Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
uchwały Zarządu Województwa 11/403/19 20.03.2019 Obowiązujący uchwała Nr 11/403/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 11/402/19 20.03.2019 Obowiązujący uchwała Nr 11/402/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 11/401/19 20.03.2019 Obowiązujący uchwała Nr 11/401/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia Województwa Kujawsko-Pomorskiego według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 11/400/19 20.03.2019 Obowiązujący uchwała Nr 11/400/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie dofinansowania robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów w roku 2019 Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 11/399/19 20.03.2019 Obowiązujący uchwała Nr 11/399/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa dróg gminnych na osiedlu Morele w Izbicy Kujawskiej Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 10/398/19 13.03.2019 Obowiązujący uchwała Nr 10/398/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 10/397/19 13.03.2019 Obowiązujący uchwała Nr 10/397/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego dla zadania pod nazwą „Modernizacja dróg” Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 10/396/19 13.03.2019 Obowiązujący uchwała Nr 10/396/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 10/395/19 13.03.2019 Obowiązujący uchwała Nr 10/395/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie akceptacji listy projektów ocenionych w trakcie prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu Nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-180/18 Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 10/394/19 13.03.2019 Obowiązujący uchwała Nr 10/394/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i przyjęcia regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 10/393/19 13.03.2019 Obowiązujący uchwała Nr 10/393/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 10/392/19 13.03.2019 Obowiązujący uchwała Nr 10/392/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 10/391/19 13.03.2019 Obowiązujący uchwała Nr 10/391/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia XII edycji konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na najlepsze inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje pozarządowe pod nazwą „Rodzynki z pozarządówki” Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 10/390/19 13.03.2019 Obowiązujący uchwała Nr 10/390/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie akceptacji założeń projektu pt. „Medyczne Centrum Przyszłości – utworzenie bazy kształcenia zawodowego dla Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu” Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 10/389/19 13.03.2019 Obowiązujący uchwała Nr 10/389/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie akceptacji założeń projektu pt. „Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe twoją zawodową szansą – nowe formy praktycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy” Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 10/388/19 13.03.2019 Obowiązujący uchwała Nr 10/388/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu ds. Zdrowia Psychicznego Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 10/387/19 13.03.2019 Obowiązujący uchwała Nr 10/387/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań realizowanych przez samorządy powiatów województwa kujawsko-pomorskiego w 2019 roku Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 10/386/19 13.03.2019 Obowiązujący uchwała Nr 10/386/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wykorzystania środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań realizowanych przez samorząd województwa w 2019 roku Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 10/385/19 13.03.2019 Obowiązujący uchwała Nr 10/385/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2019 rok Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 10/384/19 13.03.2019 Obowiązujący uchwała Nr 10/384/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na ekspertów do oceny merytorycznej projektów zgłaszanych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach aspektu z zakresu pomocy publicznej Szczegóły
« 1 2 3 521 522 »