porządek obrad IX sesji Sejmiku WK-P – 2 września 2019 r.

Porządek obrad

IX sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

w dniu 2 września 2019 r.

 1. Otwarcie sesji – początek 12:30 w sali im. Władysława Raczkiewicza (nr 215) w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, plac Teatralny 2.
 2. Sprawy proceduralne:

– stwierdzenie quorum,

– przyjęcie protokołu z VIII sesji sejmiku.

 1. Informacja z pracy sejmiku województwa – przedstawia przewodniczący sejmiku Ryszard Bober.
 2. Informacja z pracy zarządu województwa – przedstawia marszałek województwa Piotr Całbecki.
 3. Informacja o wynikach kontroli obiektów o podstawowym znaczeniu dla województwa kujawsko-pomorskiego – przedstawia Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Elwira Jutrowska.
 4. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w 2018 r. – przedstawia Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Jerzy Kasprzak.
 5. Sprawozdanie z realizacji w 2018 roku „Kujawsko-Pomorskiego Programu na Rzecz Ekonomii Społecznej do roku 2020” – przedstawia dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Adam Szponka.
 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego – projekt zarządu województwa – druk nr 109/19.
 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej – projekt zarządu województwa – druk nr 103/19.
 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu – projekt zarządu województwa – druk nr 105/19.
 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasów Miradzkich – projekt zarządu województwa – druk nr 96/19.
 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy – projekt zarządu województwa – druk nr 97/19.
 11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Nadnoteckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu – projekt zarządu województwa – druk nr 98/19.
 12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny rzeki Kamionki – projekt zarządu województwa – druk nr 99/19.
 13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasów Balczewskich – projekt zarządu województwa – druk nr 100/19.
 14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu – projekt zarządu województwa – druk nr 101/19.
 15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Stelchno – projekt zarządu województwa – druk nr 102/19.
 16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wydm Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej – część wschodnia i zachodnia – projekt zarządu województwa – druk nr 107/19.
 17. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zalewu Koronowskiego – projekt zarządu województwa – druk nr 108/19.
 18. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego – projekt zarządu województwa – druk nr 106/19.
 19. Informacja o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach.
 20. Interpelacje i zapytania radnych.
 21. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 22. Wolne głosy i wnioski.
 23. Zamknięcie sesji.

– materiały dostępne również na stronie: www.sejmik.kujawsko-pomorskie.pl; zakładka: sesje

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian