Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

WZP.272.11.2019

  • Status zamówienia Unieważniony
  • Rodzaj zamówienia publicznego Usługi
  • Zamawiający UM Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Tryb zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony
  • Finansowanie Z dotacji celowej
  • Data ogłoszenia 20.02.2019
  • Data składania ofert 14.03.2019
  • Godzina składania ofert 12:00
  • Data otwarcia ofert 14.03.2019
  • Godzina otwarcia ofert 12:30
  • Miejsce złożenia oferty Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Wydział Zamówień Publicznych i Partnerstwa Publiczno-Prawnego, pokój 337, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń
  • Numer UZP/TED 516388-N-2019
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian