Stypendia artystyczne dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami

Stypendia artystyczne dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami.

  • Wydział Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wydział Kultury
  • Termin załatwienia Stypendia przyznawane są na okres roku (od stycznia do grudnia) lub pół roku (od stycznia do czerwca lub od lipca do grudnia), 1) w okresie od 15 listopada do 15 grudnia o stypendium roczne i półroczne (styczeń-czerwiec), 2) w okresie od 15 kwietnia do 15 maja o stypendium półroczne (lipiec-grudzień).
  • Osoba kontaktowa Martyna Majrowska, Anna Rzemykowska
  • Miejsce załatwienia Wnioski o przyznanie stypendiów wraz załącznikami należy składać w Punkcie Informacyjno-Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń lub drogą pocztową (decyduje data wpływu) na adres:
   Urząd Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
   Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
   Plac Teatralny 2
   87-100 Toruń
   (stypendia artystyczne)
  • Telefon kontaktowy Martyna Majrowska 883 359 313, 56 62 12 585, Anna Rzemykowska 883 359 311
  • Miejsce odbioru nie dotyczy
  • Wymagane dokumenty Wniosek o przyznanie stypendium powinien być sporządzony według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do ww. uchwały.
   Do wniosku powinna być dołączona co najmniej jedna rekomendacja opiekuna artystycznego, dyrektora instytucji kultury, szkoły, stowarzyszenia bądź związku twórczego.
   W przypadku wniosku dotyczącego wyjazdu za granicę powinien on zawierać pisemną deklarację o gotowości przyjęcia stypendysty przez zagraniczną instytucję lub artystę, (przetłumaczoną na język polski).
   Do wniosku należy również dołączyć informację i zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
  • Opłaty brak opłat
  • Tryb odwoławczy brak trybu odwoławczego
  • Uwagi

   Karta informacyjna opisu usług nr 1.1

  • Podstawa prawna

   Uchwała Nr XII/261/07 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia
   29 października 2007 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego osobom, które zajmują się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami.

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian