Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
uchwały Zarządu Województwa 27/1340/18 11.07.2018 Obowiązujący uchwała Nr 27/1340/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2018 zadania pod nazwą „Zakup pianina do Salonu Hoffman” realizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 27/1339/18 11.07.2018 Obowiązujący uchwała Nr 27/1339/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane nieruchomościami stanowiącymi własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 27/1338/18 11.07.2018 Obowiązujący uchwała Nr 27/1338/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Świeciu Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 27/1337/18 11.07.2018 Obowiązujący uchwała Nr 27/1337/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody Centrum Medycznemu „OLK-MED” Spółka z o.o. z siedzibą w Toruniu na zawarcie umowy najmu Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 27/1336/18 11.07.2018 Obowiązujący uchwała Nr 27/1336/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe w 2017 roku Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 27/1335/18 11.07.2018 Obowiązujący uchwała Nr 27/1335/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia uzupełniającego konkursu ofert na wybór w 2018 roku realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim” w zakresie przeprowadzania szczepień ochronnych Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 27/1334/18 11.07.2018 Obowiązujący uchwała Nr 27/1334/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia uzupełniającego konkursu ofert na wybór w 2018 roku realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Program Wykrywania zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko-Pomorskim” w zakresie przeprowadzania badań diagnostycznych krwi (w kierunku HBsAg i na obecność przeciwciał anty-HCV) Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 27/1333/18 11.07.2018 Obowiązujący uchwała Nr 27/1333/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej „Ośrodek Sportu i Rehabilitacji” w Białych Błotach w 2018 roku Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 27/1332/18 11.07.2018 Obowiązujący uchwała Nr 27/1332/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie akceptacji założeń projektu Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 27/1331/18 11.07.2018 Obowiązujący uchwała Nr 27/1331/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż autostrady A1 od km 65 + 789 (granica województwa pomorskiego) do km 151 + 900 (węzeł Czerniewice) Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 27/1330/18 11.07.2018 Obowiązujący uchwała Nr 27/1330/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie Wschodniego Obszaru Chronionego Krajobrazu Borów Tucholskich Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 27/1329/18 11.07.2018 Obowiązujący uchwała Nr 27/1329/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Północny Pas Rekreacyjny Miasta Bydgoszczy Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 27/1328/18 11.07.2018 Obowiązujący uchwała Nr 27/1328/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zalewu Koronowskiego Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 27/1327/18 11.07.2018 Obowiązujący uchwała Nr 27/1327/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Niziny Ciechocińskiej Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 27/1326/18 11.07.2018 Obowiązujący uchwała Nr 27/1326/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Żnińskich Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 27/1325/18 11.07.2018 Obowiązujący uchwała Nr 27/1325/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Doliny Wisły Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 27/1324/18 11.07.2018 Obowiązujący uchwała Nr 27/1324/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projekt uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wydm Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej – część wschodnia i zachodnia Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 27/1323/18 11.07.2018 Obowiązujący uchwała Nr 27/1323/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 27/1322/18 11.07.2018 Obowiązujący uchwała Nr 27/1322/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania drogom publicznym zaliczonym do kategorii dróg gminnych nowych numerów Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 27/1321/18 11.07.2018 Obowiązujący uchwała Nr 27/1321/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia protestu Szczegóły
« 1 2 3 439 440 »