Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 08.12.2016 uchwała Nr 46/1821/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.12.2016 Karta informacyjna 679/2016 Szczegóły
Artykuł 07.12.2016 Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028”. Szczegóły
Akty prawne 07.12.2016 uchwała Nr 46/1820/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie woli przyjęcia od Gminy Miasta Ciechocinek darowizny Szczegóły
Artykuł 07.12.2016 Uchwałą Nr 48/1891/16 z dnia 7 grudnia 2016 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił otwarte konkursy na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w latach 2017-2019 przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Szczegóły
Akty prawne 07.12.2016 uchwała Nr 46/1819/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku, Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury, Schemat: Inwestycje w zakresie kultury w ramach polityki terytorialnej, Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.04.04.00-IZ.00-04-043/16) Szczegóły
Artykuł 07.12.2016 Zapytanie ofertowe na zakup odzieży ochronnej i urządzeń pomiarowych dla pracowników Biura Kontroli Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich na potrzeby wykonywania obowiązków służbowych. Szczegóły
Artykuł 07.12.2016 Zapytanie ofertowe na zakup dwóch zestawów fotograficznych (aparat cyfrowy kompaktowy, torba do aparatu, karta pamięci) dla pracowników Biura Kontroli Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich na potrzeby wykonywania obowiązków służbowych. Szczegóły
Akty prawne 07.12.2016 uchwała Nr 46/1818/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2016 zadania pod nazwą „Modernizacja Opery Nova w Bydgoszczy” realizowanego przez Operę Nova w Bydgoszczy Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.12.2016 Karta informacyjna 674/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.12.2016 Karta informacyjna 677/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.12.2016 Karta informacyjna 676/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.12.2016 Karta informacyjna 675/2016 Szczegóły
Akty prawne 07.12.2016 uchwała Nr 46/1817/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2016 zadania pod nazwą „Droga do Nowoczesności – przygotowanie dokumentacji projektowej” realizowanego przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. dr. W. Bełzy w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 07.12.2016 uchwała Nr 46/1816/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia zbiorczego zestawienia kosztów na lata 2016-2018 zadania pod nazwą „Modernizacja Opery Nova w Bydgoszczy” realizowanego przez Operę Nova w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 07.12.2016 uchwała Nr 46/1815/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. „Fantastyczne możliwości z ZHP” Szczegóły
Akty prawne 07.12.2016 uchwała Nr 46/1814/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie nieprzyznania dofinansowania na realizację zadania publicznego pn. „Aktywni niepełnosprawni” Szczegóły
Akty prawne 07.12.2016 uchwała Nr 46/1813/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, Schemat: Poprawa dostępności usług diagnostycznych w ramach POZ i AOS ukierunkowanej na rozwój opieki koordynowanej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.06.01.01-IZ.00-04-070/16) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.12.2016 Karta informacyjna 673/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.12.2016 Karta informacyjna 672/2016 Szczegóły
« 1 2 862 863 864 865 866 1 155 1 156 »