Raporty z Wojewódzkiego Systemu Odpadowego dotyczące wytwarzania, importu, wewnątrzwspólnotowego nabycia, eksportu oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 63 poz. 638 ze zm.), na podstawie sprawozdań o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych za granicę opakowań, marszałek województwa sporządza raport wojewódzki i przekazuje go ministrowi właściwemu do spraw środowiska.
Raporty wojewódzkie dotyczące wytwarzania, importu, wewnątrzwspólnotowego nabycia, eksportu oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań do pobrania poniżej.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian