Sprawozdania Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z realizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.

W myśl art. 39 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  (Dz. U. z 2016 r.poz. 1987 z późn. zm.) z realizacji planów gospodarki odpadami sporządzane są sprawozdania, obejmujące okres 3 lat kalendarzowych, według stanu na dzień 31 grudnia roku kończącego ten okres. Przedmiotowe sprawozdania przygotowuje zarząd województwa i przedkłada sejmikowi województwa oraz ministrowi właściwemu do spraw środowiska.

Sprawozdania Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z realizacji planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego do pobrania poniżej.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian