Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 07.12.2016 Karta informacyjna 479/2016 Szczegóły
Akty prawne 07.12.2016 uchwała Nr 46/1810/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 07.12.2016 uchwała Nr 46/1808/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie indywidualnej zmiany czasu trwania poszczególnych etapów oceny w ramach konkursu Nr RPKP.03.03.00-IZ.00-04-012/16 Szczegóły
Akty prawne 07.12.2016 uchwała Nr 46/1807/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.12.2016 Karta informacyjna 671/2016 Szczegóły
Artykuł 06.12.2016 Informacja dot. zapytania ofertowego z dnia 28 listopada 2016r. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.12.2016 Karta Informacyjna 629/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.12.2016 Karta Informacyjna 628/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.12.2016 Karta Informacyjna 627/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.12.2016 Karta Informacyjna 626/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.12.2016 Karta Informacyjna 508/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.12.2016 Karta Informacyjna 506/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.12.2016 Karta Informacyjna 505/2016 Szczegóły
Artykuł 06.12.2016 Stypendia Sportowe !!! Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.12.2016 Karta Informacyjna 504/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.12.2016 Karta Informacyjna 503/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.12.2016 Karta Informacyjna 502/2016 Szczegóły
Akty prawne 06.12.2016 uchwała Nr 46/1806/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 06.12.2016 uchwała Nr 46/1805/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 06.12.2016 uchwała Nr 46/1804/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
« 1 2 864 865 866 867 868 1 155 1 156 »