Rozstrzygnięcie konkursu na projekt graficzny dyplomów i zaproszeń

Jury konkursu na projekt graficzny dyplomów i zaproszeń ogłoszonego uchwałą
Nr 42/1661/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 października
2016 r. podczas posiedzenia 1 grudnia 2016 r. zdecydowało nie przyznawać nagrody głównej ani wyróżnień.

Organizatorzy serdecznie dziękują autorom nadesłanych projektów za udział w konkursie.

 

Informacje

Rejestr zmian