Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 05.05.2016 Komisja Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 16.05.2016 Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Komisja Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury – 19.05.2016 Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Komisja Sportu i Turystyki – 16.05.2016 Szczegóły
Akty prawne 05.05.2016 ZARZĄDZENIE NR 30/2016 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Zespołu ds. analizy pozyskiwania dofinansowania przez Miasto Bydgoszcz i Gminę Miasto Toruń w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 05.05.2016 ZARZĄDZENIE NR 28/2016 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO dnia 28 kwietnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegóły
Akty prawne 05.05.2016 ZARZĄDZENIE NR 27/16 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wyboru wykonawcy w zakresie części I (Pakiet A), części II (Pakiet B) oraz unieważnienia w zakresie części IV (Pakiet D) – postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego z podziałem na części Szczegóły
Akty prawne 05.05.2016 ZARZĄDZENIE NR 21/2016 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 1 kwietnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Programowej ds. rozwoju Szlaku św. Jakuba w województwie kujawsko-pomorskim Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 04.05.2016 Oświadczenie majątkowe Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.05.2016 Karta informacyjna 113/2016 Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Program ochrony powietrza dla 4 stref województwa kujawsko-pomorskiego ze względu na przekroczenia wartości docelowych benzo(a)pirenu uchwalony przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr XIX/349/16 z dnia 25 kwietnia 2016 r. (Załącznik nr 1), wraz z uzasadnieniem wynikającym z art. 42 pkt 2 (Załącznik nr 2) i podsumowaniem wynikającym z art. 55 ust. 3 (Załącznik nr 3) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2016 r. poz. 353). Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o wydaniu decyzji zatwierdzającej opracowanie pt.: „Projekt robót geologicznych dla uzupełnienia rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich i hydrogeologicznych dla projektu i budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy-Bydgoszcz – granica woj. kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego, odcinek 6: od węzła Szubin (z węzłem) do węzła Jaroszewo (z węzłem)”. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 04.05.2016 Oświadczenie majątkowe Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 04.05.2016 Oświadczenie majątkowe Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o wydaniu decyzji zatwierdzającej opracowanie pt.: „Projekt robót geologicznych dla uzupełnienia rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich i hydrogeologicznych dla projektu i budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy-Bydgoszcz – granica woj. kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego, odcinek 2: od węzła Dworzysko (bez węzła) do węzła Aleksandrowo (z węzłem)”. Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Informacja o decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 kwietnia 2016 r., znak: ŚG-I.7222.1.2015/DM – pozwoleniu zintegrowanym dla instalacji wchodzących w skład Regionalnego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych Rypin w Puszczy Miejskiej. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.05.2016 Karta informacyjna 112/2016 Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 04.05.2016 Oświadczenie majątkowe Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 04.05.2016 Oświadczenie majątkowe Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 04.05.2016 Oświadczenie majątkowe Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 04.05.2016 Oświadczenie majątkowe Szczegóły
« 1 2 632 633 634 635 636 806 807 »