Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 23.03.2017 Karta informacyjna 1222/2016 Szczegóły
Akty prawne 22.03.2017 uchwała Nr 10/394/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2017 zadania pod nazwą „Wykonanie dokumentacji projektowej dla potrzeb utworzenia „DUŻEJ SCENY” Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w budynku przy ul. Warszawskiej 11 w Toruniu” realizowanego przez Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 22.03.2017 uchwała Nr 10/393/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością stanowiącą własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 22.03.2017 uchwała Nr 10/392/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2017 dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 22.03.2017 uchwała Nr 10/391/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2017 dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 22.03.2017 uchwała Nr 10/390/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2017 dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.03.2017 Karta informacyjna 125/2017 Szczegóły
Akty prawne 22.03.2017 uchwała Nr 10/389/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2017 dla Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.03.2017 Karta informacyjna 93/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.03.2017 Karta informacyjna 80/2017 Szczegóły
Akty prawne 22.03.2017 uchwała Nr 10/388/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2017 dla Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku Szczegóły
Artykuł 22.03.2017 Obwieszczenie o wydanej decyzji pozwolenia wodnoprawnego z dnia 22.03.2017 r., znak: ŚG-I-W.7322.10.2016 dla Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad działającego poprzez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy na wykonanie urządzeń wodnych oraz na szczególne korzystanie z wód, tj. odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do ziemi w związku z przebudową istniejącego układu drogowego – skrzyżowania drogi krajowej nr 5 (Szosa Gdańska), drogi wojewódzkiej nr 244 (ul. Jastrzębia) i drogi gminnej 050412C (ul. Krakowska) na terenie gminy Osielsko w ramach inwestycji pn. „Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła Aleksandrowo (z węzłem) do węzła Tryszczyn (z węzłem) o długości około 14,7 km”, odcinek 3. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.03.2017 Karta informacyjna 127/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.03.2017 Karta informacyjna 126/2017 Szczegóły
Akty prawne 22.03.2017 uchwała Nr 10/387/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. „Święto Trzeźwości – Piknik Rodzinny BARBARKA 2017” Szczegóły
Akty prawne 22.03.2017 uchwała Nr 10/386/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie zaopiniowania projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Papowo Biskupie na lata 2017-2023 Szczegóły
Akty prawne 22.03.2017 uchwała Nr 10/385/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 2019C na odcinku ok. 400 m w miejscowości Brąchnowo Szczegóły
Akty prawne 22.03.2017 uchwała Nr 10/384/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie ul. Sadowniczej w Żołędowie, gmina Osielsko Szczegóły
Akty prawne 22.03.2017 uchwała Nr 10/383/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji wojewódzkiego programu pn. „Równe szanse. Program działania na rzecz osób niepełnosprawnych do 2020 roku” za rok 2016 Szczegóły
Artykuł 22.03.2017 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Strony, w sprawie wydania decyzji – pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do chowu świń, zlokalizowanej w miejscowości Słupy, gmina Tuchola, powiat tucholski. Szczegóły
« 1 2 799 800 801 802 803 1 155 1 156 »