Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
uchwały Zarządu Województwa 46/2065/17 15.11.2017 Obowiązujący uchwała Nr 46/2065/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie rozpatrzenia protestu Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 46/2064/17 15.11.2017 Obowiązujący uchwała Nr 46/2064/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Udostępnienie terenów inwestycyjnych poprzez budowę ulicy zbiorczej łączącej ul. Toruńską i Jacewską w Inowrocławiu Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 46/2063/17 15.11.2017 Obowiązujący uchwała Nr 46/2063/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Udostępnienie terenów inwestycyjnych poprzez budowę ulicy zbiorczej łączącej ul. Marulewską i Szymborską w Inowrocławiu Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 46/2062/17 15.11.2017 Obowiązujący uchwała Nr 46/2062/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 relacji Brodnica – Mława o zatokę autobusową prawostronną w km 4+671 – 4+731 w miejscowości Cielęta, gmina Brodnica Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 46/2061/17 15.11.2017 Obowiązujący uchwała Nr 46/2061/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa ul. Siedleckiej w Bydgoszczy Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 45/2059/17 08.11.2017 Obowiązujący uchwała Nr 45/2059/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wyłonienie Partnerów spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu pn. „Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej” w ramach Osi priorytetowej 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 45/2058/17 08.11.2017 Obowiązujący uchwała Nr 45/2058/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wyboru ostatecznych laureatów konkursu dla dziennikarzy prasowych, internetowych, radiowych i telewizyjnych pod nazwą „Fundusze europejskie dla Kujawsko-Pomorskiego” Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 45/2057/17 08.11.2017 Obowiązujący uchwała Nr 45/2057/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru uzupełniającego kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach aspektu z zakresu pomocy publicznej nr 22 Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 45/2056/17 08.11.2017 Obowiązujący uchwała Nr 45/2056/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie otwartego konkursu ofert nr 15/2017 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2017 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 45/2055/17 08.11.2017 Obowiązujący uchwała Nr 45/2055/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie zmiany czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej w ramach konkursu Nr RPKP.10.02.03-IZ.00-04-091/17 Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 45/2054/17 08.11.2017 Obowiązujący uchwała Nr 45/2054/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną, Poddziałania 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną, schemat: Inwestycje związane z budową i adaptacją istniejących obiektów na potrzeby świadczenia usług edukacji przedszkolnej w ramach polityki terytorialnej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 45/2053/17 08.11.2017 Obowiązujący uchwała Nr 45/2053/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.3 Infrastruktura kolejowa, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 45/2052/17 08.11.2017 Obowiązujący uchwała Nr 45/2052/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Działania 4.5 Ochrona przyrody, schemat: Inwestycje w zakresie zwiększenia ochrony przyrody w regionie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 45/2051/17 08.11.2017 Obowiązujący uchwała Nr 45/2051/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Działania 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej, schemat: Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w polityce terytorialnej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 45/2050/17 08.11.2017 Obowiązujący uchwała Nr 45/2050/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziałania 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT, schemat: modernizacja oświetlenia publicznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 45/2049/17 08.11.2017 Obowiązujący uchwała Nr 45/2049/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziałanie 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT, schemat: budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 45/2048/17 08.11.2017 Obowiązujący uchwała Nr 45/2048/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, schemat: Modernizacja oświetlenia publicznego w ramach polityki terytorialnej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 45/2047/17 08.11.2017 Obowiązujący uchwała Nr 45/2047/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, schemat: modernizacja energetyczna szpitali powiatowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 45/2046/17 08.11.2017 Obowiązujący uchwała Nr 45/2046/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.3 Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej Poddziałania 1.3.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach akademickich, schemat: wsparcie B+R w przedsiębiorstwach akademickich, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 45/2045/17 08.11.2017 Obowiązujący uchwała Nr 45/2045/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
« 1 2 3 342 343 »