Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
uchwały Zarządu Województwa 25/1103/20 02.07.2020 Obowiązujący uchwała Nr 25/1103/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 lipca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do stosowania Książek Procedur dla działań delegowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 25/1102/20 02.07.2020 Obowiązujący uchwała Nr 25/1102/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 lipca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do stosowania Książek Procedur dla działań delegowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 25/1101/20 02.07.2020 Obowiązujący uchwała Nr 25/1101/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2020 zadania pod nazwą „Droga do Nowoczesności” – prace remontowo-konserwatorskie zabytkowej klatki schodowej budynku przy ul. Długiej 39 w Bydgoszczy realizowanego przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Bydgoszczy Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 25/1100/20 02.07.2020 Obowiązujący uchwała Nr 25/1100/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia zbiorczego zestawienia kosztów na lata 2019-2020 zadania pod nazwą „Droga do Nowoczesności” – prace remontowo-konserwatorskie zabytkowej klatki schodowej budynku przy ul. Długiej 39 w Bydgoszczy realizowanego przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Bydgoszczy Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 25/1099/20 02.07.2020 Obowiązujący uchwała Nr 25/1099/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2020 zadania pod nazwą „Droga do Nowoczesności” – remont dachu i adaptacja pomieszczeń magazynowych w zabytkowym budynku przy ul. Stary Rynek 22 w Bydgoszczy realizowanego przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Bydgoszczy Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 25/1098/20 02.07.2020 Obowiązujący uchwała Nr 25/1098/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia zbiorczego zestawienia kosztów na lata 2019-2020 zadania pod nazwą „Droga do Nowoczesności” – remont dachu i adaptacja pomieszczeń magazynowych w zabytkowym budynku przy ul. Stary Rynek 22 w Bydgoszczy realizowanego przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Bydgoszczy Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 25/1097/20 02.07.2020 Obowiązujący uchwała Nr 25/1097/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację zużytego mienia Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Toruniu Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 25/1096/20 02.07.2020 Obowiązujący uchwała Nr 25/1096/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty i odrzucenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 25/1095/20 02.07.2020 Obowiązujący uchwała Nr 25/1095/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 25/1094/20 02.07.2020 Obowiązujący uchwała Nr 25/1094/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 25/1093/20 02.07.2020 Obowiązujący uchwała Nr 25/1093/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. Wirtualna wycieczka po zabytku Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 25/1092/20 02.07.2020 Obowiązujący uchwała Nr 25/1092/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie zmiany czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej i negocjacji w ramach konkursu Nr RPKP.08.04.02-IZ.00-04-364/20 Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 25/1091/20 02.07.2020 Obowiązujący uchwała Nr 25/1091/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 lipca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe w 2019 roku Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 25/1090/20 02.07.2020 Obowiązujący uchwała Nr 25/1090/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 26/2020 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2020 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu Szczegóły
zarządzenia Marszałka Województwa 50/2020 07.07.2020 Obowiązujący ZARZĄDZENIE NR 50/2020 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 7 lipca 2020 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 25/1089/20 02.07.2020 Obowiązujący uchwała Nr 25/1089/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 lipca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia konkursu Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 25/1088/20 02.07.2020 Obowiązujący uchwała Nr 25/1088/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 lipca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 25/1087/20 02.07.2020 Obowiązujący uchwała Nr 25/1087/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 lipca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 25/1086/20 02.07.2020 Obowiązujący uchwała Nr 25/1086/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 lipca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 25/1085/20 02.07.2020 Obowiązujący uchwała Nr 25/1085/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.06.02.00-IZ.00-04-219/18 Szczegóły
« 1 2 3 696 697 »