Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 07.10.2016 uchwała Nr 37/1493/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 września 2016 r. w sprawie przyjęcia projektu Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych na rok 2017 dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 07.10.2016 uchwała Nr 37/1492/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2016 zadania pod nazwą „Zakupy inwestycyjne” realizowanego przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 07.10.2016 uchwała Nr 37/1491/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością stanowiącą własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 07.10.2016 uchwała Nr 37/1490/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie z wnioskiem o przekazanie trwałego zarządu między wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi Szczegóły
Akty prawne 07.10.2016 uchwała Nr 37/1489/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Instrukcji Wykonawczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Szczegóły
Akty prawne 07.10.2016 uchwała Nr 37/1488/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do stosowania Książek Procedur dla działań delegowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.10.2016 Karta informacyjna 357/2016 Szczegóły
Akty prawne 07.10.2016 uchwała Nr 37/1487/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew Szczegóły
Akty prawne 07.10.2016 uchwała Nr 37/1486/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzewa Szczegóły
Akty prawne 07.10.2016 uchwała Nr 37/1485/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 września 2016 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Tucholskiego Parku Krajobrazowego na likwidację zużytego mienia Szczegóły
Akty prawne 07.10.2016 uchwała Nr 37/1484/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 września 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego Szczegóły
Akty prawne 07.10.2016 uchwała Nr 37/1483/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 września 2016 r. w sprawie uzgodnienia propozycji pozbawienia dróg publicznych kategorii dróg powiatowych oraz zaliczenia dróg do kategorii dróg powiatowych Szczegóły
Akty prawne 07.10.2016 uchwała Nr 37/1482/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 września 2016 r. w sprawie powołania Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.10.2016 Karta informacyjna 359/2016 Szczegóły
Akty prawne 07.10.2016 uchwała Nr 37/1481/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zatrudnienia dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.10.2016 Karta informacyjna 358/2016 Szczegóły
Artykuł 06.10.2016 Ogłoszenie w sprawie wyboru partnerów Szczegóły
Artykuł 06.10.2016 Oferta złożona w trybie w art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tzw. uproszczonym) na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Szczegóły
Artykuł 05.10.2016 Oferta złożona w trybie w art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tzw. uproszczonym) na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.10.2016 Karta informacyjna 356/2016 Szczegóły
« 1 2 604 605 606 607 608 867 868 »