porządek obrad XXVII sesji Sejmiku WK-P – 28 listopada 2016 r.

Porządek obrad

XXVII sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

w dniu 28 listopada 2016 r.

 1. Otwarcie sesji – początek godz. 1000, sala 215 w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, plac Teatralny 2.
 2. Sprawy proceduralne:

– stwierdzenie quorum,

– przyjęcie protokołu z XXV, XXVI sesji Sejmiku.

 1. Informacja z pracy Sejmiku Województwa – przedstawia przewodniczący sejmiku Ryszard Bober.
 2. Informacja z pracy Zarządu Województwa – przedstawia marszałek województwa Piotr Całbecki.
 3. Informacja dotycząca stanu oraz uwarunkowań formalno-prawnych realizacji stopnia wodnego poniżej Włocławka – przedstawia marszałek województwa Piotr Całbecki.
 4. Informacja dotycząca lokalizacji platformy multimodalnej w obszarze Miasta Bydgoszczy oraz Miasta i Gminy Solec Kujawski – przedstawia marszałek województwa Piotr Całbecki.
 5. Informacja dotycząca realizacji zadania „Przeprawa promowa Czarnowo – Solec Kujawski” – przedstawia marszałek województwa Piotr Całbecki.
 6. Rozpatrzenie i podjęcie stanowiska w sprawie budowy pomnika ofiar „Zbrodni Pomorskiej 1939” – projekt Grupy Radnych.
 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Europejskiej Federacji Dróg Św. Jakuba z Composteli – projekt Zarządu Województwa – druk nr 130/16.
 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2018 r. – projekt Zarządu Województwa – druk nr 131/16.
 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2017 – projekt Zarządu Województwa – druk nr 122/16.
 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 roku – projekt Zarządu Województwa – druk nr 120/16.
 11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy – projekt Zarządu Województwa – druk nr 121/16.
 12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Gminy Koronowo – projekt Zarządu Województwa – druk nr 125/16.
 13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Sępoleńskiego – projekt Zarządu Województwa – druk nr 126/16.
 14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Świeckiego – projekt Zarządu Województwa – druk nr 127/16.
 15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Gminy Mogilno – projekt Zarządu Województwa – druk nr 128/16.
 16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Gminy Szubin – projekt Zarządu Województwa – druk nr 129/16.
 17. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla operatorów świadczących usługi publiczne w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym – projekt Zarządu Województwa – druk nr 132/16.
 18. Informacja o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach.
 19. Interpelacje i zapytania Radnych.
 20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 21. Wolne głosy i wnioski.
 22. Zamknięcie sesji.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian