Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Stanowiska Sejmiku stanowisko 05.02.2018 Obowiązujący STANOWISKO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie sytuacji na terenach po Zakładach Chemicznych „Zachem” w Bydgoszczy Szczegóły
Stanowiska Sejmiku stanowisko 05.02.2018 Obowiązujący STANOWISKO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 5 lutego 2018 r. dotyczące zagrożenia przeniesienia choroby ASF na teren województwa kujawsko-pomorskiego Szczegóły
uchwały Sejmiku Województwa XLI/707/18 05.02.2018 Obowiązujący UCHWAŁA NR XLI/707/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Szczegóły
uchwały Sejmiku Województwa XLI/706/18 05.02.2018 Obowiązujący UCHWAŁA NR XLI/706/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 5 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Żnińskich Szczegóły
uchwały Sejmiku Województwa XLI/705/18 05.02.2018 Obowiązujący UCHWAŁA NR XLI/705/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 5 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Kotliny Toruńskiej Szczegóły
uchwały Sejmiku Województwa XLI/704/18 05.02.2018 Obowiązujący UCHWAŁA NR XLI/704/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy Szczegóły
uchwały Sejmiku Województwa XLI/703/18 05.02.2018 Obowiązujący UCHWAŁA NR XLI/703/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wydmowy na południe od Torunia Szczegóły
uchwały Sejmiku Województwa XLI/702/18 05.02.2018 Obowiązujący UCHWAŁA NR XLI/702/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu Szczegóły
uchwały Sejmiku Województwa XLI/701/18 05.02.2018 Obowiązujący UCHWAŁA NR XLI/701/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasów Miradzkich Szczegóły
uchwały Sejmiku Województwa XLI/700/18 05.02.2018 Obowiązujący UCHWAŁA NR XLI/700/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Stelchno Szczegóły
uchwały Sejmiku Województwa XLI/699/18 05.02.2018 Obowiązujący UCHWAŁA NR XLI/699/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Modzerowskie Szczegóły
uchwały Sejmiku Województwa XLI/698/18 05.02.2018 Obowiązujący UCHWAŁA NR XLI/698/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Głuszyńskie Szczegóły
zarządzenia Marszałka Województwa 4/2018 07.02.2018 Obowiązujący ZARZĄDZENIE Nr 4/2018 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw podniesienia jakości kształcenia w województwie kujawsko-pomorskim Szczegóły
uchwały Sejmiku Województwa XLI/697/18 05.02.2018 Obowiązujący UCHWAŁA NR XLI/697/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Drumliny Zbójeńskie Szczegóły
uchwały Sejmiku Województwa XLI/696/18 05.02.2018 Obowiązujący UCHWAŁA NR XLI/696/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie skargi na uchwałę dotyczącą podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie Szczegóły
uchwały Sejmiku Województwa XLI/695/18 05.02.2018 Obowiązujący UCHWAŁA NR XLI/695/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie w części dotyczącej obwodu łowieckiego nr 116 „Rzęczkowo” i nr 138 „Gutowo” Szczegóły
uchwały Sejmiku Województwa XLI/694/18 05.02.2018 Obowiązujący UCHWAŁA NR XLI/694/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie skargi na uchwałę dotyczącą podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie Szczegóły
uchwały Sejmiku Województwa XLI/693/18 05.02.2018 Obowiązujący UCHWAŁA NR XLI/693/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie w części dotyczącej obwodu łowieckiego nr 91 „Ruda” Szczegóły
uchwały Sejmiku Województwa XLI/692/18 05.02.2018 Obowiązujący UCHWAŁA NR XLI/692/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie skargi na uchwałę dotyczącą podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie Szczegóły
uchwały Sejmiku Województwa XLI/691/18 05.02.2018 Obowiązujący UCHWAŁA NR XLI/691/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie w części dotyczącej obwodu łowieckiego nr 91 „Ruda” Szczegóły
« 1 2 3 373 374 »