Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
uchwały Sejmiku Województwa XI/225/19 13.11.2019 Obowiązujący UCHWAŁA NR XI/225/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum Specjalnego dla Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej w Bydgoszczy Szczegóły
uchwały Sejmiku Województwa XI/224/19 13.11.2019 Obowiązujący UCHWAŁA NR XI/224/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia XVIII Liceum Ogólnokształcącego dla Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej Szczegóły
uchwały Sejmiku Województwa XI/223/19 13.11.2019 Obowiązujący UCHWAŁA NR XI/223/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Nr 43 Specjalnego dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej Szczegóły
uchwały Sejmiku Województwa XI/222/19 13.11.2019 Obowiązujący UCHWAŁA NR XI/222/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Specjalnego Nr 25 w Toruniu Szczegóły
uchwały Sejmiku Województwa XI/221/19 13.11.2019 Obowiązujący UCHWAŁA NR XI/221/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy Szczegóły
uchwały Sejmiku Województwa XI/220/19 13.11.2019 Obowiązujący UCHWAŁA NR XI/220/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie nadania statutu Kujawsko-Pomorskiemu Centru Edukacji Nauczycieli we Włocławku Szczegóły
uchwały Sejmiku Województwa XI/219/19 13.11.2019 Obowiązujący UCHWAŁA NR XI/219/19 SEJMIKUWOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie nadania statutu Kujawsko-Pomorskiemu Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy Szczegóły
uchwały Sejmiku Województwa XI/218/19 13.11.2019 Obowiązujący UCHWAŁA NR XI/218/19 SEJMIKUWOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie nadania statutu Kujawsko-Pomorskiemu Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 43/1992/19 06.11.2019 Obowiązujący uchwała Nr 43/1992/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie dofinansowania kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Wąbrzeźnie w 2020 roku Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 43/1991/19 06.11.2019 Obowiązujący uchwała Nr 43/1991/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie dofinansowania kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej we Włocławku w 2020 roku Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 43/1990/19 06.11.2019 Obowiązujący uchwała Nr 43/1990/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie dofinansowania kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi w 2020 roku Szczegóły
uchwały Sejmiku Województwa XI/217/19 13.11.2019 Obowiązujący UCHWAŁA NR XI/217/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
uchwały Sejmiku Województwa XI/216/19 13.11.2019 Obowiązujący UCHWAŁA NR XI/216/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 13 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru delegatów do Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej Szczegóły
uchwały Sejmiku Województwa XI/214/19 13.11.2019 Obowiązujący UCHWAŁA NR XI/214/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie powołania wiceprzewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
uchwały Sejmiku Województwa XI/213/19 13.11.2019 Obowiązujący UCHWAŁA NR XI/213/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Współpracy Międzynarodowej i Promocji Województwa Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
uchwały Sejmiku Województwa XI/212/19 13.11.2019 Obowiązujący UCHWAŁA NR XI/212/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia13 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 43/1989/19 06.11.2019 Obowiązujący uchwała Nr 43/1989/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie dofinansowania kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Radziejowie w 2020 roku Szczegóły
uchwały Sejmiku Województwa XI/211/19 13.11.2019 Obowiązujący UCHWAŁA NR XI/211/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 13 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
uchwały Sejmiku Województwa XI/210/19 13.11.2019 Obowiązujący UCHWAŁA NR XI/210/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 13 listopada2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 43/1988/19 06.11.2019 Obowiązujący uchwała Nr 43/1988/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie dofinansowania kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Przyjezierzu w 2020 roku Szczegóły
« 1 2 3 611 612 »