Rejestr zmian

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
19.06.2018 r. – Komisja Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa 14:45 18-06-2018 Artykuł Szczegóły
18.06.2018 r. – Komisja Rewizyjna 14:40 18-06-2018 Artykuł Szczegóły
18.06.2018 r. – Komisja Współpracy Międzynarodowej i Promocji Województwa 14:37 18-06-2018 Artykuł Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 30/2018 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw wyboru Partnera Województwa Kujawsko-Pomorskiego przy tworzeniu i realizacji projektu pr. „W Kujawsko-Pomorskiem Mówisz – masz – certyfikowane szkolenia językowe” 14:33 18-06-2018 Akty prawne Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 29/2018 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 7 czerwca 2018 r.w sprawie ustalenia regulaminu rekrutacji i uczestnictwa pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu w projekcie „Zdrowi i aktywni w pracy” 14:27 18-06-2018 Akty prawne Szczegóły
Karta informacyjna 490/2018 14:01 18-06-2018 Rejestr informacji o środowisku Szczegóły
Karta informacyjna 485/2018 13:58 18-06-2018 Rejestr informacji o środowisku Szczegóły
Nieodpłatne udostępnienie danych zgromadzonych w wojewódzkim zasobie geodezyjnym i kartograficznym 12:52 18-06-2018 Procedury załatwiania spraw Szczegóły
Przygotowanie i dostawa edukacyjnych pomocy naukowych oraz innych materiałów wspomagających edukację przyrodniczą 12:52 18-06-2018 Zamówienia publiczne Szczegóły
Udostępnianie materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (mapy topograficzne i tematyczne w postaci drukowanej i cyfrowej) 12:38 18-06-2018 Procedury załatwiania spraw Szczegóły
Dotowanie zadań publicznych w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych dla spółek wodnych 12:04 18-06-2018 Procedury załatwiania spraw Szczegóły
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY W BIURZE ROZWOJU JEDNOSTEK EDUKACYJNYCH WYDZIAŁU EDUKACJI I NADZORU W DEPARTAMENCIE EDUKACJI I KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO – 25/2018 11:37 18-06-2018 Ogłoszenia o naborze Szczegóły
Zrealizowanie kampanii reklamowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na nośnikach wielkoformatowych typu megaboard, bilboard na potrzeby realizacji projektu pn. „Expressway – promocja terenów inwestycyjnych” 10:15 18-06-2018 Zamówienia publiczne Szczegóły
Wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. 13:38 15-06-2018 Procedury załatwiania spraw Szczegóły
Zakup sprzętu i oprogramowania do digitalizacji z przeznaczeniem dla partnerów projektu Kultura w zasięgu 2.0” w ramach projektu „Kultura w zasięgu 2.0”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.2 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego 12:56 15-06-2018 Zamówienia publiczne Szczegóły
Usługa świadczenia usług cateringowych podczas trzydniowych wakacyjnych pobytów dla dzieci (mini- kolonii) na terenach pięciu dyrekcji parków krajobrazowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego pn. „Wakacyjne warsztaty ekologiczne” w ramach projektu: „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko- pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!” 11:06 15-06-2018 Zamówienia publiczne Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 47/2017 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 września 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego Departamentu Spraw Społecznych, Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia 11:00 15-06-2018 Akty prawne Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 31/2018 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 14 czerwca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego Departamentu Spraw Społecznych, Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia 10:57 15-06-2018 Akty prawne Szczegóły
Wykonanie przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu – na budynek o funkcji użyteczności publicznej, zgodnie z pozwoleniem na wykonanie robót budowlanych – Decyzja Prezydenta Miasta Torunia nr WAiB.6740.12.260.69.2017.MS.ML, WAiB-23/V/80 t. II z dnia 04.05.2017 r. (załącznik do SIWZ) oraz projektem budowlanym i projektem wykonawczym p.n. „Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu – na budynek o funkcji użyteczności publicznej, stanowiący siedzibę samorządowych instytucji kultury”, opracowanym przez pracownię Home of Houses Sp. z o.o., ul. Łąkowa 21/20, 61-879 Poznań (załącznik do SIWZ), wraz z dostawą i montażem wyposażenia ujętego w projekcie budowlanym oraz przebudową stacji transformatorowej na działce nr 112/3 obręb 48 w Toruniu 10:46 15-06-2018 Zamówienia publiczne Szczegóły
Świadczenie usług zdrowotnych polegających na konsultacjach i badaniach fizjoterapeutycznych, konsultacjach dietetycznych oraz zabiegach rehabilitacyjnych dla uczestników projektu „Zdrowi i aktywni w pracy” będących pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu 10:15 15-06-2018 Zamówienia publiczne Szczegóły
« 1 2 3 683 684 »

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>