Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 07.12.2016 Karta informacyjna 611/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.12.2016 Karta informacyjna 610/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.12.2016 Karta informacyjna 609/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.12.2016 Karta informacyjna 608/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.12.2016 Karta informacyjna 484/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.12.2016 Karta informacyjna 483/2016 Szczegóły
Akty prawne 07.12.2016 uchwała Nr 46/1812/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, Schemat: Infrastruktura służąca do przesyłu i dystrybucji energii cieplnej z OZE, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.03.01.00-IZ.00-04-064/16) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.12.2016 Karta informacyjna 482/2016 Szczegóły
Akty prawne 07.12.2016 uchwała Nr 46/1811/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, Schemat: Sieci elektroenergetyczne dedykowane przyłączaniu nowych jednostek wytwórczych z OZE do KSE Schemat 1 (realizacja wyłącznie na obszarach wsparcia OZE) Schemat 2 (realizacja na i poza obszarami wsparcia OZE), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.03.01.00-IZ.00-04-065/16) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.12.2016 Karta informacyjna 481/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.12.2016 Karta informacyjna 480/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.12.2016 Karta informacyjna 479/2016 Szczegóły
Akty prawne 07.12.2016 uchwała Nr 46/1810/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 07.12.2016 uchwała Nr 46/1808/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie indywidualnej zmiany czasu trwania poszczególnych etapów oceny w ramach konkursu Nr RPKP.03.03.00-IZ.00-04-012/16 Szczegóły
Akty prawne 07.12.2016 uchwała Nr 46/1807/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.12.2016 Karta informacyjna 671/2016 Szczegóły
Artykuł 06.12.2016 Informacja dot. zapytania ofertowego z dnia 28 listopada 2016r. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.12.2016 Karta Informacyjna 629/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.12.2016 Karta Informacyjna 628/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.12.2016 Karta Informacyjna 627/2016 Szczegóły
« 1 2 863 864 865 866 867 1 155 1 156 »