Rejestr zmian

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 51/CP/2018 w dniu 13 listopada 2018 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia na dz. nr: 224, 319/6 w miejscowości Małe Rudy oraz na dz. nr: 347/9, 347/3, 347/4, 521, 558, 263, 264, 298/4, 265, 297/1, 346, 274, 315, 316, 317, 318/1, 321/2, 877, 870, 293/2, 533/11, 534/19, 535/20, 589/2, 568/4, 297/2, 300/5, 649, 320, 491/3, 539/3 w miejscowości Rynarzewo, gmina Szubin. 16:33 14-11-2018 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 50/CP/2018 w dniu 13 listopada 2018 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej kablowej 15 kV między stacjami transformatorowymi ST „MŁYN” – ST „PIASKI” na dz. nr: 1517/1, 902/1, 873/1, 872/5 w rejonie ulic: Piaski, Rzeźnicka i Podgórna w Brodnicy. 16:30 14-11-2018 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 5/KW/2018 w dniu 13 listopada 2018 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu wojewódzkim dla inwestycji polegającej na przebudowie stacji WN/SN 110/15 kV Bydgoszcz Fordon wraz z budową linii kablowej na dz. nr: 8, 9, 10, 12 obręb 501 przy ul. Rataja w Bydgoszczy. 16:26 14-11-2018 Artykuł Szczegóły
Karta informacyjna 972/2018 15:07 14-11-2018 Rejestr informacji o środowisku Szczegóły
Karta informacyjna 942/2018 15:02 14-11-2018 Rejestr informacji o środowisku Szczegóły
Karta informacyjna 940/2018 14:58 14-11-2018 Rejestr informacji o środowisku Szczegóły
Karta informacyjna 939/2018 14:55 14-11-2018 Rejestr informacji o środowisku Szczegóły
Karta informacyjna 938/2018 14:50 14-11-2018 Rejestr informacji o środowisku Szczegóły
Karta informacyjna 937/2018 14:46 14-11-2018 Rejestr informacji o środowisku Szczegóły
Karta informacyjna 936/2018 14:43 14-11-2018 Rejestr informacji o środowisku Szczegóły
Karta informacyjna 935/2018 14:39 14-11-2018 Rejestr informacji o środowisku Szczegóły
Zakup sprzętu i oprogramowania do digitalizacji z przeznaczeniem dla partnerów projektu Kultura w zasięgu 2.0” w ramach projektu „Kultura w zasięgu 2.0”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.2 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego 14:25 14-11-2018 Zamówienia publiczne Szczegóły
zakup, dostarczenie sprzętu komputerowego stanowiącego wyposażenie pracowni zawodowych dla szkół biorących udział w projekcie „Szkoła Zawodowców” 14:02 14-11-2018 Zamówienia publiczne Szczegóły
Wykonanie kompleksowej modernizacji i rozbudowy Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego J. Korczaka przy ul. Żwirki i Wigury 15 i 21 w Toruniu. 13:53 14-11-2018 Zamówienia publiczne Szczegóły
Karta informacyjna 915/2018 13:50 14-11-2018 Rejestr informacji o środowisku Szczegóły
Wyniki konkursu nr 27/2018 pod nazwą „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”. 12:58 14-11-2018 Artykuł Szczegóły
Zmiana decyzji – pozwolenia zintegrowanego – Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 marca 2014 roku, znak: ŚG-IV.7222.7.2013.AK i zmienionej decyzją z dnia 18 lutego 2016 roku, znak: ŚG-IV.7222.88.2014.AK, udzielającej pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji służącej do chowu drobiu – brojlera kurzego w miejscowości Zdzisławin w gminie Izbica Kujawska. 12:07 14-11-2018 Artykuł Szczegóły
Karta informacyjna 896/2018 12:05 14-11-2018 Rejestr informacji o środowisku Szczegóły
Indorama Ventures Poland Sp. z o.o., ul. Krzywa Góra 19, 87-805 Włocławek 12:01 14-11-2018 Artykuł Szczegóły
uchwała Nr 40/1980/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT, schemat: System parkingów „parkuj i jedź”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 11:40 14-11-2018 Akty prawne Szczegóły
« 1 2 3 785 786 »

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>