Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 02.09.2016 uchwała Nr 31/1226/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania zamówień publicznych w zakresie wykonywania zadań Województwa Kujawsko-Pomorskiego nie zastrzeżonych do kompetencji wojewódzkich jednostek organizacyjnych i wojewódzkich osób prawnych Szczegóły
Akty prawne 02.09.2016 uchwała Nr 31/1225/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 24/2016 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2016 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego pn. „Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie lekkiej atletyki w województwie kujawsko-pomorskim” Szczegóły
Akty prawne 02.09.2016 uchwała Nr 31/1224/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą „Przygotowanie ogólnorozwojowe zawodników do sezonu 2017” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 02.09.2016 Karta informacyjna 302/2016 Szczegóły
Akty prawne 02.09.2016 uchwała Nr 31/1223/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą „Przygotowanie i udział zawodników w Mistrzostwach Polski w klasach Olimpijskich” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 02.09.2016 Karta informacyjna 301/2016 Szczegóły
Akty prawne 02.09.2016 uchwała Nr 31/1222/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu „ODKRYWCA 2016” będącego Wyróżnieniami Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dziedzinie turystyki Szczegóły
Akty prawne 02.09.2016 uchwała Nr 31/1221/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 25/2016 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2016 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego pn. „Upowszechnianie sportu w szkółkach kolarskich w województwie kujawsko-pomorskim” Szczegóły
Akty prawne 02.09.2016 uchwała Nr 31/1220/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert nr 22/2016 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2016 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego pn. „Upowszechnianie sportu w szkółkach kolarskich w województwie kujawsko-pomorskim” Szczegóły
Akty prawne 02.09.2016 uchwała Nr 31/1219/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 sierpnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 11/2016 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2016 roku w zakresie turystyki i krajoznawstwa pn. „Upowszechnianie Turystyki i Krajoznawstwa” Szczegóły
Akty prawne 02.09.2016 uchwała Nr 31/1218/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia do realizacji w 2016 roku programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim” Szczegóły
Akty prawne 02.09.2016 uchwała Nr 31/1217/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie darowizny mienia Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 02.09.2016 uchwała Nr 31/1216/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie darowizny mienia Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 02.09.2016 Oświadczenie majątkowe Szczegóły
Akty prawne 02.09.2016 uchwała Nr 31/1215/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie darowizny mienia Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 02.09.2016 uchwała Nr 31/1214/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie darowizny mienia Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Artykuł 02.09.2016 Uchwała Nr 33/1318/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2016 Szczegóły
Akty prawne 02.09.2016 uchwała Nr 31/1213/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy na sprzedaż aktywów trwałych Szczegóły
Akty prawne 02.09.2016 uchwała Nr 33/1319/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2016 Szczegóły
Akty prawne 02.09.2016 uchwała Nr 31/1212/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu Działań na 2016 rok w ramach wojewódzkiego programu pn. „Równe szanse. Program działania na rzecz osób niepełnosprawnych do 2020 roku” Szczegóły
« 1 2 911 912 913 914 915 1 150 1 151 »