/930/19 05.06.2019 Obowiązujący uchwała Nr 22/930/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2019 zadania pod nazwą „Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy – przygotowanie dokumentacji” realizowanego przez Filharmonię Pomorską im. I.J. Paderewskiego w Bydgoszczy Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 22/929/19 05.06.2019 Obowiązujący uchwała Nr 22/929/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody Centrum Medycznemu „OLK-MED” Spółka z o.o. z siedzibą w Toruniu na zawarcie umowy najmu Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 22/928/19 05.06.2019 Obowiązujący uchwała Nr 22/928/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 22/927/19 05.06.2019 Obowiązujący uchwała Nr 22/927/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 22/926/19 05.06.2019 Obowiązujący uchwała Nr 22/926/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie nadania numerów drogom publicznym zaliczonym do kategorii dróg gminnych Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 22/925/19 05.06.2019 Obowiązujący uchwała Nr 22/925/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie nadania numerów drogom publicznym zaliczonym do kategorii dróg gminnych Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 22/924/19 05.06.2019 Obowiązujący uchwała Nr 22/924/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 150111C dla zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi gminnej Będzitowo – Będzitówek etap II Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 22/923/19 05.06.2019 Obowiązujący uchwała Nr 22/923/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Przebudowa i rozbudowa ul. Ks. Piotra Skargi oraz ul. Długiej w Solcu Kujawskim w ramach realizacji projektu pn. Budowa ścieżki rowerowej Otorowo – Solec Kujawski Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 21/922/19 31.05.2019 Obowiązujący uchwała Nr 21/922/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.03.03.00-IZ.00-04-214/18 Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 21/921/19 31.05.2019 Obowiązujący uchwała Nr 21/921/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 21/920/19 31.05.2019 Obowiązujący uchwała Nr 21/920/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Włocławku Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 21/919/19 31.05.2019 Obowiązujący uchwała Nr 21/919/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie wyboru przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego do składu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Włocławku Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 21/918/19 31.05.2019 Obowiązujący uchwała Nr 21/918/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zwolnienia dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Włocławku Szczegóły
« 1 2 3 4 552 553 »