Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 16.02.2016 uchwała Nr 4/51/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego (dla jednostek budżetowych) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.02.2016 Karta informacyjna 22/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.02.2016 Karta informacyjna 21/2016 Szczegóły
Akty prawne 16.02.2016 uchwała Nr 4/50/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.02.2016 Karta informacyjna 20/2016 Szczegóły
Akty prawne 16.02.2016 uchwała 3/18/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie wytycznych do opracowania sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 r., wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi i innych informacji z zakresu finansów publicznych Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.02.2016 Karta informacyjna 19/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.02.2016 Karta informacyjna 18/2016 Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 16.02.2016 Promesa – przyrzeczenie zaszeregowania obiektu hotelarskiego Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.02.2016 Karta informacyjna 17/2016 Szczegóły
Artykuł 16.02.2016 Zgoda na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.02.2016 Karta informacyjna 16/2016 Szczegóły
Akty prawne 16.02.2016 uchwała Nr 4/49/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.02.2016 Karta informacyjna 15/2016 Szczegóły
Artykuł 16.02.2016 Uchwała Nr 1/Kd/2016 Składu Orzekającego Nr 11 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 18 stycznia 2016 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2016-2038 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.02.2016 Karta informacyjna 14/2016 Szczegóły
Artykuł 16.02.2016 Uchwała Nr 1/WPF/2015 Składu Orzekającego Nr 11 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 7 grudnia 2015 roku w sprawie wydania opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2038 Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.02.2016 Karta informacyjna 13/2016 Szczegóły
Akty prawne 16.02.2016 uchwała Nr 4/48/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Artykuł 16.02.2016 Uchwała Nr 1/P/2015 Składu Orzekającego Nr 11 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 7 grudnia 2015 roku w sprawie wydania opinii o projekcie budżetu na 2016 rok Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
« 1 2 838 839 840 841 842 967 968 »